ISSN:2148-4163

The Journal of Academic Social Science Studies

Editor: Doç. Dr. Serdar Yavuz
Assistant Editor: Doç. Dr. Serdar Bulut
Publication Place: Elazig / TURKEY
Year-Number: 2019-Number: 76
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Gökhan EŞEL AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, 1-12
EDUCATION ACTIVITIES OF THE AMERICAN PEACE CORPS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37331
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih AYDIN - Hakan AKDAĞ KASTAMONU ŞEHRİNDE ARAZİDEN YARARLANMADAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, 13-31
INVESTIGATION OF TEMPORAL CHANGE IN LAND USE IN KASTAMONU CITY BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AND REMOTE SENSING METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30183
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Uğur ÜÇÜNCÜ CHP TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE BİTLİS(1939-1945), 33-48
BITLIS ON THE INSPECTIONAL REPORTS OF CHP(1939-1945)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29113
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Emin ŞEN SELÇUKLU ÖNCESI İSLÂM BELDELERİNDE İLİM VE KÜLTÜR HAYATINDA TÜRKLER, 49-64
TURKS IN SCIENTIFIC AND CULTURAL LIFE IN ISLAMIC LANDS PRIOR TO SELJUKIAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29149
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Han ERGÜVEN SAĞLIKLI YAŞAMDA DOĞAL BİR WELLNESS TRENDİ: ORMAN BANYOSU, 65-73
A NATURAL WELLNESS TREND FOR HEALTHY LIFE: FOREST BATHING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29101
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat GÜL - Emrah KARAPINAR İRAN DIŞ POLİTİKASINDA NÜKLEER PROGRAM, NÜKLEER KRİZ VE NÜKLEER MÜZAKERELER, 75-92
NUCLEAR PROGRAM, NUCLEAR CRISIS AND NUCLEAR NEGOTIATIONS IN IRAN’S FOREIGN POLICY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29145
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yahya BAĞÇECİ HORATİO NELSON VE TRAFALGAR SAVAŞI, 93-116
HORATIO NELSON AND BATTLE OF TRAFALGAR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.36957
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurdan TEKEOĞLU TÜRKİYE'DE FİLMLERİN DAĞITIM KANALI OLAN SİNEMA SALONU İŞLETMECİLERİ VE FİLM YAPIMCILARI ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME, 117-126
AN INVESTIGATION ON THE PROBLEMS BETWEEN MOVIE THEATER OPERATORS AS FILMS DISTRUBITION CHANNELS IN TURKEY AND FILMMAKERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29111
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Elif ERGÜN ÖLÜNEMEYEN YER’İN ROMANI, 127-136
THE NOVEL Of THE LAND WHERE ONE CANNOT DIE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29107
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma İNCE SELÇUKLU-BİZANS HANEDAN KADINLARI, 137-153
HERALDIC WOMEN IN THE SELJUK-BYZANTINE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30272
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ruhan İRİ SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA 24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILAN ADAYLARIN SEÇİM ÖNCESİ KAMPANYALARINDA KİŞİSEL VEYA PARTİ WEB SİTELERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, 155-174
24 JUNE 2018 PRESIDENTIAL ELECTION CANDIDATES PARTICIPATING OF TURKEY IN PRE-ELECTION CAMPAIGN METHOD POLITICAL PARTY OR PERSONAL WEB SITE WITH INVESTIGATION CONTENT USING SOCIAL MEDIA MARKETING ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29003
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ufuk ORHAN - Cansu KAPLAN ÖRGÜTSEL ADALET ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİ ETKİLER Mİ? BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 175-187
DOES ORGANISATIONAL JUSTICE AFFECT LEARNED HELPLESSNESS? A RESEARCH ON THE MUNICIPAL EMPLOYEES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29151
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fırat ATA - Ayhan Yiğiter MODERN ÇAĞIN AGORASI OLARAK SÖZLÜKLER: EKŞİ SÖZLÜKTEKİ CUMHUR İTTİFAKI KONUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME, 189-202
DICTIONARIES AS AGORA OF MODERN AGE: A REVIEW OF THE REPUBLIC ALLIANCE IN THE EKSI SOZLUK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29147
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fadime ÖZLER DELHİ HÜMAYUN TÜRBESİNİN BAHÇESİNDE VE ÇEVRESİNDE YER ALAN BAĞIMSIZ YAPILAR, 203-219
BUILDINGS IN THE GARDEN AND SURROUNDING OF HUMAYUN’S TOMB, DELHI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.36850
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Saliha BOZER BAYRAKTAR KARACAAHMET MEZARLIĞINDAKİ BİR GRUP FES BAŞLIKLI MEZAR TAŞI, 221-240
A GROUP OF FEZ HOODED TOMBSTONES IN KARACAAHMET CEMETERY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37408
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hülya TERCAN - Haktan DEMİRCİOĞLU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ, 241-250
INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS APPROACHES TO PROBLEM BEHAVIORS OF CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29051
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Furkan SARI 1599 NUMARALI RODOSCUK/TEKİRDAĞ ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI, 251-259
AN INTRODUCTION OF 1599 NUMBERED RODOSCUK/TEKIRDAG SHARIA(ŞER’İYYE) REGISTER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29112
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şennur KARAALİOĞLU TÜRKİYE’ DE ÜCRETLİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, 261-270
TURKEY ON THE INVESTIGATION OF TAX BURDEN ON THE CHARGE AND EVALUATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29153
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice GÜZEL - Süleyman ERTEKİN AKILLI TAHTA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ), 271-289
OPINIONS OF TEACHERS RELATED WITH USAGE OF SMART BOARDS (CASE OF KONYA PROVINCE)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37022
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet BENZER DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE MERKEZÎ SINAV ÇIKMAZI, 291-323
CURRICULUM IN LANGUAGE TEACHING, AND TEXTBOOK CENTRAL EXAMINATION DILEMMA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30294
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet KAYA PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PDÖ MODELİNİN KLASİK MODEL İLE KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA, 325-338
A RESEARCH FOR COMPARISON OF PBL MODEL WITH CLASSICAL MODEL IN PROGRAMMING TRAINING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.28867
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahar GÜDEK - Gizem ARICI MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 339-363
THE ANALYSIS OF PERMANENT OPTIMAL PERFORMANCE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS WHO GET PROFESSIONAL MUSICAL EDUCATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30221
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa UZOĞLU - Abdussamet KAYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ, 365-381
DETERMINATION OF RECYCLING OPINIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.28923
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Çiğdem ALDAN KARADEMİR - Betül YALÇIN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖZ YETERLİK KAYNAKLARININ İNCELENMESİ, 383-396
INVESTIGATION OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS MATHEMATICS SELF-EFFICACY SOURCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29068
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Reyhan ŞEKERCİ - Ramazan GÖK SINIF YÖNETİMİNDE DERS İÇİ ETKİNLİKLERE KATILMAYI REDDETME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 397-404
VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT BEHAVIORS OF REFUSAL TO PARTICIPATE IN CLASSROOM ACTIVITIES İN CLASSROOM MANAGEMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29093
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Amine Şirin HASRET - Paki KÜÇÜKER TUHFETÜ’L-MÜLÛK VE’S-SELÂTİN ADLI ESERDE AT HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİ ADLARI, 405-418
THE NAMES OF THE PLANTS WHICH ARE USED FOR TREATMENTS OF HORSE’S ILLNESSES IN THE BOOK OF TUHFETÜ’L-MÜLÛK VE’S-SELÂTİN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29109
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aytemis DEPCİ - Hüseyin Can ERKİN V MURAKAMİ’NİN SAHİLDE KAFKA’SINDA BATI SEMBOLLERİNİN İHLALİ, 419-429
VIOLATION OF WESTERN SYMBOLS IN MURAKAMI’S KAFKA ON THE SHORE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29050
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Metin OKTAY MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN , 431-450
INDIVIDUAL SOCIAL AND POLITICAL CORRUPTION IN MITHAT CEMAL KUNTAY'S NOVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37809
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aboubacar MOHAMADOU İBN ÂŞÛR’UN ET-TAHRÎR VE’T-TENVÎR ADLI ESERİNDE NAHİVCİLERE YÖNELİK İTİRAZLARI, 451-465
THE OBJECTIONS OF TAHIR IBN ASHOUR TO GRAMMARIANS IN HIS BOOK AL-TAHRIR WA-AL-TANWIR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29117
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İzzet YÜCETOKER JOHN STANLEY VOLUNTERİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ REPERTUVARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİN İNCELENMESİ, 467-487
THE INVESTIGATION OF IMPORTANCE AND PLACE IN TRAINING PIANO REPERTOIRE OF JOHN STANLEY’S VOLUNTARIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39241
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yavuz DURAK - Şefika Burcu ÜNAL ÖZENGEN FLÜT EĞİTİMİ KAYNAK KİTAPLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 489-500
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT AMATEUR FLUTE EDUCATION SOURCEBOOKS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37367
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zekeriya AKMAN BEYNAMLI HACI MUSTAFA EFENDİ'NİN HAYATI VE TBMM'DEKİ FAALİYETLERİ, 501-514
BEYNAMLI HADJI MUSTAFA EFENDI’S LIFE AND HIS ACTIVITIES IN GNAT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37833
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Saki ÇAKIR İbn Hacer Heytemî’nin Tasavvuf Müdafaası: El-Fetâva’l-Hadîsiyye Özelinde Tasavvufa Dair Fetvaları, 515-527
The Sufism Defense Of Ibn Hajar Al-Haytami: Fatwas About Sufism In His Work Al-Fatawa Al-Haditiıyyah
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.38884
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Çiğdem BİLGEN - Nur URFALIOĞLU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ARŞİVİNDEKİ MÜZECİLERE AİT TERFİ TEZLERİNİN YÜKSEK MİMAR MUSTAFA AYAŞLIOĞLU ÖRNEĞİNDEN İNCELENMESİ, 529-549
THE INVESTIGATION OF THE PROMOTION THESIS OF MUSEOLOGISTS’ IN THE CULTURAL HERITAGE ARCHIVE OF TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FROM THE SENIOR ARCHITECT MUSTAFA AYAŞLIOĞLU EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29136
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Akif KARA KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ: SANAYİ DEVRİMLERİ, Kurtuluş Yılmaz Genç, Metin Çakıroğlu, Cevdet Özmen ve Gökhan Karadirek, 2019, s. 228, ISBN: 978-605-7809-63-6. Gece Akademi, Ankara. , 551-555
KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ: SANAYİ DEVRİMLERİ, Kurtuluş Yılmaz Genç, Metin Çakıroğlu, Cevdet Özmen ve Gökhan Karadirek, 2019, s. 228, ISBN: 978-605-7809-63-6. Gece Akademi, Ankara.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37812
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.