LÜKS MARKA PAZARLAMASINA DİJİTAL BİR YAKLAŞIM: BURBERRY
A DIGITAL TOUCH TO LUXURY BRAND MARKETING: REVIEW OF BURBERRY CASE

Author : Nurdan TEKEOĞLU - Kübra KÜÇÜK
Number of pages : 407-414

Summary

Dijital trasformasyon iş dünyasında devrimsel bir rekabet başlattı. Şirketler bu değişime uyum göstermek, hayatta kalabilmek,rekabetin gereğini yerine getirebilmek ve konumlarını koruyabilmek için işlerini yürütebilmenin yeni yollarını keşfetmek durumundalar. Mobil iletişim ve sosyal medya « dijital kanallar » diyebileceğimiz, özetle şirketler ve müşterileri arasında yeni dijital iletişim kanalları yarattı. Dijital kanallar bağlanabilirlik özelliği ile dijital devrimde önemli bir rol oynamıştır. Dijital trendler insanlara bireylerin zaman ve mekan sınırı olmadan iletişim kurabilme, bilgiyi dünyada yayabilme ve işlemler yapabilme imkanı. Buradan hareketle müşteriler artık sadece statik bir bilgiyi arama ya da kaydetme işlemi yanında etkileşimde bulunabilme, bilgi yükleme ve kendi içeriklerini ağlara yayma imkanına sahiptir. Müşteri etkileşimleri iş stratejilerini etkilemiştir.Şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluk bu kanallar aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmek, zira dijital dünyada artık geleneksel müşteri segmentasyonu mevcut değildir. Dijital kanalları geliştirip, başlatmaktan ziyade onları işletebilmek ve müşteriye değer yaratabilmek önemlidir. Pazarlama ve dizayn edilmiş araştırma, duyguları marka tutum ve davranışlarına etkisi olduğunu ispat ettiği gibi uzun dönemli müşteri ilişkilerinin de ekonomik değerini etkilemektedir. Bu makale Forbes’in 2015 en değerli markaları arasında 94. sırada olan ve 2016’da dijital IQ derecelendirmesinde 1. sırada olan Burberry markasının lüks markaların dijital pazarlamasındaki mevcut konumunu değerlendirerek, lüks moda ve marka pazarlamasına genel bir bakış sağlamaktadır. Bu makale aynı zamanda başarı elde etmek için dijital pazarlamanın tamamlayıcı önemini göstermektedir. Bu çalışma Burberry’nin dijital müşteri deneyimine duyguların, iş iletişiminin ve dijital kanalların kesişerek nasıl bir fikir verdiğini anlatmaktadır.

Keywords

Dijital Pazarlama, Moda, Lüks, Tüketici Davranışı, Marka

Read:302

Download: 102