KIRŞEHİR’İN TARİHİ COĞRAFYASI II (M.Ö. 2. VE 1. BİN YIL)
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE KIRŞEHİR II (1st AND 2nd. MILLENNIUM B.C)

Author : Veli ÜNSAL
Number of pages : 1231-1245

Summary

Kırşehir, M.Ö. II. bin yılın başlarında başka birçok vesikanın yanında, Anadolu’nun tarihi coğrafyasına ait kayıtlarında ele geçtiği Kültepe’ye yakın bir alanda yer almasının sonucu olarak Anadolu’nun yazı ile tanışan ilk bölgelerinden biri olmuştur. Bu açıdan Kırşehir’in tarihi çağları Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile başlamıştır. M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar ise Kırşehir ve çevresinde Hitit hâkimiyeti görülür. Yani bu bölge Hititler’in merkezi toprakları olarak bilinen ve Hititler tarafından Marassantiya olarak isimlendirilen Kızılırmak kavsindedir. Hitit hâkimiyetinin sona ermesinden sonra, M.Ö. I. binyılın başlarında, Sakarya (Sangarios) Havzasından, Kızılırmak (Marassantiya/Halys) kavsine kadar egemenlik kuran Frig ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Kırşehir, M.Ö. I. bin yılın ortalarında ise Pers hâkimiyetine girmiştir. Kırşehir bu dönemle birlikte Anadolu’nun birkaç önemli bölgesinden biri olan ve çok geniş bir alanı kaplayan Kapadokya adı ile anılan toprakların batıdaki kapısı olmuştur. Hellenistik dönemin belirsizlik ortamında adından az söz edilen Kırşehir, Roma dönemi ile tekrar bir canlanma dönemine girmiştir. Bu çalışmaya konu olan Kırşehir ve çevresinin M.Ö. II. ve I. binyıl tarihi coğrafyası, Koloni Çağı’na ait irili ufaklı yerleşmelerden elde edilen buluntularla, Hitit dönemine ait yol yazıtları ile antik kaynaklardan elde edilen bilgilerle ve Roma dönemi verileri ile aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Kırşehir, Tarihi Coğrafya, Kızılırmak, Tarihi Çağlar.

Read:365

Download: 120