Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre ATATÜRK DÖNEMİ (1920–1938) TÜRK - IRAK İLİŞKİLERİ VE SADABAD PAKTI
According to Turkish Press and Archive Documents ATATURK’S PERIOD (1920–1938) SADABAD PACT AND RELATIONSHIP TURK - IRAK

Author : İbrahim ERDAL
Number of pages : 93-104

Abstract

Irak, Osmanlı devletinden ayrılarak Ortadoğu’da kurulan devletlerden birisidir. Irak 1932 yılına kadar İngiltere himayesinde olsa da ikili ilişkilerde taraf devlet olarak hareket etmiştir. Irak ve Türkiye ilişkilerinde en önemli sorun Musul meselesi ve sınırların belirsizliği olmuş, İtalya’nın yayılmacı politikaları da iki devlet arasında bölgesel bir paktın oluşum sürecini de başlatmıştır. Bu makalede iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişimi ve Sadabad paktı incelenmiştir.

Keywords

Sadabad Paktı, Irak, Musul, Ortadoğu

Read:713

Download: 296