HAYDN, MOZART VE BEETHOVEN’IN PİYANO SONATLARINA GENEL BİR BAKIŞ
GENERAL AN OVERVIEW AT HAYDN, MOZART AND BEETHOVEN SONATAS

Author : Barış TOPTAŞ
Number of pages : 1157-1166

Summary

Uluslararası Sanat Müziği (Klasik Müzik) günümüze gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar müzik tarihinde dönem olarak nitelenmiştir. Bu dönemler sırasıyla; Ortaçağ Dönemi, Rönesans Dönemi (1456-1600), Klasik Dönem (1600-1750), Romantik Dönem (1750-1830), Modern (Çağdaş) Dönem (1830-1900) ve günümüzdür (1900-….). Klasik dönemde, Viyana Klasikleri olarak bilinen ve isimlerini altın harflerle tarihe yazdıran üç besteci; Haydın, Mozart ve Beethoven, kendi dönemlerinde birçok yeniliğe ışık tutmuş ve günümüzde müziğin en doruk noktasında yerlerini korumuşlardır. Bu besteciler bir birinden farklı çalgılar için birçok biçim ve türde eserler bestelemişlerdir. Tüm bu eserler klasik dönemin önemli yapı taşları olmuştur. Sonat formu bu dönem içerisinde oldukça gelişmiştir. Neredeyse bütün çalgılar için sonatlar yazılmıştır. Özellikle sonat formu ile bestelenen birçok eser, hem çalgıların hem de icracıların teknik sınırlarını geliştirmiştir. Bu eserler arasında, piyano sonatları önemi bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada Haydın’ın 52 piyano sonatı, Mozart’ın 19 piyano sonatı ve Beethoven’in 32 piyano sonatı tonal yapıları açısından incelenmiştir. Piyano sonatlarında kullanılan tonlar (Sonat Tonu), bu ana tona bağlantılı olarak ara bölüm tonları ve bunların dereceleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda üç besteci; piyano sonatlarını farklı ton ve ara ton ile yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Haydın’ın piyano sonatlarının ara bölüm geçişlerinde %65,4’lük oranla 1.dereceyi kullandığı, Mozart’ın piyano sonatlarında ara bölüm tonu olarak %47.4’lük oranla en çok IV.derece kullandığı, Beethoven’in piyano sonatlarında ara bölüm tonu olarak %46.9 ile 1.derece kullandığı saptanmıştır.

Keywords

Klasik Dönem, Viyana Klasikleri, Piyano Sonatı, Ton

Read:508

Download: 279