Number: 29 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  22.10.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorBahar DOĞAN - Rengin ZEMBAT  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN VE EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMEN TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-19
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ AND SUPERVISORS’ OPINIONS RELATED TO SUPERVISOR ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2497
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feryal ÇUBUKÇU  
CRIME AND PUNISHMENT: REFRAMING AUDIENCE PERCEPTION OF JUSTICE IN BATMAN TRILOGY Ss, 21-28
SUÇ VE CEZA: BATMAN ÜÇLEMESİ ADALETİN HEDEF KİTLE ALGISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VI: HUELVA, NİEBLA, ALGECİRAS, GİBRALTAR, RONDA VE TARİFA Ss, 29-36
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-VI: HUELVA, NIEBLA, ALGECIRAS, GIBRALTAR, RONDA AND TARIFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2340
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşen KOCAMAN - Orhan KÜÇÜK  
MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK, İNOVASYON YÖNLÜLÜK VE İŞLETME PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA Ss, 37-52
THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER ORIENTATION, INNOVATION ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE: AN IMPLEMENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2575
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ - Ceren ÇEVİK KANSU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKULDIŞI ETKİNLİK KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ Ss, 53-65
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS THAT THEY LOADED TO OUTDOOR ACTIVITY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2476
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan DEVER  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YABANCI DÜŞÜNÜRLER TARAFINDAN YAZILAN VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE TERCÜME EDİLEN SOSYOLOJİYE GİRİŞ MAHİYETİNDEKİ KİTAPLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ Ss, 67-82
THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF BOOKS REGARDING INTRODUCTION TO SOCIOLOGY WRITTEN BY FOREIGN INTELLECTUALS AND TRANSLATED TO CURRENT TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2540
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül BALKAR - Sevilay ŞAHİN  
ADAY ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MENTORLUK PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 83-100
THE OPINIONS OF EDUCATORS ON IMPLEMENTING MENTORSHIP PROGRAM FOR NOVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2547
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fazıl KARAHAN  
İNANÇLARIN BAZI ORTAK YÖNLERİ VE TARİHTE DİNİ İNANMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 101-124
AN ESSAY ON SOME COMMON ASPECTS OF BELIEFS AND THE PROCESS OF RELIGIOUS BELIEF IN HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2517
Özet | Abstract | Tam Metin |


İpek KROM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SANAT/CİNSİYET: SANAT TARİHİ VE FEMİNİST ELEŞTİRİ Ss, 125-137
ART/GENDER:ART HISTORY AND FEMINIST CRITISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2551
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÇELİK  
MİSYONERLERİN SURİYE’DE SAĞLIK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ İLE ŞAM TIP FAKÜLTESİNİN AÇILMASINA DAİR BİR RAPOR Ss, 139-164
A REPORT ON MISSIONARY ACTIVITIES IN HEALT SEVICE IN THE SYRIA AND THE OPENING OF THE DAMASCUS FACULTY OF MEDICINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2570
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Hakkı AYDOĞDU - Bahri KARLI - Kasım YENİGÜN - Ali Rıza MANCI - Murat AYDOĞDU  
TARIMSAL SULAMALARDA FİYATLANDIRMA EĞİLİMLERİ; ÇİFTÇİLERİN FİYATLANDIRMAYA TUTUM VE ALGILARI; GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI, ŞANLIURFA Ss, 165-188
PRICING TRENDS IN AGRICULTURAL IRRIGATION; ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF FARMERS TO PRICING; GAP-HARRAN PLAIN IRRIGATIONS, ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2529
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜRLEK - Mesut ŞEN  
TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA TERİM SORUNU: BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 189-200
THE TERM PROBLEMS IN TURKISH LANGUAGE FRAMEWORK: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2536
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mualla YILDIZ FACTORS RELATING TO PARTICIPATION OF ADOLESCENT OFFENDERS IN PENAL INSTUTION RELIGIOUS SERVICES PROGRAMS  
SUÇA SÜRÜKLENEN ERGENLERİN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİN HİZMETLERİNE KATILIMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Ss, 201-216
FACTORS RELATED TO THE CHILDREN’S PARTICIPATION IN RELIGIOUS SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2422
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ ÖRNEĞİ Ss, 217-236
AN INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTIONS OF CITY COUNCILS TO THE URBAN MANAGEMENT: ELAZIĞ SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2516
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ALİCAN  
SELÇUKLU VEZİRİ AMİDÜLMÜLK KÜNDÜRÎ’NİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ Ss, 237-259
THE RISE AND FALL OF SALJUQID VIZIER AMID AL-MULK KUNDURI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2597
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel YOLERİ - Serdal SEVEN  
YAŞ VE CİNSİYETİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ Ss, 261-270
ANALYZING EFFECT OF AGE AND SEX DIFFERENCES ON PROSOCIAL BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2425
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan KOCAMAN  
KARS İLİ’NİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ Ss, 271-292
THE ADMINISTRATIVE GEOGRAPHIC ANALYSIS OF KARS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2601
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahin SARUHAN  
OPERA-DIŞI VOKAL İCRA TÜRLERİNDE BİR AKUSTİK GÖRÜNGÜ: KONUŞMACI/AKTÖR FORMANTI Ss, 293-312
AN ACOUSTICAL PHENOMENON IN NON-OPERA VOCAL PERFORMANCE TYPES: SPEAKER’S/ACTOR’S FORMANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2548
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU - Hüseyin CEYLAN  
KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA SAĞLIK-GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÖNLEMLER Ss, 313-338
HEALTH-SAFETY RISKS AND PRECAUTIONS AT LIBRARY AND ARCHIVE BUILDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Yalçın YILMAZ  
İŞGAL DÖNEMİ TÜRKİSTAN’DA RUS DİL PLANLAMASI VE CEDİD HAREKETİ Ss, 339-349
RUSSIAN LANGUAGE PLANNING AND CEDID MOVEMENT IN THE INVASION PERIOD OF TURKESTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem SARGIN  
GAZETE KÖŞE YAZILARINDA KULLANILAN DİLSEL STRATEJİLERE İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ Ss, 351-365
AN EXAMPLE ANALYSIS ON THE LINGUISTIC STRATEGIES USED IN OP-ED ARTICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2568
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel GÜVEN - Mehmet D. KARSLI  
İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 367-385
İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2544
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper ÇAKMAK  
İKİ FARKLI TEK TİPLEŞTİRİCİ MEKANİZMAYA TEPKİ OLARAK İKİ FARKLI SOSYAL HAREKET: MEKSİKA, CHİAPAS’DA ZAPATİSTA HAREKETİ İLE TÜRKİYE’DE KÜRT HAREKETİNİN KARŞILAŞTIRMALI OKUMASI Ss, 387-401
TWO DIFFERENT MOVEMENTS AS A RESPONSE TO TWO DIFFERENT HOMOGENIZING MECHANISMS: A COMPARATIVE READING OF THE KURDISH MOVEMENT IN TURKEY AND ZAPATISTA MOVEMENT IN CHIAPAS, MEXICO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülizar AKKUŞ - T. Şükrü YAPRAKLI - Çetin AKKUŞ  
ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 403-425
THE IMPACT OF ONLINE CUSTOMER EXPERIENCE ON TRUST: A RESEARCH ON CONSUMER SHOPPING ONLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2481
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadri H. YILMAZ  
HÂKÎ EFENDİ’NİN SÜLEYMANNÂMESİ’NDE YER ALAN İKİLEMELERİN ANLAMA SAĞLADIĞI KATKILAR Ss, 427-438
THE CONTRIBUTIONS OF REDUPLICATIONS TO SENSE IN HÂKÎ EFENDI’S SÜLEYMANNÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper GÜRER - Melahat ÖNEREN - İbrahim BOZACI  
ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KAMU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 439-455
DETERMINING THE RELATIONSHIPS AMONG INDIVIDUAL VALUES OF EMPLOYEE AND ORGANIZATIONAL CONFLIC MANAGEMENT: A RESEARCH ON PUBLIC ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu YILDIRIM  
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: MALATYA TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ Ss, 457-474
HEALTH INSTITUTIONS ON PRODUCTION AND PROCESS MANAGEMENT REVIEW: EXAMPLE MALATYA TURGUT ÖZAL MEDICAL CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ATICI  
SINIF KURALLARININ OLUŞTURULMASINDA ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ ROLLERİ Ss, 475-484
THE ROLES OF TEACHERS AND STUDENTS IN THE ESTABLISHMENT OF CLASSROOM RULES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reşat ŞAKAR  
RUS DİLBİLİMİNDE BİYOLOJİK CİNSİYETİN FONKSİYONEL-SEMANTİK ALANININ SÖZCÜKSEL VE DİLBİLGİSEL KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 485-497
LEXICAL AND GRAMMATICAL COMPARISON OF FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD OF BILOGICAL SEX IN RUSSIAN LINGUISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2571
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MEHMET DURSUN ERDEM, SERDAR YAVUZ, MEHMET GÜRLEK, AYHAN DOST (2013), TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ-ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI, KESİT YAYINLARI, İSTANBUL, 271 S., ISBN: 975-605-4467-46-3 Ss, 499-502
MEHMET DURSUN ERDEM, SERDAR YAVUZ, MEHMET GURLEK, AYHAN DOST (2013), HISTORICAL TURKISH DIALECTS-OLD ANATOLIAN TURKISH BIBLIOGRAPHY, SECTION PUBLICATIONS, ISTANBUL, 271 PP., ISBN: 975-605-4467-46-3
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2606
Özet | Abstract | Tam Metin |