ISSN:2148-4163

TURİZM REKLAMLARINDAKİ SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Son yıllarda hızla gelişmekte olan yeni medya araçları; sağlık, pazarlama, savunma, eğitim ve fen bilimleri, tasarım ve sanat alanlarında yeni kapılar açılmasını sağlamıştır. Bu alanların içerisinde pazarlama, post-modernizmle birlikte gelişen medyumların ve kültürel endüstrilerin katkılarıyla yeni medya teknolojilerinin kullanımında ön plana çıkmaktadır. Günümüz izleyicisi, bilgiye hızlı ulaşan, sanal deneyimler yaşayan ve alışılagelen hedef kitleden farklı beklentileri olan bir profil sergilemektedir. Bu sebeple; post-modern dünyada pazarlama ve markalaşma konusunda yenilikçi yaklaşımlar sergilemek isteyen firmaların yeni medya teknolojilerinden faydalanması bir tür gereklilik halini almıştır. Pazarlama özelinde turizm sektöründe yükselişe geçen sanal gerçeklik (VR) reklam uygulamaları izleyicilerin sanal deneyimler yaşayarak karar verme eylemini gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu araştırmada, sanal gerçeklik (vr) uygulamasının kullanıldığı turizm reklamları incelenmiştir. Sanal gerçeklik reklam uygulamalarının turizm sektörüne zarar verip vermeyeceği tartışma konusuyken, tanıtım kampanyalarına ve reklamcılık sektörüne olumlu katkıları olduğu düşünülmektedir.


Keywords


Sanal Gerçeklik, Vr, Reklam, Turizm, Grafik Tasarım

Author: E. Jessica McKIE - Erkan ÖZKARAKAŞ
Number of pages: 233-243
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30187
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.