ISSN:2148-4163

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ


Öz Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların problemli davranışları karşısında sergiledikleri yaklaşımların neler olduğunu incelemektir. Bu doğrultuda uygun veriler elde edebilmek için nitel araştırma yöntemlerinden etnogrofi modeli kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ilinde bulunan toplam 19 anaokulunda gerçekleştirilmiş ve araştırma bulguları 95 adet gözlem kaydı düzenlenerek oluşturulmuştur. Veriler, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından dört aylık bir süre içerisinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama süreci öncesinde öğrencilere test dışı ölçme teknikleri, gözlem aşamaları, gözlemin nitelikli kaydı ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuş, ayrıca öğrencilere problem davranışlar ve bu davranışlara yaklaşımlarla ilgili ilgili temel bilgiler sunulmuştur. Elde edilen gözlemler sistematik olarak, öğretmen tutumları, iletişim engelleri ve temas iletileri olmak üzere üç ana tema üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin istenmedik davranışlar karşısında genellikle tepkisel modeli benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin iletişim engellerinden en çok uyarmak ve gözdağı vermekle ilgili sözel iletişim kurdukları, genellikle baskıcı ve otoriter tutumu benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin verdikleri temas iletileri istenmeyen bir davranış karşısında en çok koşulsuz negatif yönde olmuştur. Bu çalışma ile öğretmenlerin eylem ve söylemlerinin okul öncesi dönemde görülen davranış problemlerine etkileri alan yazın desteği ile tartışılmış ve öğretmenlerin istenmedik davranışlar karşısında, davranışı şekillendirme ve doğru davranışın sıklığını arttırma amacıyla çeşitli stratejilerden yararlanması önerilmiştir.


Keywords


Okul Öncesi Öğretmenleri, Davranış Problemleri, Öğretmen Tutumları, İletişim Engeli, Temas İletileri

Author: Hülya TERCAN - Haktan DEMİRCİOĞLU
Number of pages: 241-250
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29051
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.