SOSYAL AĞLARIN KUŞATTIĞI BİR DÜNYADA ÇALGI EĞİTİMİNDE EĞİTSEL VİDEO KULLANIMININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF USAGE THE EDUCATIONAL VIDEO IN MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION IN A WORLD WHICH HAS BEEN SURROUNDED BY SOCIAL NETWORKS

Author : Ali AYHAN
Number of pages : 171-178

Summary

Bu çalışmada, çalgı eğitimi sürecinde izlenen yöntem ve tekniklerin günümüzde gelişen teknoloji ortamında ne kadar geçerli olduğu konusunda bir inceleme yapılmıştır. İyi bir çalgı eğitimcisinin, evrensel boyutlarda, hemen hemen her çalgıya yönelik bir eğitim sisteminin geliştirildiği ve genel sınırların belirlendiği geleneksel eğitim sisteminde, görsel ve işitsellerin bir arada yer aldığı eğitsel videoları, aktif olarak kullanması gerektiğine dair görüşlerde bulunulmuştur. Bu görsellerin elde edilmesinde, internet ağında son yıllarda yaygın olarak kullanılmakta olan, sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak kullanılabilirliğine dair önerilerde bulunulmuştur. Çalgı eğitimcilerinin, öğretimi yapılacak etüt-eserlere ait eğitici-öğretici videolar hazırlayabileceği gibi öğretilecek eser-etütlere ait, youtube, facebook gibi sosyal ağlarda farklı kültürlerde, farklı yorumlar şeklinde paylaşılmış olan video dosyalarına da ulaşılmaları da mümkündür. Sosyal ağlarda, çalgı eğitiminde kullanılabilecek videoların iki farklı şekilde yer aldığına dair bilgilerin verildiği bu çalışmada, bu videolara günümüz teknolojisinde, hangi araçlarla ulaşılabileceğine dair bilgiler de verilmiştir. Çalgı eğitiminde motivasyonun sağlanabilmesi için, eğitici videolar hazırlamanın ya da sosyal ağlarda paylaşılan videolardan faydalanmanın eğitsel anlamdaki önemine dair görüşlerde bulunulmuştur. Çalgı eğitiminde izlenen sürecin hızlanabilmesi, yüksek düzeyde bir başarı elde edebile-bilmesi için, her eğitmenin içinde bulunduğu şartları en iyi şekilde kullanması ve interaktif öğrenme sürecine geçmesi gerekmektedir. Bu şekilde eş zamanlı güdüleme arttırılarak, öğretmenin öğrencinin yanında olamadığı zamanlarda, eksikliklerin giderildiği bir sistem oluşturulmuş olacaktır. Müzik biliminde, çalgı eğitimine yönelik program geliştirme çalışmalarına bu anlamda yön verilebilmesi için, sosyal ağların video boyutuyla aktif bir şekilde eğitim sistemlerine dâhil edilebilmesi gerektiği, “yeni bir çalgı eğitim sistemi”, içinde bulunulan sosyal ağların her tarafımızı kuşattığı bu dönemde kaçınılmaz bir hale geldiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Çalgı eğitimi, sosyal ağlar, video.

Read:443

Download: 210