KURULUŞUNDAN II. MEŞRUTİYETE KADAR HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN OVERVİEW ON HAMİDİYE ETFAL HOSPITAL FROM ITS FOUNDATION SINCE THE SECOND CONSTITUNTIOANLIST PERIOD

Author : Özgür YILDIZ
Number of pages : 391-411

Abstract

II. Abdülhamid; “Benim çocuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babaların kalbi yanmasın” diyerek çocuk hastanesi kurma fikrini beyan etmiştir. Sultanın iradesiyle yapımına başlanan hastane 1899 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk çocuk hastanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi) Sultanın da katkılarıyla çok kısa bir sürede gelişmiştir. Çağın gerektirdiği modern şartlara sahip olan hastane örnek bir kurum olmuştur. Hem Avrupa’da hem de dünyanın sayılı ülkelerinde tanınır hale gelmiştir. Bu araştırmada; 19 Ağustos 1321( 31 Ağustos 1905) Tarihli Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi İstatistik Mecmua-i Tıbbiyesine göre Hamidiye Etfal Hastanesi üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın giriş kısmında kısa bir şekilde Osmanlı Tıbbı ve II Abdülhamid’in tıp hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde yararlandığımız kaynak olan “19 Ağustos 1321(31 Ağustos 1905) Tarihli Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi İstatistik Mecmua-i Tıbbiyesi” isimli derginin içeriği hakkında kısa bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise İstatistik Mecmuası’ndan ve tetkik eserlerden elde ettiğimiz bilgilere göre Hamidiye Etfal Hastanesi hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Hamidiye Etfal Hastanesi’nin kuruluşu, pavyonları (poliklinik), bazı pavyonların mimarisi, hastanenin işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır. Çağına göre modern hizmet veren, çağın son teknik alet ve edevatını kullanan Hamidiye Etfal Hastanesi çalışanları ve çalışmaları araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Keywords

Hamidiye Etfal Hastanesi, II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti

Read:556

Download: 186