Summary


SOSYAL MEDYANIN KÜRESEL STRATEJİYLE PLANLANAN MODERN YAŞAMDAKİ ROLÜ
Son 2 yüzyıldır dünyadaki yaşam özenli bir biçimde planlanmıştır. Yüksek bir teknoloji geliştirilmiş, yaşam teknoloji temeli üzerine kurulmuştur. Teknolojinin sağladığı olanaklar insanların yaşamını kolaylaştırmış ve onları mutlu etmiştir. Dünya elektromanyetik ağlarla sarılmış, insanlara her gün sayısız ileti aktarılmıştır. Sosyal medya hipermodern çağın en çekici araçlarıdır ve dünyanın yaklaşık yarısı sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medya insanlara iletişim, paylaşım ve eğlence olanakları sağlamaktadır. İnsanlar bazen haberleşmek için sosyal medya kulanmaktadır, ancak sıklıkla da zaman geçirmek veya beğenilmek için sosyal medyaya yönelmektedir. Gerçek yaşamda bulunmayan ego tatminini sosyal medyada bulmak olasıdır. Sosyal medya sanal olarak yüksek bir ego tatmini sağlamaktadır. İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan, başında çok zaman harcanan, düşünmeyi ve insanlar arasındaki iletişimi azaltan sosyal medya modern çağın sorunudur. Sayısız ilginç iletiler, eğlenceli görsel paylaşımları insanlara aktaran ve insanları gerçek dünyadan alıp fantastik bir dünyaya götüren sosyal medya en yaygın ve popüler araçlardır. Bu çalışma, sosyal medyanın karakterini ele almakta, insanların sosyal medyayı neden çok kullandığını ve sosyal medyanın çağdaş koşullarla ilgisini araştırmakta, modern yaşamda sosyal medyanın rolünü değerlendirmekte ve sosyal medyanın, küreselleşmenin ve modern egemenliğin ana araçlarından biri olduğunu vurgulamaktadır. Modern çağ, teknolojik olanakların çağıdır ve teknoloji dünyadaki insanlar üzerinde egemenlik kurmuştur. İnsanlar yaşamlarını teknoloji ile planlamaktadır. İnsanlar çoğunlukla geleneksel kültürden uzaklaşmış ve son yüzyılda teknolojiyle birlikte popüler kültürle yaşamaya başlamışlardır. Dünya ve kültür, teknolojiye bağlı olarak değişmiş ve insanlar daha az çalışıp fazla tüketmeyi tercih etmişlerdir. İnsanlar bütün zamanlarını teknolojiyle geçirmeye başlamışlar ve çoğunlukla insancıl ilişkilerden veya entelektüel eylemlerden uzaklaşmışlardır. Modern çağ insanları yorgun düşürmüş ve insanlara daha renkli ve eğlenceli olanaklar sunmuş ve popüler kültür, üretim yerine tüketimi yerleştirmiştir. Modern çağ sadece ekonomik bir plan değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanları kontrol etmek ve yönlendirmek için geliştirilmiş politik bir stratejidir. Geleneksel yöntemler ve yaklaşımlar, geleneksel çağın sona ermesiyle bitmiş ve insanlar daha az iletişim kurarak, çok fazla tüketim yapmaya başladıklarında değişmiştir. Modern çağda birçok insan sosyal medyayı kullanmakta ve insanların çoğu artık yüz yüze iletişim kurmamaktadır. Birçok kişi artık akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla bir araya gelmemektedir. Popüler kültür insana bireysel yaşamı ve modern çağı öğretmiş, kişisel teknolojiler sunmuştur. Bu yolla iletişim ihtiyacını çözmektedir. Popüler kültür, teknolojinin ürünü olan sosyal medya aracılığıyla çok çekici pazarlama yöntemlerine sahiptir. Popüler kültür modern çağın tarzı ve küresel stratejinin tuzağıdır. Küreselci stratejinin amacı, pazarlar ve ürünler aracılığıyla egemenlik kurmaktır.

Keywords
Sosyal Medya, Modern Çağ, Egemenlik Stratejisi, Çağdaş Koşullar, Popüler Kültür