SON BİN YILDA DOĞU VE BATI MEDENİYETLERİNİN İKTİSADİ YAPILARININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR DENEME
AN ESSAY ON THE TRANSFORMATION OF ECONOMIC STRUCTURES OF EASTERN AND WESTERN CIVILIZATIONS IN LAST TEN CENTURIES

Author : Osman YALÇIN
Number of pages : 281-324

Abstract

Osmanlı Devleti kurulduğu XIII. yüzyıldan sona erdiği XX. asra kadar dönem içinde bölgesini ve tüm dünyayı etkileyen tarihin en uzun ömürlü devletlerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti temsil ettiği misyon itibariyle daima Batının hedefi olmuş ve kuruluşundan yıkılıncaya kadar Batı ile ilişkileri devam etmiştir. Gelişen Avrupa kendine sömürüler edinmiş ve Osmanlı Devleti’ni de önünde bir engel olarak görme alışkanlığını hiç bırakmamıştır. Osmanlı Devleti ise Batıdaki gelişmeleri ilk dönemlerde anlamaktan uzak kalmıştır. Son zamanda ciddi atılımlar yapılmış arada oluşan farkın kapatılması konusunda çalışmalar yapılmışsa da durumun farkında olan Batılı düşman güçler buna fırsat vermemiştir.

Keywords

Osmanlı İmparatorluğu- Sanayi Devrimi-Avrupa-Feodalizm-İltizam-Balta Limanı Antlaşması-Kapitülasyon

Read:602

Download: 196