TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK TOPLUMUNDA VE DEVLETLERİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ
HISTORICAL PROCESS AND THE IMPORTANCE OF WOMEN IN THE TURKISH SOCIETY AND THE STATES

Author : Ahmet GÜNDÜZ
Number of pages : 129-148

Abstract

Bu çalışmada Türk toplumunda kadının yeri ve önemi konusuna tarihi perspektiften bakılmaya çalışmıştır. Bu yüzden İslam öncesi Türk toplumunda kadının rolü, Selçuklu ve Osmanlı devri Türk toplumunda kadın yeri ve önemi hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türk dışı milletlerde kadın konusu da mukayese edilmesi amacıyla ele alınarak incelenmiştir. Türk insanı Anadolu’ya geldikten sonra devrin şartları gereği Ahilik teşkilatını kurarak Türk erkeklerini eğiterek bir yandan meslek sahibi olmalarını sağlamış diğer yandan iyi vatandaş olmanın özelliklerini öğreterek yetiştirdikleri görülmektedir. Ahilik teşkilatı içerisinde Türk erkeklerini yetiştirdikleri gibi Anadolu bacıları teşkilatını kurarak da Türk kadınlarını kızlarını da geleceğe hazırladıkları özellikle belirtilmiştir.

Keywords

İslam öncesi, Selçuklu, Osmanlı, Bacılar Teşkilatı (Bacıyan-ı Rum) ve Türk Kadınının Toplumdaki Rolü.

Read:576

Download: 209