1845 POLİS NİZAMNAMESİ: 12. VE 13. MADDELER ÜZERİNE BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME
1845 POLİS REGULATİON: A RE-EXAMİNATİONON THE12TH AND 13TH CLAUSES

Author : Cem DOĞAN
Number of pages : 75-92

Abstract

Bu makale, Türk çalışma ilişkileri yazınında önemli bir yere sahip olan 1845 tarihli Polis Nizamnamesi adlı düzenlemeyi tartışmak ve Osmanlı-Türk işçi sınıfının gelişiminin kısa bir evresine ışık tutmak amacıyla kaleme alınmıştır. Osmanlı-Türkiye işçi sınıfının tahlil ve detaylı bir tetkiki gerçekleştirilmek istendiğinde karşılaşılacak başlıca engel, eldeki eski dönemlere dair verilerin yetersizliği olacaktır. Bu bakımdan, burada elde edilebilen azami bilgiler kümesi dâhilinde konuyu derinlemesine irdelemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmaya çalışmak makalenin odak noktalarından birini teşkil etmek suretiyle en az makalenin içeriği kadar önem kazanmaktadır.

Keywords

Polis, Polis Nizamı, Grev Yasağı Maddesi, Sansür Maddesi.

Read:549

Download: 167