Summary


EKONOMİK KATMA DEĞER YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERİ BELİRLEME
Son zamanlarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ile işletmelerin halka arz edilme eğilimlerinin gittikçe yükselmesi, işletme birleşmeleri ve satın almaları ile franchising işlemlerinde yaşanan artışlar gibi nedenler menfaat sahiplerini işletmelerin değerini doğru bir şekilde hesaplama arayışına yöneltmiştir. Bugün, bir işletmenin gerçek değerinin hem satın alacak hem de satacak kişi veya kurumlar açısından ne kadar olduğunun tespit edilmesi muhasebe-finansman alanının en önemli problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bir taraftan satın alma işlemini yapacak kişi veya kurumlar, mümkün olan en düşük fiyattan işletmeyi satın almak isterken, diğer taraftan satışı yapacak kişi ve kurumlar ise bu rakamın mümkün olan en yüksek fiyat olmasını istemektedirler. Dolayısıyla her iki taraf için de kabul edilebilir optimal satın alma/satış fiyatının bulunması önem arz etmektedir. Bu gibi sebeplerle son yıllarda işletme değerini belirlemeye ve değeri artırmaya yönelik benimsenen yaklaşımlar –muhasebe temelli, piyasa temelli veya gelir temelli- altında birçok yöntem geliştirilmiştir. Sermaye piyasalarında işlem gören işletme sayılarının artması ile beraber değer tespitinde klasik yaklaşımlar yerine daha sağlıklı sonuçlar veren gelir temelli yaklaşım tercih edilmektedir. Gelir temelli yaklaşımlar altında geliştirilen yöntemlerin en önemlilerinden birisi de, işletme değerini belirlemede, işletmelerin ekonomik karlılığını temel alan Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) yöntemidir. Ancak alan yazın incelendiğinde uygulamalar için genellikle halka açık işletmelerin tercih edildiği gözlemlenmektedir. Halka açık olmayan işletmelerde ise değerin nasıl hesaplandığı konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada halka açık olmayan bir konaklama işletmesinin değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, Alanya’da faaliyet gösteren bir konaklama işletmesi örnek olarak alınmış ve ekonomik katma değer yöntemi kullanılarak işletmenin satış değeri tespit edilmiştir.

Keywords
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC), Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM), Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC), Net Faaliyet Karı (NOPLAT), Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye (FYS), Devam Eden Değer (DED), Ekonomik Kar, Ekonomik Katma Değer (EVA) Yöntemi