SANATIN KÖKENLERİ
THE ORIGINS OF ART

Author : Canan BİRSOY ALTINKAŞ
Number of pages : 1-9

Abstract

Bu çalışmada sanatın kökenleri araştırılmaktadır. İnsanlığın başlangıcından ve de özellikle ellerin alet olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana insanoğlu bilinçli ya da bilinçsiz olarak pek çok sanat eseri üretmiştir. Ilkel çağlarda kabile büyücüleri, bereketli bir avlanma ya da kabilenin iyiliği için heykel veya büyü yapma yetenekleriyle bilinirlerdi. Benzer bir şekilde Ortaçağ’da sanatçılar dini yüceltmek için eserler verirlerdi. Sanatın erken dönem ürünlerini günümüz sanat tarihi bilgimizle yorumlarsak, büyük bir hataya düşmüş oluruz. Bu nedenle sanat eserinin üretildiği dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarını bilmek oldukça önemlidir. Bu makale söz konusu süreci analiz etmeye çalışmaktadır.

Keywords

Sanat, Yaratıcılık, Büyüler, Din, Politika.

Read:588

Download: 199