REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF GUIDANCE AND CAREER PLANNING COURSE CURRICULUM ACCORDING TO STAKEHOLDERS' OPINIONS

Author : Serdar ERDEM - Mehmet GÜROL
Number of pages : 1-20

Summary

Bu araştırmanın amacı, 8. Sınıf Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programının paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı araştırmada veriler iki farklı veri toplama yöntemi ile toplanmıştır. Öncelikle Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı üzerinde doküman incelemesi yapılmış ve programın dört temel ögesi olan hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ögeleri incelenmiştir. Daha sonra programa ilişkin paydaş görüşlerinin toplanması amacıyla sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca; programın uygulanmasına ilişkin görüşlerin toplanması amacıyla da sınıf rehber öğretmenleri, okul rehber öğretmenleri, 8. sınıf öğrencileri ve 8. sınıf öğrenci velileri ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; programa ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini bildiren sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğü ve olumsuz görüşlerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Öte yandan Sınıf rehber öğretmenlerinin, okul rehber öğretmenlerinin, öğrencilerin ve velilerin programın uygulamasına ilişkin görüşleri incelendiğinde benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Program paydaşları dersin önemli ve yararlı bir ders olduğunu söylemekle birlikte program uygulamasına ilişkin daha çok olumsuz görüş belirtmişlerdir. Paydaş gruplarındaki öğretmen, öğrenci ve veliler ders saatinin yetersiz olduğunu, sınıf rehber öğretmenlerinin bu ders için yetersiz kalabildiğini, süreçte veli katılımının zayıf olduğunu, programın 8. Sınıfta uygulanıyor olmasını doğru olmadığını, programdaki açıklamaların yetersiz olduğunu, ders için sınıf mevcutlarının yüksek olduğunu, uygulanan testlerin sayısını yetersiz olduğunu ve uygulanan testlerin yararlı olmadığını belirtmişlerdir.

Keywords

Rehberlik, Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi, Program Değerlendirme, Paydaş Görüşleri, 8. Sınıf

Read:571

Download: 363