I NUMARALI EVÂMİR-İ SULTANİYE DEFTERİNE GÖRE II. SÜLEYMAN DÖNEMİNDE (1689-1691) HALEP
ALEPPO; ACCORDİNG TO EVÂMİR-İ SULTANİYE BOOK NUMBER I, DURİNG THE REİGN OF SULEYMAN THE SECOND (1689–1691)

Author : Mehmet KABACIK
Number of pages : 779-802

Summary

OsmanlıDevletinde 1689-1691 yılları, Viyana bozgunu sonrasında yaşanan sıkıntılısürecin bir bölümünü oluşturmaktadır. II. Süleyman döneminde, yaşanan bozgunu durdurmak için mali ve askeri konularda tedbirler alınmış, düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde Halep’te yaşanan sıkıntılarıaşmak, alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için iki yıl içerisinde Halep’e 228 adet hüküm gönderilmiştir. Mültezimlerin haksız vergi talepleri halkın en önemli şikayet konusunu oluşturmaktadır. Gönderilen hükümlerde bir taraftan halka zulm edilmemesi belirtilirken diğer taraftan vergilerin eksiksiz olarak toplanıp merkeze gönderilmesi istenmektedir. Halktan asker toplanması ve eyalette bulunan askeri kuvvetlerin Avusturya seferine katılması, sefere katılmayanların askerlikle ilişkilerinin kesilmesi, asayişolayları ve alınan tedbirler, avârız vergileri ve muafiyetler, mangır kullanımıve azınlıkların durumu ile ilgili gelişmeler Halep ile İstanbul arasındaki yazışmaların başlıca konularını teşkil etmektedir. Devlet merkezinden gönderilen emirlere rağmen halkın şikayetlerine çözüm üretilememiş, haksız vergi toplanmaya devam edilmiştir. Haksız vergilerden dolayı bir çok insan evini, köyünü terk etmiştir. Gelir durumu kötüleşen aileler avarız vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Avarız vergilerinden muaf tutulanların sayısının Halep’in merkezine göre kırsal kesimde çok daha fazla olması, yaşanan olumsuz gelişmelerden Halep’in kırsal kesiminin çok daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Mali sıkıntıyı aşmak için uzun bir aradan sonra mangır adıyla bakır para kesilmiştir. Halep piyasasına kısa zamanda hakim olan mangırın kullanımı fazla uzun olmamış ve tedavülden kaldırılmıştır.

Keywords

Halep, Vergi Yolsuzlukları, Muafiyetler, II. Süleyman, Mangır

Read:354

Download: 114