Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) II (Ünlüler)
Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) II (Vowels)

Author : Serdar YAVUZ
Number of pages : 335-351

Abstract

Ağız bilimi çalışmaları stratejik dil araştırmaları açısından dikkate değer veriler taşımaktadır. Türkiye Türkçesi ağızları çalışmaları öncelikle yerel ağızların ortaya koyulması, incelenmesi ve ağız atlasının oluşturulmasında kaynaklık teşkil etmektedir. Bununla birlikte bu çalışmalar, sosyoloji, tarih, etnoloji ve etimoloji gibi disiplinlere kaynaklık edecektir. Karakeçili ağzının incelenmesiyle ortaya çıkacak veriler bir takım tarihî bilgi ve verilerin sorgulanmasını sağlayacaktır. Çalışma kapsamında Karakeçili ilçesi mahalle ve köylerinin tamamına ulaşılıp saha çalışması yapılmıştır. Bu makalede Karakeçili ağzının sesbilgisi unsurlarından ünlüler verilmeye çalışılmıştır. Kırıkkale ili Karakeçili ilçesi İç Anadolu bölgesinde yer alan tarihî, kültürel, sosyolojik yapısıyla son derece önem arz etmektedir. Bölgede yaptığımız saha çalışmaları Karakeçili ağzı sesbilgisi özelliklerini tespit edebilme imkânı bize vermiştir.

Keywords

Ağız, Karakeçili, Türkiye Türkçesi Ağızları, Sesbilgisi, Ünlü.

Read:874

Download: 476