KRIEG UND VERFALL IN DER ÖSTERREICHISCHEN LITERATUR: FAMILIE TROTTA ALS SINNBILD DES WANDELS DER DONAUMONARCHIE
WAR AND DECADENCE IN THE AUSTRIAN LITERATURE: TROTTA FAMILY AS A SYMBOL OF DANUBE MONARCHY CHANGE

Author : Halit ÜRÜNDÜ
Number of pages : 147-156

Summary

Joseph Roth, 20. yüzyılın en önemli Avusturyalı yazarlarından biridir. Radetzkymarsch romanında Tuna monarşisini ve çöküşünü temel yapı taşlarını çöküş işareti olarak temsil ederek anlatır. Bu çalışmanın amacı, romanda imparatorluğun gerilemesinin sembollerini araştırmaktır. Burada, Tuna monarşisinin önemli sabitlerinden biri olan Trotta ailesi ile semboller karşılaştırılmış ve yazarın bu konudaki sanatsal çalışmaları tartışılmıştır. Trotta ailesi sadece bir düşüş sembolü değil, aynı zamanda eski Avusturya monarşisinin çöküşünün kişisel bir yansıması olarak bilinir. Bu bağlamda çalışmanın konusu dört açıdan ele alınmış ve tartışılmıştır. İlk bölümde Trotta ailesi, Joseph Roth ve Tuna monarşisi ayrıntılı olarak aydınlatılmıştır. İkinci bölümün temasını ise, emperyal ve kraliyet ordusunun düşüşü oluşturur ve k.u.k. olarak adlandırılır. Ordunun durumu da bu bölümde tartışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü, monarşinin düşüşünü metropol ve il bağlamında incelemektedir. Son bölüm, Joseph Roth'un doğal olayları nasıl tasvir ettiğini ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşü ile nasıl ilişkilendirdiğini açıklamaktadır. En önemli izlekler incelemeler son bölümde özetlenmiştir.

Keywords

Joseph Roth, Radetzky March, Avusturya Edebiyatı, 1. Dünya Savaşı, Tuna Monarşisi

Read:428

Download: 143