ISSN:2148-4163

TÜRKİYE'DE FİLMLERİN DAĞITIM KANALI OLAN SİNEMA SALONU İŞLETMECİLERİ VE FİLM YAPIMCILARI ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME


Bu çalışmada Türkiye’de sinema filmlerinin önemli bir dağıtım kanalı olan sinema salonu işletmecileri ile film yapımcıları arasında yaşanan sorunlar ele alınmaktadır. Film üretiminin yüksek maliyetli olması, üretilen filmlerin sinema salonlarında dağıtımını önemli kılmaktadır. 2018 yılının son ayında sinema salonlarının işletmecileri ile yapımcılar arasında basına yansıyan tartışmalar, Türk sinema endüstrisinde şeffaflığın ve hukuki altyapının halen oluşmadığını göstermektedir. Beş yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi olan yapımcılar, sorunlar çözülene kadar yeni filmlerinin vizyona girmeyeceğini beyan ederek, yapımcı ve önemli dağıtım kanalı olan sinema salonu işletmecileri arasındaki bütünleşmenin olmadığı konusundaki görüşü kuvvetlendirmiştir. Haklarının verilmediğini, promosyon kampanyaları ile fiyatların sürekli yükseltildiğini savunan yapımcılar hükümet ile görüşerek, 2019’da yeni çıkan sinema yasasına sinema biletleriyle birlikte promosyon yiyecek ve içecek satılmasını engelleyen düzenlemeyi de ekletmişlerdir. Bununla birlikte promosyon kampanyalarına getirilen sınırlamalar bilet fiyatlarını arttırabilir ve bu durum sinema seyirci sayısında azaltıcı bir etki yaratabilir. Film üretiminin istikrarlı bir biçimde sürdürülebilmesi için yapımcı ve dağıtım kanalları iş birliğine ihtiyaç vardır.


Keywords


Film Pazarlaması, Pazarlama Karması, Türk Sineması

Author: Nurdan TEKEOĞLU
Number of pages: 117-126
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29111
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.