SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİ HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI
THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF CLASSROOM TEACHER TRAINEES ABOUT ATATURK’S PRINCIPLES

Author : Barış ÇİFTÇİ - Zafer TANGÜLÜ
Number of pages : 381-395

Summary

Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve yapısal özelliğini belirten Atatürk İlkelerinin Sınıf Öğretmeni adayları tarafından metafor boyutunda nasıl algılandığını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma 2010-2011 öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 176 öğretmen adayına uygulanmıştır. Atatürk ilkelerinden oluşan kavramlar verilerek bir metafor yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analiziyle elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Atatürk İlkleri hakkında İlkelerin tanımına uygun metaforlar türetemedikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Öğretmen Adayı, Atatürk İlkeleri, Metaforik Algılar.

Read:339

Download: 112