Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Journal Of Academic Social Science Studies

Hello There; Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) is delighted to be faced with the academic community with its summer number. We wish the best of the luck for the publication period. The Journal of Academic Social Science Studies is published in Turkey in print and electronic version as well. From this aspect, JASSS left some journals reagarding to its field in order to systematic and regular delivering of the journal to the many scientists, archives and libraries. In doing so, it plays an important mission that will contribute to the academic community. With regard to academic incentives, some of our assessments and proposals are concerned. Taking into consideration that academic incentives are useful, we want to express that, there are some deficiencies in practice. In particular, taken as a criterion in other areas of studies, national activities, conferences and social sciences and their evaluation made us think that, all work done in this area should be reclaimed. Even at some universities, scoring the article assessment is not taking into account at most of the universities. Scoring the article assessment will allow the seriously examination of the articles and we think that, studies done in this field and this issue should not be ignored. In our next articles, we will talk about the disadvantages caused by the academic incentives. The numbers of qualified articles have been published in the field of social sciences; Physical Education, Science Education, Public Relations, Business, Music, Special Education, Marketing, Guidance and Counseling, History of Art, Social Studies, Social Work, Theology, History, Turkish Language and Literature, Tourism, Turkish Education and International Relationships. We wish you pleasant reading! We do not know anything. True can be found in the depths of the truth. With the movement of the Democritus terse words, hoping to reach the depth of truth we created our new number; we thanks to our referees indicating the direction of our writers, and all who contributed us with essays. We thanks to our editorial team, publications, and advisory board too. Hope to see you soon at our new issues… /// Merhaba; Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), yaz dönemi sayılarıyla akademik camianın karşısında olmaktan mutluluk duymaktadır. Yayın döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Jasss dergisi Türkiye’de hem elektronik hem de basılı olarak yayın yapmaktadır. Bu yönüyle alanındaki bazı dergilerden ayrılan Jasss; derginin pek çok bilim insanı, arşiv ve kütüphanelere sistemli ve düzenli bir şekilde ulaşması bakımından akademik camiaya katkı sağlayacak önemli bir görevi üstlenmektedir. Akademik teşvik uygulaması ile ilgili olarak bazı değerlendirmelerimiz ve önerilerimiz söz konusudur. Akademik teşvik uygulamasının oldukça faydalı olduğunu düşünmekle birlikte pratikte bazı eksikliklerin olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle ulusal faaliyetlerin, konferansların ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmaların kriter olarak alınması, bunlara puansal değer biçilmesi, bu alanda yapılan tüm çalışmaların cüz’i de olsa değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Hatta bazı üniversitelerde değerlendirilen ancak üniversitelerin büyük bir bölümünde dikkate alınmayan makale değerlendirmelerinin puanlandırılması makalelerin daha da ciddi bir şekilde incelenmesini sağlayacaktır ki bu alanda yapılacak çalışmalarda bu başlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir sonraki editör yazımızda ise akademik teşvik uygulaması ile meydana gelen olumsuzluklar üzerindeki değerlendirmelerimizden bahsedeceğiz. Sosyal bilimlerin; Beden Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Halkla İlişkiler, İşletme, Müzik, Özel Eğitim, Pazarlama, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sanat Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Hizmet, İlahiyat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm, Türkçe Eğitimi ve Uluslar arası İlişkiler alanlarında bu sayıda nitelikli makaleler yayınlanmıştır. Keyifli okumalar dileriz. “Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.” Democritus’un veciz sözünden hareketle gerçeğin derinliğine ulaşmak ümidiyle oluşturduğumuz yeni sayımızda; yazılarıyla katkı sağlayan yazarlarımıza, yazarlarımıza ufuk açıcı bir şekilde yön gösteren hakemlerimize, tüm yayın, danışma kuruluna ve editöryel ekibimize teşekkür ediyoruz. Yeni sayılarda görüşmek dileğiyle… Doç. Dr. Serdar Yavuz Editor in Chief

Mehmet Akif Kara -06.06.2016 01:31:22

Mehmet Akif Kara

Kuramdan Alana İnşaatta Göçmen Olmak

 

İşte bu kitap, tarihsel bir seyir içinde Türkiye'ye yönelik gerçekleşen emek göçünü, inşaat sektöründe istihdamın yapısını ve göçmen işçilerin inşaat sektöründeistihdamının belli başlıklar altında özelliklerini inceleyerek önemli bir boşluğu doldurmak için çaba harcamaktadır. Bir saha çalışmasınınn zorluklarını göze alarak zaman, mekan ve kişi sınırlılığı içinde elde edilen bulgular siz değerli okuyucuların eleştirileri ve yorumlarına sunulmuştur. Çalışmanın teorik alt yapısı ayrı ve uzun bir tartışmayı gerektirmekle birlikte, günümüzde 'ekonominin lokomotifi'nde yaratılan değerin ne ölçüde göçmen işçilerle paylaşıldığını anlaşılması ve yeni ve daha kapsamlı çalışmalar için teşvik edici olması belki de bu kitabın en önemli amacıdır. Bu nedenle elinizdeki kitabın sizlere kapsamlı bilimsel çalışmalar için yol gösterici olmasını ümit ediyorum.

 

Öğr. Gör. Mehmet Akif Kara'yı çalışmasından ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Büyük Saatin Vuruşu -14.04.2016 09:35:33

Mehmet Sümer 

Büyük Saat’in Vuruşu: Turgut Uyar Şiirinde Anlatısallık,

Hece Yayınları, Temmuz 2015

 

“Şiir ve anlatı ilişkileri, modern edebiyatın en sorunlu alanlarından biridir. Türkiye’de modernist şiirin anlatıya mesafeli olduğu, modernist bir şiirde anlatısallığın bulunamayacağı yönünde çok yaygın bir kanaat var. Bu kanaate göre modernist şiir, insan duygularını en az sözcükle dışa vuran şiirdir. Oysa Türk şiirinde gerçek anlamda modernist diye nitelenebilecek ilk hareket olan İkinci Yeni’ye mensup şairlerin hiç de en az sözcükle yalnızca duygularını aktardıkları söylenemez. Aksine, hemen hepsinin uzun şiirler yazdığı, şiirlerinde çok fazla sözcük kullandıkları ve anlatısallıktan kaçınmadıkları ortadadır. Örneğin Turgut Uyar, çoğu birer anlatı olarak okunabilecek şiirler yazmıştır. Şiir ve anlatının iç içe geçtiği bu şiirler, onun az sözcükle yazmayı amaçlayan saf şiir anlayışına hiç de yakın durmadığını açıkça gösterir. Türkiye’deki modernist şiir algısı ile İkinci Yeni pratiği arasındaki bu çelişki, bizi başta modernizm ile anlatısallık arasındaki ilişki olmak üzere pek çok kavram ve sorunu yeniden sorgulamak zorunda bırakmıştır. Şiir ve anlatı ilişkilerini Turgut Uyar örneği üzerinden inceleyen bu kitap, şiirdeki anlatısallık sorununu tartışmakta ve Uyar’ın başta Dünyanın En Güzel Arabistanı olmak üzere şiir kitaplarında “imgesel gerçekçilik” diye nitelenebilecek bir anlayışla hayatı nasıl anlatısallaştırdığını göstermektedir.”

 

Dr. Mehmet Sümer’i çalışmasından ötürü kutlarız…

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Haberler & News