YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ VE YURTLAR KURUMU HİZMET KALİTESİ VE YURTLARDAN MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR- TINAZTEPE YURDU ÖRNEĞİ)
GENERAL VIEWS OF STUDENTS ABOUT THE QUALITY OF SERVICE AND THEIR SATISFACTION LEVEL IN THE HIGHER EDUCATION CREDIT AND HOSTELS INSTITUTION (AFYONKARAHİSAR-TINAZTEPE DORMITORY SAMPLE)

Author : Süleyman KARATAŞ
Number of pages : 185-200

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenimleri süresince barındıkları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının hizmet kalitesi ve bu yurtlardan öğrencilerin memnuniyetleri hakkında genel görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 442 öğrenci, 2011-2012 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü sınırları içerinde bulunan Tınaztepe öğrenci yurdunda barınan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilmiştir. Verilerin elde edilmesinde “Yükseköğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyetine Yönelik Anket Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistiklerin yanında, t-testi, ANOVA tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, yurtlardaki kantin, lokanta işletmelerinde temizlik konusunda daha hassas olunması gerektiği, serbest zaman değerlendirilmesi konusunda eksikliklerin olduğu, yurtlardaki psiko-sosyal servis elemanlarının öğrencilere destek konusundaki yetersiz kalması ve yurt kuralların uygulanmasında sorunlarla karşılaşıldığı söylenebilir.

Keywords

Kalite, hizmet kalitesi ve Öğrenci tatmini.

Read:596

Download: 191