ISSN:2148-4163

Yayın Ücreti/Article Processing Charges


Jasss’a yüklenen makaleler için ilk olarak tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere 275 TL/70 USD ücret alınmaktadır. Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar  dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır. JASSS elektronik ortamda yayınlandıktan sonra yazarın talepte bulunması ve basılı nüsha bedelini ödemesi halinde bir aylık süre içerisinde kargo ile (kargo bedeli yazar tarafından karşılanmak suretiyle) ilgili yazara gönderilmektedir.

Articles uploaded to JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) are charged TL 275/USD 70 to be deposited into the design company account. This fee is deposited in accordance with the information message sent by the journal after the article has been uploaded to the system by the author, prior to the initiation of the blind-peer review process. After the publication fee is paid, the receipts from the authors are sent by the journal Management to the design company and the process of refereeing the work is initiated. After published electronically, the journal will be sent to authors (only if the authors pay the shipment fee). Please insert your current and detailed address to your account on journal as we ground on your address which is on the site.

The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.