Summary


INTERNATIONATRADE OPENNESS AND ITS EFFECT ON UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN KENYA
Bu çalışmanın amacı, 1990-2017 yılları arasında uluslararası ticaretin Kenya'daki işsizlik ve yoksulluk oranını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Ticaret ekonomistlerinin çoğu, ticaret açıklığındaki artışın bir ülkenin ekonomik büyümesine yol açtığına inanıyorlar. Bu da istihdam olanaklarının artmasına ve yoksulluk seviyelerinin azalmasına yol açmaktadır. Ancak Kenya'da bu durum böyle değildi. Son birkaç on yıldır Kenya'da dış ticaret faaliyetlerinde artış oldu, ancak işsizlik ve yoksulluk oranı nispeten yüksek kaldı. Bu nedenle bu araştırma, uluslararası ticaret ve doğrudan yabancı yatırımın Kenyalıların ekonomik büyümesi, yoksulluğu ve işsizliğine ne derece katkıda bulunduğunu gözden geçirmeye çalışacaktır. Analiz sonuçları, uluslararası ticaret açıklığının ve DYY'nin işsizlik üzerinde uzun vadeli bir etkisinin olmadığını, ancak yoksulluk üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenle çalışma, hükümetin yoksulluğu azaltma ve Kenya'da iş fırsatları yaratma konusunda maksimum faydayı sağlamak için dış ticaret ve dış yatırımları nasıl etkileyebileceğini göstermeye çalışmaktadır.

Keywords
Dış Ticaret, Ticaret Açıklığı, Doğrudan Yabancı Yatırım, İşsizlik ve Yoksulluk