Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Journal Of Academic Social Science Studies

Hello There; Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) is delighted to be faced with the academic community with its summer number. We wish the best of the luck for the publication period. The Journal of Academic Social Science Studies is published in Turkey in print and electronic version as well. From this aspect, JASSS left some journals reagarding to its field in order to systematic and regular delivering of the journal to the many scientists, archives and libraries. In doing so, it plays an important mission that will contribute to the academic community. With regard to academic incentives, some of our assessments and proposals are concerned. Taking into consideration that academic incentives are useful, we want to express that, there are some deficiencies in practice. In particular, taken as a criterion in other areas of studies, national activities, conferences and social sciences and their evaluation made us think that, all work done in this area should be reclaimed. Even at some universities, scoring the article assessment is not taking into account at most of the universities. Scoring the article assessment will allow the seriously examination of the articles and we think that, studies done in this field and this issue should not be ignored. In our next articles, we will talk about the disadvantages caused by the academic incentives. The numbers of qualified articles have been published in the field of social sciences; Physical Education, Science Education, Public Relations, Business, Music, Special Education, Marketing, Guidance and Counseling, History of Art, Social Studies, Social Work, Theology, History, Turkish Language and Literature, Tourism, Turkish Education and International Relationships. We wish you pleasant reading! We do not know anything. True can be found in the depths of the truth. With the movement of the Democritus terse words, hoping to reach the depth of truth we created our new number; we thanks to our referees indicating the direction of our writers, and all who contributed us with essays. We thanks to our editorial team, publications, and advisory board too. Hope to see you soon at our new issues… Assoc. Dr. Serdar Yavuz Editor in Chief // Merhaba; Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), yaz dönemi sayılarıyla akademik camianın karşısında olmaktan mutluluk duymaktadır. Yayın döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Jasss dergisi Türkiye’de hem elektronik hem de basılı olarak yayın yapmaktadır. Bu yönüyle alanındaki bazı dergilerden ayrılan Jasss; derginin pek çok bilim insanı, arşiv ve kütüphanelere sistemli ve düzenli bir şekilde ulaşması bakımından akademik camiaya katkı sağlayacak önemli bir görevi üstlenmektedir. Akademik teşvik uygulaması ile ilgili olarak bazı değerlendirmelerimiz ve önerilerimiz söz konusudur. Akademik teşvik uygulamasının oldukça faydalı olduğunu düşünmekle birlikte pratikte bazı eksikliklerin olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle ulusal faaliyetlerin, konferansların ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmaların kriter olarak alınması, bunlara puansal değer biçilmesi, bu alanda yapılan tüm çalışmaların cüz’i de olsa değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Hatta bazı üniversitelerde değerlendirilen ancak üniversitelerin büyük bir bölümünde dikkate alınmayan makale değerlendirmelerinin puanlandırılması makalelerin daha da ciddi bir şekilde incelenmesini sağlayacaktır ki bu alanda yapılacak çalışmalarda bu başlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir sonraki editör yazımızda ise akademik teşvik uygulaması ile meydana gelen olumsuzluklar üzerindeki değerlendirmelerimizden bahsedeceğiz. Sosyal bilimlerin; Beden Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Halkla İlişkiler, İşletme, Müzik, Özel Eğitim, Pazarlama, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sanat Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Hizmet, İlahiyat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm, Türkçe Eğitimi ve Uluslar arası İlişkiler alanlarında bu sayıda nitelikli makaleler yayınlanmıştır. Keyifli okumalar dileriz. “Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.” Democritus’un veciz sözünden hareketle gerçeğin derinliğine ulaşmak ümidiyle oluşturduğumuz yeni sayımızda; yazılarıyla katkı sağlayan yazarlarımıza, yazarlarımıza ufuk açıcı bir şekilde yön gösteren hakemlerimize, tüm yayın, danışma kuruluna ve editöryel ekibimize teşekkür ediyoruz. Yeni sayılarda görüşmek dileğiyle… Doç. Dr. Serdar Yavuz Editor in Chief

Göstergebilime Giriş -18.09.2016 22:26:29
Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü -18.09.2016 22:23:44
Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Haberler & News