JASSS PUBLICATION ETHICS/JASSS YAYIN ETİĞİ 

Responsible research publication

1. The research being reported should have been conducted in an ethical and responsible manner and follow all relevant legislation.

2. Authors should take collective responsibility for their work and for the content of their publications. Researchers should check their publications carefully at all stages to ensure methods and findings are reported accurately. Authors should carefully check calculations, data presentations, typescripts/submissions andproofs.

Honesty

1. Researchers should present their results honestly and without fabrication, falsification or inappropriate data manipulation. Research images should not be modified in a misleading way.

2. Researchers should strive to describe their methods and to present their findings clearly and unambiguously. Researchers should follow applicable reporting guidelines. Publications should provide sufficient detail to permit experiments to be repeated by other researchers.

3. Authors should alert the editor promptly if they discover an error in any submitted, accepted or published work. Authors should cooperate with editors in issuing corrections or retractions when required.

4. Authors should represent the work of others accurately in citations and quotations.

5. Authors should not copy references from other publications if they have not read the cited work.

Originality

1. Authors should adhere to publication requirements that submitted work is original and has not been published elsewhere in any language.

2. Applicable copyright laws and conventions should be followed. Copyright material (e.g. tables, figures or extensive quotations) should be reproduced only with appropriate permission and acknowledgement.

3. Relevant previous work and publications, both by other researchers and the authors’ own, should be properly acknowledged and referenced. The primary literature should be cited where possible.

4. Authors should inform editors if findings have been published previously or if multiple reports or multiple analyses of a single data set are under consideration for publication elsewhere.

Transparency

1. All authors should agree to be listed and should approve the submitted and accepted versions of the publication. Any change to the author list should be approved by all authors including any who have been removed from the list. The corresponding author should act as a point of contact between the editor and the other authors and should keep co-authors informed and involve them in major decisions about the publication.

Accountability and responsibility

1. All authors should have read and be familiar with the reported work and should ensure that publications follow the principles set out in these guidelines. In most cases, authors will be expected to take joint responsibility for the integrity of the research and its reporting. However, if authors take responsibility only for certain aspects of the research and its reporting, this should be specified in the publication.

2. Authors should work with the editor or publisher to correct their work promptly if errors or omissions are discovered after publication.

Publication Ethics

JASSS requires all authors to adhere to the ethical standards as prescribed by the Committee on Publication Ethics (COPE) which take privacy issues seriously and is committed to protecting your personal information.

Plagiarism Policy

All the papers submitted have to pass through an initial screening and will be checked through the Intihal.net (http://intihal.net/and Advanced Plagiarism Dectection Software (CrossCheck by iThenticate)

Copyright

Copyright aims to protect the specific way the article has been written to describe a scientific research in detail. It is claimed that this is necessary in order to protect author's rights, and to regulate permissions for reprints or other use of the published research. The Journal of Kesit Academy have a copyright form which is required authors to sign over all of the rights when their article is ready for publication.

Open Access Policy

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

 

Yazarların Sorumlulukları

1. Yazarlar eserleri ve yayınlarının içeriği için toplu sorumluluk almalıdırlar. Araştırmacılar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde rapor edildiğinden emin olmak için yayınlarını her aşamada dikkatlice kontrol etmelidir.Yazarlar, hesaplamaları, veri sunumlarını, yazım kurallarını / sunumlarını ve bulgularını dikkatlice kontrol etmelidir.

2. Raporlanan araştırma, etik ve sorumlu bir şekilde yapılmalı ve tüm ilgili mevzuatı takip etmelidir.

Dürüstlük
1. Araştırmacılar sonuçlarını dürüstçe ve imalat, sahtecilik veya uygunsuz veri manipülasyonu olmaksızın sunmalıdır. Araştırma görüntüleri yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.

2. Yazarlar, gönderilen, kabul edilmiş veya yayınlanmış herhangi bir çalışmada bir hata keşfederse derhal editörü uyarmalıdır. Yazarlar, gerektiğinde düzeltme veya geri çekme işlemleri yapmak için editörlerle işbirliği yapmalıdır.

3. Araştırmacılar yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını açıkça ve açık bir şekilde sunmaya çalışmalıdır. Araştırmacılar uygulanabilir raporlama ilkelerine uymalıdır. Yayınlar, deneylerin diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanmasına izin vermek için yeterli ayrıntı sağlamalıdır.

4. Yazarlar başkalarının eserlerini atıflarda ve alıntılarda doğru bir şekilde temsil etmelidirler.

5. Yazarlar, atıf yapılan çalışmayı okumamışlarsa, diğer yayınlardan referansları kopyalamamalıdırlar.

Özgünlük

1. Yazarlar, gönderilen eserin orijinal olduğu ve herhangi bir dilde başka yerde yayınlanmamış yayın gereksinimlerine uymalıdır.

2. Uygulanabilir telif hakkı yasaları ve sözleşmeleri takip edilmelidir. Telif hakkı malzemesi (ör. Tablolar, şekiller veya kapsamlı teklifler) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.

3. Gerek önceki araştırmalarda gerekse yazarların kendi çalışmaları ve yayınları doğru bir şekilde kabul edilmeli ve referans alınmalıdır. Temel literatürden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır.

4. Yazarlar, bulguların daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını yoksa başka bir yerde yayımlanması için gönderilip gönderilmediği konusunda editörlere bilgi vermelidir. 

Şeffaflık

1. Tüm yazarlar, yayının kabul edilmiş ve yayınlanmış versiyonlarını listelemeyi kabul etmeli ve onaylamalıdır. Yazar listesindeki herhangi bir değişiklik, listeden çıkarılanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır. İlgili yazar, editör ile diğer yazarlar arasındaki bir irtibat noktası olarak hareket etmeli ve yazarları bilgilendirmeli ve onları yayın hakkında önemli kararlara dahil etmelidir.

Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk

1. Tüm yazarlar, bildirilen çalışmaları okumalı ve bunlarla aşina olmalı ve yayınların bu kılavuzdaki ilkeleri izlemesini sağlamalıdır. Çoğu durumda, yazarların araştırmanın bütünlüğünden ve raporlamasından ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, yazarlar yalnızca araştırmanın belirli yönleri ve raporlamaları için sorumluluk alırsa, bu yayınta belirtilmelidir.

2. Yazarlar yayınlandıktan sonra hatalar veya ihmaller tespit edilirse yazarlar editör veya yayıncı ile çalışmalarını derhal düzeltmek için çalışmalıdır.

Yayın Etiği

JASSS, tüm yazarların, gizlilik konularını ciddiye alan ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt eden Yayın Etik Kuralları (COPE)

tarafından öngörülen etik standartlara uymasını zorunlu kılar.

 

İntihal Politikası

Sunulan tüm çalışmalar ilk taramadan geçmek zorundadır. Bütün çalışmalar Intihal.net (http://intihal.net/) ve İleri Düzeyde

İntihal Tespit Yazılımı (CrossCheck by iThenticate) ile kontrol edilir.

 

Telif Hakkı

Telif hakkı, makalenin bilimsel bir araştırmayı ayrıntılı olarak tanımlamak için yazılmış olduğu belirli yolları korumayı amaçlar.

Yazarın haklarını korumak ve yayınlanan araştırmanın yeniden yazdırılması veya diğer amaçlarla kullanımına ilişkin izinleri düzenlemek için gerekli görülmektedir.

Yayına kabul edilmiş çalışmaların telif hakları JASSS'a devredilmiş sayılır.

 

Açık Erişim Politikası

JASSS açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği anlamına gelir.

Yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okumak, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, arama yapabilir,

bağlantı kurabilir veya diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

 

Creative Commons License
JASSS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.