Number: 25-I . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Lorient / FRANCE  24.06.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAli Murat AKTEMUR  
ZİLE MÜFTÜOĞLU KONAĞI VE TEKKESİ Ss, 01-20
MÜFTÜOĞLU HOUSE AND LODGE IN ZILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Damla BULUT - Ayten AKTAŞ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 21-34
IMPLEMENTATION STATUS OF MUSICAL ACTIVITIES IN EDUCATION PROGRAM BY PRESCHOOL TEACHERS (SAMPLE OF NIĞDE PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2263
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gözde ÇOLAKOĞLU SARI  
ASYA’DAN AVRUPA’YA YAYLI ÇALGILAR TEL ÜZERİNDE SES ELDE ETME TEKNİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA Ss, 35-50
THE BOWED INSTRUMENTS FROM ASIA TO EUROPE A CLASSIFICATION BASED ON PRODUCING SOUND ON THE STRING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2219
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hava SELÇUK  
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE VİDİN, SİLİSTRE VE SOFYA’DA İHTİDA HAREKETLERİ(XVIII VE XIX. YÜZYIL) Ss, 51-61
CONVERSATION MOVEMENTS IN VIDIN, SILISTRA AND SOFIA ACCORDING TO COURT RECORDS (XVIII AND XIX CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özen TOK  
KAYSERİ CAMİ-İ KEBİR (ULU CAMİİ) VAKFI’NIN RUMİ 1254 VE 1256 YILLARINA AİT MUHASEBESİ Ss, 63-87
ACCOUNTING RECORD OF FOUNDATION OF KAYSERİ CAMİ-İ KEBİR (GRAND MOSQUE) BETWEEN RUMI 1254 AND 1256 YEAR (OF JULIAN CALENDAR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2294
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL -Yasemin KATRANCI - Gülşah GEREZ CANTİMER  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI Ss, 89-111
METAPHOR PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT “MATHEMATICS TEACHER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayça Can KİRGİZ  
AVM’LERİN TERCİH EDİLİRLİKLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN UYGULADIKLARI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ETKİNLİKLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Ss, 113-124
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION ACTIVITIES IMPLEMENTED BY SHOPPING CENTERS TO INCREASE PREFERABILITY: A CASE STUDY ON ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2350
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek GENÇTANIRIM - Tuncay ERGENE  
RİSKLİ DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI Ss, 125-138
DEVELOPMENT RISK BEHAVIOURS SCALE: VADILITY AND RELIABILITY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mithat KORUMAZ - Erkan TABANCALI  
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YETENEK YÖNETİMİ Ss, 139-156
TALENT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2336
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvan GÜN DURU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜYLE MÜZİK EĞİTİMCİLİĞİ Ss, 157-163
PROFESSION OF MUSIC TEACHING TROUGH PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ EYES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2386
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YAPICI - Gülbin ZEREN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ RENKLERE İLİŞKİN METAFORLARI Ss, 165-175
PRE-SERVICE TEACHERS’ CONCEPTUAL METAPHORS ABOUT COLOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2150
Özet | Abstract | Tam Metin |


ilker KÖSTERELİOĞLU - Adem BAYAR  
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 177-187
AN ASSESSMENT ON RECENT ISSUES OF TURKISH EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahire ASLAN - Aslı AĞIROĞLU BAKIR  
ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 189-206
TECHERS’ OPINIONS ABOUT ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THEIR SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Onur BALKAN - A. Emin SERİN - Ali Osman KILIÇ  
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ BANKALARDA BİR UYGULAMA Ss, 207-220
THE RELATION BETWEEN FIVE FACTOR PERSONALITY TRAITS AND JOB SATISFACTION: AN APPLICATION BANKS IN AFYONKARAHISAR PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2217
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurcan YÜCEL - Fatma ÇUBUK  
NÖROPAZARLAMA PENCERESİNDEN MARKA DEĞERİ Ss, 221-233
BRAND EQUITY FROM VIEW OF NÖROMARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ÖZTÜRK - Nesrin KALYONCU  
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF MÜZİK DERSİ İÇİN BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME DENEMESİ Ss, 235-248
DEVELOPMENT OF AN ATTICUDE SCALE TOWARD SIXTH GRADE MUSIC LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2197
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veda BİLİCAN GÖKKAYA  
KORUYUCU AİLELERİN, YANLARINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUK YA DA ÇOCUKLARLA AİLE İÇİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Ss, 249-267
PROBLEMS EXPERIENCED IN THE FAMILY BY A CHILD OR CHILDREN WHO ARE PLACED INTO FOSTER HOME CAREAND THEIR COPING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2375
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ŞENER  
TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKA İLE İÇ HUKUK DÜZENİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: T. C. 1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 269-283
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN POLICY AND DOMESTIC RULES OF LAW IN TURKEY: A GENERAL EVALUATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 1982 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2214
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif BENZER - Beyza KARADENİZ BAYRAK - Canan Dilek EREN - Ayla GÜRDAL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ: ESKİ VE YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASIYLA Ss, 285-298
KNOWLEDGE AND OPINIONS OF THE PRIMARY STUDENTS ABOUT ENERGY AND ENERGY RESOURCES: THE COMPARISON OF CURRENT AND PREVIOUS CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem SARGIN  
DERGİ REKLAMLARINDA KADIN TEMSİLİ: ARTSÜREMLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 299-310
REPRESENTATION OF WOMAN IN MAGAZINE ADVERTISEMENTS: A DIACHRONIC APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilge ÖZTÜRK - Özge CAN  
EŞDİZİMLİK: KANSER VE AİDS SÖZCÜKLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Ss, 311-318
COLLOCATION: A PRACTICAL STUDY ON WORDS ‘CANCER AND AIDS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebahattin ZİYANAK  
HİRSCHİ’NİN SOSYAL KONTROL TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜRT GENÇLERİNDE SUÇUN ANALİZİ Ss, 319-338
EXAMINING DELINQUENT BEHAVIOR AMONG KURDISH ADOLESCENTS IN SOUTHESTERN TURKEY: A TEST OF HIRSCHI’S SOCIAL BONDING THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZCANLI  
KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI’NDA TARIMSAL FALİYETLERİN ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ (1975-2005) Ss, 339-356
AGRICULTURAL ACTIVITIES LAND COVER CHANGE EFFECT IN KAZ (IDA) MOUNTAINS NATIONAL PARK (1975-2005)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2317
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür KIYÇAK - İlyas YAZAR  
GELENEĞİN KARŞISINDA 17. YÜZYIL MESNEVİ ŞAİRLERİNİN ORİJİNALLİK ARAYIŞI Ss, 357-385
THE SEARCH OF ORIGINALITY OF 17TH CENTURY MESNEVI POETS OVER AGAINST THE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2290
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia DİRİCAN  
ANADOLU MECMUASI'NIN TÜRK DÜŞÜNCE HAYATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 387-398
AN EVALUATION OF THE JOURNAL OF ANATOLIA İN TERMS OF TURKISH THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2222
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan Şamil TATIK - Selçuk DOĞAN  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 399-410
THE REVIEW OF MASTER THESIS IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN THE UNIVERSITY OF MARMARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2324
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner GÖK  
ŞEM’Î ŞEM’ULLÂH VE ŞERH-İ SUBHATÜ’L-EBRÂR’I Ss, 411-426
ŞEM’Î ŞEM’ULLÂH AND HİS ŞERH-İ SUBHATÜ’L-EBRÂR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2237
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğba HANGÜL - Hülya GÜR - Adnan KARA  
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK” KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 427-444
COMPARING METAPHORS THAT MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ POSSESS ABOUT THE CONCEPT OF ‘MATHEMATICS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2333
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÇELİK  
İMAM GAZALÎNİN İHYA-U ULÛMÎ’D-DİN ADLI ESERİNDE TEVBE KAVRAMINA YAKLAŞIMI Ss, 445-459
THE APPROACH TO THE CONCEPT OF REPENTANCE OF IMAM GHAZALI IN İHYA-U ULÛMÎ’D-DİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2406
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail AKYÜZ  
İSLAM’DA DİNİ PRATİKLERİN TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA ETKİSİ Ss, 461-482
THE EFFECT OF RELIGIOUS PRACTICES IN ISLAM TO THE SOCIAL SOLIDARITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa FİDAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE SOSYAL AĞ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 483-496
PROSPECTIVE TEACHERS’ METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF TECHNOLOGY AND SOCIAL NETWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2229
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru TEMİZ - Mükerrem Özlem ÖZGÜL  
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 497-512
AN EVALUATION BY THE TEACHERSFOR THE UNITS OF THE EDUCATION PROGRAMME FOR WESTERN MUSIC’S CHORUS TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2196
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazire Müge SELÇUK  
KADIN VE SENKRONİZE ROLLER Ss, 513-522
WOMEN AND SYNCHRONIZED ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk Beşir DEMİR - Selami DEMİRBAŞ  
POLİSE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 523-535
ATTITUDE SCALE TOWARDS POLICE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2344
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
SPORUN KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 537-544
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTS ON PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2352
Özet | Abstract | Tam Metin |