MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE BİR LOKMA EKMEK İÇİN YATAĞINI YORGANINI MEZADA ÇIKARANLARA KARŞI ŞARAPLI TORİK YAHNİSİ TARİFLİ YEMEK KİTABI
(COOKBOOK INCLUDING THE RECIPE OF BONITO STEW WITH WINE AGAINST THE ONES PUTTING THEIR BEDS AND QUILTS UP FOR AUCTION FOR A PIECE OF BREAD DURING THE NATIONAL STRUGGLE )

Yazar : Nuran ÖZLÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Number: 74
Sayfa : 135-153
137    171


Özet
Mütareke sonrası başlayan yurt işgaline karşı halkın direnişe, mücadeleye geçtiği ve yiyecek ekmeği bulmakta zorlandığı bir dönemde, 1919 yılında S. Tevfik tarafından kaleme alınan Yeni Yemek Kitaplarından: Ev Hanımının Kolay Yemekleri adlı bir eser yayımlanmıştır. Bu eserde şaraplı torik yahnisinden yürek sotesine kadar devrin alım gücü ve/veya koşulları ile çelişen pek çok yemek tarifi verilmiştir. Tariflerde yer alan malzemelerin ancak harp zengini denilebilecek zümrenin elinde olması veya bunları tedarik edebilmesi mümkünken halk açlık ve sefaletten kırılmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu eserde, devriyle taban tabana zıt olan yemek anlayışını dikkatlere sunmak, günümüzde sürekli gündeme gelen nasıl beslenmeliyiz tartışmalarında yetkin kişilere 100 yıl önce halka sunulan yemek tarifleri ile güncel olanı karşılaştırma imkânı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele Dönemi, S. Tevfik, Yeni Yemek Kitaplarından: Ev Hanımının Kolay Yemekleri, Yemek Kültürü, Batılılaşma

Abstract
In 1919, a period when people resisted against the invasion of the country and struggled to find any bread to eat, Housewife's Easy Meals was published being one of the New Cookbooks written by S. Tevfik. In this book, there were many recipes from bonito stew with wine to heart saute, which contradicted with purchasing power and conditions of the period. The ingredients took place in the recipes might only be supplied by the ones who can be called war-rich, while the ordinary people were starving. The aim of this study is, to present a food percept, completely dissimilar to its period, to the attention and to present an opportunity for qualified people to compare the recipes of today with the ones a hundred years ago in today's popular conflicts about how to eat properly.

Keywords
National Struggle Period, S. Tevfik, One of the New Cookbooks: Housewife's Easy Meals, Food Culture,