Number: 24 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Mehmet Gürlek - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Lorient / FRANCE  31.03.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
KADINLARIN YENİ MEDYADAKİ GÜCÜ: İNTERAKTİF TELEVİZYON Ss, 1-12
POWER of WOMEN in NEW MEDIA: INTERACTIVE TELEVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2254
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ejder OKUMUŞ  
DEĞER VE DİN İSTİSMARI Ss, 13-31
THE EXPLOITATION OF VALUE AND RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2151
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan SAĞER ONUR ZAHAL - ENGİN GÜRPINAR - Uğur ÖZHAN  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA OBP İLE ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 33-46
THE RELATİONS AMONG OBP, FIELD POINTS AND STATES OF EXAM SUCCESS IN A SPECIAL APTİTUDE EXAM OF MUSİC TEACHİNG PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2240
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN Mehmet Ali AVCI  
TÜRKİYE’DE CUMHURİYET İLE BİRLİKTE DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN SANATA YANSIMASI VE “İSTİHSAL (ÜRETİM)”, “İMGENİN GÜCÜ” RESİM YARIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 47-55
CHANGES IN THE REPUBLIC OF TURKEY WITH-TRANSFORMATION PROCESS AND REFLECTION OF ART "PRODUCTION (PRODUCTION)", "THE POWER OF IMAGES" PAINTING COMPETITION ON AN ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Zafer DANIŞ Yağmur SOLAK  
EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU: HOLLANDA ÖRNEĞİ Ss, 57-71
Organization of Home Care Services: The Netherlands as an Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KURT  
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELAM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİ) Ss, 73-91
EVALUATION OF THE ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ON THE KALAM COURSE (THE CASE OF BARTIN ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL Satı Ceylan IŞIK  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL BECERİLERİNİN “WEBB’in BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİ”NE AİT PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ Ss, 93-127
THE ROLE OF PRİMARY EİGHTH-GRADE STUDENTS’ METACOGNİTİVE BEHAVİOURS EXHİBİTİON SKİLLS ON PROCESS OF SOLVİNG PROBLEMS BASED ON WEBB’S DOK LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2157
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-III: SEVİLLA Ss, 129-138
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-III: SEVILLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2337
Özet | Abstract | Tam Metin |


Perihan YALÇIN Serhat PAZARLIOĞLU  
“ÜÇ HİKÂYE” ADLI ESER İLE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 139-159
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BOOK TITLED “THE THREE STORIES” ANS ITS TURKISH TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa YILMAZLAR Mithat TAKUNYACI - Gülcan GÜNAYDIN  
ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Ss, 161-181
AN OVERVIEW ON THE MISCONCEPTIONS OF 6th GRADE STUDENTS ON THE SUBJECT OF FORCE AND MOTION WITH THE CHANGE IN CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2288
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydan AYDIN Tuğba SARAÇ  
OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ İLE EBEVEYNLERİNİN GENİŞ OTİZM FENOTİPİ VE ALEKSİTİMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 183-209
INVESTIGATION OF AUTISTIC INDIVIDUALS’ CHARACTERISTICS AND THEIR PARENTS' BROAD AUTISM PHENOTYPE AND ALEXITHYMIA CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yahya BAĞÇECİ  
İNGİLTERE PARLAMENTO TUTANAKLARINDA 1876 BULGAR İSYANI Ss, 211-235
BULGARIAN REVOLT OF 1876 IN THE UK PARLIAMENTARY RECORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2265
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem BALABAN  
SÖZLÜKLER OKUNUR MU? SÖZLÜKLERE BAKILIR MI? Ss, 237-250
ARE DICTONARIES TO BE READ OR ARE THEY TO BE USED ONLY AS REFERENCES?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2189
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazlı BAYKAL  
DAVOS OLAYININ GAZETE KÖŞE YAZILARI BAĞLAMINDA SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 251-282
THE REPRESENTATION OF THE DAVOS EVENT IN TURKISH DAILY NEWSPAPER EDITORIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2267
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem CANSUN -  
TÜRKİYE’DEKİ KADIN SİYASETÇİLERİN EYLEMLERİ: AKP VE CHP ÖRNEKLERİ Ss, 283-302
The Activities of Female Politicians in Turkey: The Examples of the AKP and the CHP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2193
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim COŞKUN Övgü BOLDAN  
ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SERTİFİKA PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 303-318
CLASSROOM TEACHERS CANDIDATES OF SPECIAL EDUCATION ATTENDING TEACHING MENTALLY DISABLED STUDENTS CERTIFICATE PROGRAMME OPINIONS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE CERTIFICATE PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2252
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan Seyit ERTEM - Musa ÖZEN  
METİNLERİ EKRANDAN OKUMANIN ANLAM KURMA ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 319-350
THE EFFECT OF SCREEN READING OF TEXTS ON MEANING MAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2161
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal KARGI  
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU ÜZERİNE BİR İNCELEME (1998-2013) Ss, 351-370
A STUDY ON INTERNATIONAL CREDIT RATING AGENCIES AND TURKEY’S CREDIT RATE (1998-2013)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2243
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ÖZKAN Saliha Bulut TUTKUN  
İLKÖĞRETİM SOSYAL ALAN DERS KİTAPLARININ GÖRSEL BOYUT VE İÇERİK TUTARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 371-386
A RESEARCH ON COHORENCE OF VISUAL DIMENSION AND CONTENT IN TEXTBOOKS OF PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2169
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ÖZŞEN  
JAPON KIRSALINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KADIN VE GENÇ NÜFUS Ss, 387-410
RECONSIDERING COMMUNITY SUSTAINABILITY IN RURAL JAPAN: WOMEN AND YOUNG POPULATION AS AN INSIDE POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2250
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilge ÖZTÜRK  
TÜRKÇEDE NESNE BELİRTME VE NESNE YÜKLEME: TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEM ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 411-420
OBJECT MARKING AND ASSIGNMENT IN TURKISH: A STUDY ON TURKISH SPOKEN DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2208
Özet | Abstract | Tam Metin |


Günseli PİŞKİN  
HOLLYWOOD SİNEMASINDA EVCİLLEŞTİRİLEN CANAVARLAR ve İDEOLOJİK İŞLEVLERİ: ALACAKARANLIK DESTANI Ss, 421-464
TAMED MONSTERS in HOLLYWOOD CINEMA and
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2180
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necla TEKTAŞ  
GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Ss, 465-475
PERFORMANCE EVALUATION OF INSTRUCTORS THROUGH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2242
Özet | Abstract | Tam Metin |


ilker UĞULU - Halil AYDIN - Yunus DOĞAN - Süleyman BAŞLAR  
YENİDEN KAZANIM EĞİTİMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ: BESİN AĞI VE BESİN PİRAMİDİ ÖRNEĞİ Ss, 477-497
THE IMPACT OF RECYCLING EDUCATION ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING ABOUT ECOLOGY: A STUDY ON FOOD WEB AND PYRAMID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2164
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sertan AKBABA  
POST-MİLLİYETÇİ AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ İÇİNDE AVRO-KUŞKUCULUĞUN ROLÜ: AVRUPA ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ GRUBU VAKA ANALİZİ Ss, 499-515
THE ROLE OF EUROSCEPTICISM IN POST-NATIONAL EUROPEAN INTEGRATION: CASE STUDY OF THE EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2188
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit AŞLAR  
TARİHİ ROMAN KAVRAMI VE KIRGIZ TARİHİ ROMANI ÜZERİNE Ss, 517-526
HISTORICAL NOVEL CONCEPT AND KYRGYZ HISTORICAL NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2162
Özet | Abstract | Tam Metin |


Durmuş Alper CAMLIBEL  
BİR LİTERARTÜR TARAMASI: ETNİK ÇIKAR GRUPLARININ AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ss, 527-544
A LITERATURE REVIEW: THE ROLE OF ETHNIC INTEREST GROUPS ON U.S. FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2207
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neşe ERENOĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE Ss, 545-570
ON THE SYNTAX COMPARISON OF TURKEY’S TURKISH AND NEW UIGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2286
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze Ayça KAYA -  
TÜRKİYE’DE FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDEKİ FARKLILIKLAR VE FİNANSAL ARAÇLARIN İŞLETME BİLANÇOLARINDAKİ YERİ Ss, 571-594
DIFFERENCES IN LEGAL REGULATIONS RELATED WITH FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKEY AND THE POSITION OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE BALANCE SHEETS OF BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2244
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şener Şükrü YİĞİTLER  
İKİ CUMHURİYET BİLİMKURGUSU: HÜLYA BU YA… VE BÜYÜK KUKURİKO ADLI ÖYKÜLER Ss, 595-615
TWO REPUBLICAN SCIENCE FICTION STORIES: HULYA BU YA... AND BUYUK KUKURIKO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYDOĞDU Mustafa H. AYDOĞDU - Mehmet Ali ÇULLU  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ve UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE TUZLULUĞUN ETKİSİ ALTINDA PAMUKTA VERİM KAYBININ BELİRLENMESİ GAP Bölgesi, Akçakale Örneği, TÜRKİYE. Ss, 617-630
THE DETERMINATION OF THE COTTON PRODUCTIVITY AND LOSSES UNDER THE EFFECT OF SALINITY BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) AND REMOTE SENSING (RS) GAP Region, Akçakale Sampling, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ALKAYIŞ, M. Fatih (2013), Haveran-name (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Kesit Yayınları, İstanbul, 323 s., ISBN: 978-605-4646-37-1 Ss, 631-634
ALKAYIŞ, M. Fatih (2013), Haveran-name (Review-Text-Index-Facsimile), Kesit Publications, Istanbul, 323 p., ISBN: 978-605-4646-37-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu ÖZYON  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: WIDE SARGASSO SEA Ss, 635-637
WIDE SARGASSO SEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2231
Özet | Abstract | Tam Metin |