ISSN:2148-4163

MODERN ÇAĞIN AGORASI OLARAK SÖZLÜKLER: EKŞİ SÖZLÜKTEKİ CUMHUR İTTİFAKI KONUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME


Agora kavramı, Roma ve Antik Yunan kültüründe vatandaşların fikir alış verişi yaptığı mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Agora kavramı da internet teknolojisiyle bir dönüşüm yaşamıştır. İnternet teknolojisinden önce agora, kamusal alanda sınırlı olarak izin verilen mekânlar iken; internet teknolojisinden sonra agora, dijital ortama taşınmıştır. Agora artık kamusal alan içerisinde yer alan sınırlı mekânlarla değil yeni iletişim teknolojileriyle oluşan medya içeriklerinde kendisine yer bulabilmektedir. Yeni medya içerisinde yer alan sözlükler de agora kavramının günümüzdeki karşılığı olarak ele alınabilmektedir. Çünkü modern çağın agorası olarak sözlükler. Siyasetten-ekonomiye, sanattan-spora, magazinden-sağlığa kadar gündelik hayat içerisinde yer alan her temayla ilgili düşüncelerin belirtilebilmesine ve bu fikirlerin tartışılabilmesine olanak vermektedir. Bu çalışmada “eksisozluk.com” adlı dijital sözlük sitesinde yer alan “cumhur ittifakı” temalı yorumlar analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde “içerik çözümlemesi” yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yorumların içeriklerine, yorumlarda değinilen temalara, yorumlarda adı geçen kurum/kuruluş isimlerine, ittifakın tanımlanma şekillerine ve yorum yapılan zaman dilimine yönelik verilere yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kullanıcılar, kurum ve kuruluş isimlerinde en çok “AKP ve MHP” kurum isimlerini kullanmıştır. Kullanıcılar, yorum içeriklerini genel olarak “ittifakla ilgili” konular üzerine inşa etmiştir. Kullanıcılar, en çok siyaset temasını yorumlarda kullanmıştır. Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri de kullanıcıların genelde eleştirel bir okuma gerçekleştirmiş olmasıdır.


Keywords


Modern Agoralar, Ekşi Sözlük, Cumhur İttifakı, Okur Yorumları, İçerik Çözümlemesi

Author: Fırat ATA - Ayhan Yiğiter
Number of pages: 189-202
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29147
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.