DIŞ TİCARET FİNANSMANINDA FAKTORİNG VE FORFAİTİNG TEKNİĞİ
FACTORING AND FORFAITING TECHNIQUES IN EXTERNAL TRADE FINANCE

Author : Şükrü SÜRÜCÜ - Haldun SOYDAL - Hakan ACET
Number of pages : 525-544

Summary

20. yüzyılda bilim ve teknolojide meydana gelen ve 21. yüzyılda da hızla devam eden gelişmeler sonucunda küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkisi daha da artmaktadır. Uluslararası rekabetin arttığı günümüz dünyasında dünya ülkeleri tek bir pazara doğru hızla yol almakta, otonom bir ülkenin düşünülmesi ütopya haline gelmektedir. Döviz kurlarında ve faiz oranlarında meydana gelen değişmeler işletmeler için bir risktir. İşletmelerin satış faaliyetleri ve büyüme kapasiteleri için önemli olan bu unsurlara karşı modern finansman teknikleri olan faktoring ve forfaiting hizmetlerine yönelmeleri hız kazanmaktadır. Faktoring ve forfaiting hizmetlerinden yararlanan işletmeler, bu hizmetler sayesinde alacağın risk yönetimine ilişkin zaman harcamaları gerekmezken, zamanlarını pazarlama, yönetim, satış, büyüme gibi politikalara harcayabilmektedirler. Faktoring, mal veya hizmetlerini kredili olarak satan işletmelerin alacaklarını faktoring şirketine devretmesine dayanan bir yöntemdir. Faktoring işleminde kesinlikle olması gereken unsur vadeli bir alacağın olmasıdır. Faktoring işleminde alacağın devrinin yanı sıra finansman, hizmet ve teminat gibi hizmetler de sunulmaktadır. Sermaye yapısı zayıf olan, kredibilitesi düşük olan, pazarlama konusunda sorun yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için faktoring işlemi tercih edilebilir bir finansman tekniğidir. Forfaiting işlemi genellikle ihracat sonucunda ortaya çıkmaktadır. Forfaiting işleminin vadesi 10 yıla kadar uzayabilmektedir. Belirli bir ödeme planına bağlanan alacakların geri rücu hakkı olmadan tahsilatını gerçekleştirecek olan bir forfaitera veya bankaya belirli bir komisyon ve iskonto maliyetine katlanarak devredilmesidir. Poliçe ve bonolara bağlanmış alacaklar, forfaiting işleminin konusunu oluşturan alacaklardır. Uluslararası ticaretin ve ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığın arttığı günümüzde modern finansman teknikleri olan faktoring ve forfaiting hizmetlerinin bilinirliğinin artırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada faktoring ve forfaiting hizmetleri incelenmiştir.

Keywords

Faktoring, Forfaiting, Modern Finansman Teknikleri, Dış Ticaret

Read:308

Download: 99