THE DIRECTION OF MIGRATION FROM SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEN VERİLEN GÖÇÜN AKIM YÖNÜ

Author : Veysi GÜNAL
Number of pages : 105-127

Abstract

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden dokuz ile verilen göçün akım yönü ve dönemler (1975-2011) itibariyle değişimi incelenmiştir. Buna göre günümüzde bölgeden en fazla göçün verildiği iller sırasıyla İstanbul (%20.08), Ankara (%5.37), Mersin, (%5.07), Adana (%4.87), İzmir (%4.28), Antalya (%3.96), Bursa (%2.04), Konya (%1.46) ve Kocaeli (%1.46)’dir. Bununla birlikte 1975-1980 dönemine göre, günümüzde (2010-2011) göçün akım yönünde önemli değişimler olmuştur. Gerçekten de verilen göçte İstanbul ve Antalya’nın payı önemli oranlarda artış göstermiştir. Ankara, Bursa, Kocaeli ve Konya’nın payındaki artış ise sınırlı kalmıştır. Ancak İzmir, Mersin ve Adana’nın payı yüksek oranda düşüş göstermiştir. Öte yandan bölgenin tüm illerinde göçün akım yönü aynı özellikler göstermemektedir. Örneğin bölgeden İstanbul’a en fazla göçü Batman (%35.9), Ankara’ya ise Şanlıurfa (%6.7) ve Diyarbakır (%6.7) vermektedir. İzmir ve Adana’ya Mardin (%9.1 ve %8.7); Antalya ve Konya’ya Şanlıurfa (%5.2 ve %1.9); Bursa’ya Diyarbakır (%3.5); Mersin’e Şanlıurfa (%6.9) ve Şırnak (%6.9); Kocaeli iline ise Şırnak (%1.4) bölgeden en fazla göç veren iller olmuşlardır. Bu farklılıktaki en önemli etkenler göç veren il ile göç alan il arasındaki ekonomik benzerlik ve illerde meydana gelen ilk göç hareketinin akım yönüdür. Öte yandan bölgedeki illerin yakın çevresinde bulunan komşu illerin, ekonomik potansiyeli sayesinde, göç çekme kabiliyetleri de bu farklılıkta önemli bir etken olmaktadır.

Keywords

Göç, Göçün Akım Yönü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Read:558

Download: 189