SOY KÖKÜMÜZÜN ESAS FAKTÖRÜ ANA DİLİMİZDİR
THE MAİN FACTOR FOR OUR RACE İS MOTHER TONGUE

Author : Abdulselam ARVAS
Number of pages : 121-124

Summary

Bu makalede, Oğuz Türkleriyle Kıpçak Türklerinin kökeni üzerine bilgiler verilmiştir. Yazar, Anadolu ve Azerbaycan sahasındaki Oğuz Türkleri ile Kıpçak Türklerinin kökenini araştırırken dilden hareket edilmesi gerektiğini belirtmekte ve kan bağından yola çıkarak Türk gruplarının kökenine ulaşılamayacağını ifade etmektedir. Yazara göre her iki Türk grubu, muhtelif devirlerde yapılan göç hareketleri sonucu Kafkasya ve Anadolu’da birbirine karışmış; hatta Kıpçaklar, Oğuzlardan önce Kafkasya ve Anadolu bölgelerine gelmiştir. Makalede, Kıpçaklardan sonra bu bölgelere gelen Oğuzların dili ile Kıpçakların dilinin tabakalar oluşturarak birbirine karıştığı da ileri sürülmektedir. Buna, Doğu Anadolu’daki ağızlarda çok sayıda Kıpçak dil unsurları örnek gösterilmektedir.

Keywords

Oğuz Türkleri, Kıpçak Türkleri, dil, köken

Read:504

Download: 224