A.S.PUŞKİN’İN “KÖYLÜ HANIMEFENDİ” ÖYKÜSÜ İLE H.R.GÜRPINAR’IN “KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ” ROMANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
COMPARATIVELY ANALYSIS OF A. S. PUSHKIN'S "MISTRESS INTO MAID" STORY AND H. R. GURPINAR'S "THE MARRIAGE UNDER A COMET” NOVEL IN TERM OF SIMILARITY

Author : Gamze ÖKSÜZ
Number of pages : 917-929

Summary

Bu çalışmada, Rus ve Türk edebiyatlarında romantizmden gerçekçiliğe geçiş döneminde her biri kendi sanat anlayışıyla çığır açan iki usta sanatçının iki yapıtı konu ve karakter benzerliği açısından ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” adlı öyküsü ile H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İz

Keywords

Puşkin ve Gürpınar, kültürel benzerlikler, aile yapısı, toplumsal yaşantı.

Read:329

Download: 109