Number: 30 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz- Çiğdem ŞAHİN

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  31.12.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAylin BEYOĞLU - Erol BULUT  
İLKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİNDE GERÇEKÜSTÜCÜ MEKÂN RESİMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MEKÂN RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI Ss, 1-25
THE REFLECTIONS OF SURREALSTIC SPACE PAINTINGS TO SPACE PAINTINGS OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
TELEVİZYONUN EN ÇOK İZLENEN MEDYA OLMASINDAKİ TEMEL ETKEN: POPÜLER KÜLTÜR Ss, 27-44
MAIN FACTOR ON MUCH WATCHING MEDIA TELEVISION: POPULAR CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2605
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ÖZEL - Servet ÖZÜNAL - Emine ÖZEL - Nurettin BİLGEN  
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK TESBİT EDİLMESİ Ss, 45-56
IDENTIFYING LEARNING LEVELS OF THE 9TH GRADE STUDENTS VIA COMPUTER-AIDED TEACHING TECHNIQUES ON THE THEME “THE SHAPE AND MOVEMENTS OF THE EARTH’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2602
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VII: MADRİD, TOLEDO VE GUADALAJARA Ss, 57-68
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-VII: MADRID, TOLEDO AND GUADALAJARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2341
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KOÇ - Tuncay AYAS - Tuğba Seda ÇOLAK - Naciye GÜVEN - Betül DÜŞÜNCELİ  
HAZ ERTELEME ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 69-78
DELAYING GRATIFICATION: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2581
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif Can GÜNGÖR  
AUTEUR KURAMI VE METİN ERKSAN SİNEMASI Ss, 79-100
AUTEUR THEORY AND THE CINEMA OF METİN ERKSAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2595
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AKBABA - Fikret EKEREN  
İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YÖNLENDİRME EĞİTİMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (VAN ÖRNEĞİ) Ss, 101-124
THE VIEWS OF THE TEACHERS WHO WORK AT THE PRIMARY SCHOOLS ON THE DIFFICULTIES IN THE ADMİNİSTRATİON OF GUİDANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül AYTEPE - Ayten ULUSOY - Atilla İLKYAZ  
LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN GRAFİK VE SERAMİK ALANLARINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISININ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 125-145
LASER ENGRAVING METHOD TO BE IMPLEMENTED IN GRAPHICS AND CERAMICS PROGRAMS and CONTRIBUTION OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2604
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit BAŞDAŞ  
TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İYELİK EKİ VE ZAMİR N'Sİ Ss, 147-161
THE THIRD PERSON POSSESSIVE SUFFIX AND PRONOMINAL /N/ IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2586
Özet | Abstract | Tam Metin |


Döndü Neslihan BAY - Özlem ŞİMŞEK ÇETİN  
ANASINIFINDAN İLKOKULA GEÇİŞTE YAŞANAN SORUNLAR VE ALTERNATİF UYGULAMA ÖNERİLERİ Ss, 163-190
PASSING PROBLEMS FROM KINDERGARDEN TO PRIMARY SCHOOL AND ALTERANTIVE IMPLEMENTAION RECOMMENDED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2598
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evren TOK - Jason MCSPARREN - Maha Al MEREKHI - Hanaa Al GHAISH - Fatima Al MOHAMED  
KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE AKILLI KENTLER: MUKAYESELİ BİR ANALİZ Ss, 191-207
SMART CITIES IN QATAR AND UNITED ARAB EMIRATES: A COMPARATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2640
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma YAŞAR EKİCİ  
TÜRK AİLE YAPISININ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ VE BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME ETKİ EDEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 209-224
CHANGE AND TRANSFORMATION OF TURKISH FAMILY STRUCTURE AND EVALUATION OF THE ELEMENTS THAT AFFECTING THIS CHANGE AND TRANSFORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamit AKTÜRK  
DEĞİŞEN ETKİSİYLE ALEVÎ DÜŞÜNCESİNDE HACI BEKTAŞ VELİ Ss, 225-235
THE CHANGING IMPACT OF HACI BEKTASH VELI IN ALEVI THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2593
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Cihangir DOĞAN  
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE ARASINDAKİ İLETİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 237-249
EVALUATION OF FIFTH GRADE STUDENTS COMMUNICATION WITH THEIR TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2596
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ  
ARKEOLOJİK ALANDA BİR TASARIM MACERASI; KARACAHİSAR KALESİ GİRİŞ KAPISI GÜVENLİ GEÇİŞ STRÜKTÜRÜ Ss, 251-261
A DESIGN ADVENTURE IN THE ARCHAOLOGICAL SITE; KARACAHISAR CASTLE GATE TRANSITION STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2612
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım KOCAMAN  
KUR’AN BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİNİN KAYNAĞI OLAN DİN ADAMLARININ DÜNYA HAYATINA BAKIŞI Ss, 263-290
PERSPECTIVE OF THE RELIGIOUS FUNCTIONARIES WHO ARE THE SOURCE OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF KORAN ABOUT WORLDLY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cenk TEMEL - Mustafa ALTINKÖK - Hasan KASAP - Esra VAZGEÇER  
İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN 9–10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 291-304
EXAMINING THE INFLUENCES OF THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG 9-10 AGED CHILDREN GROUPS BASED ON COLLABORATIVE TEACHING METHODSOVER THEIR GROSS MOTOR SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nagihan YILDIRIM - Kader BİRİNCİ KONUR  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA KAVRAMLARINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMELERİNE YÖNELİK GELİŞİMSEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 305-323
A DEVELOPMENTAL RESEARCH FOR SCIENCE TEACHERS CANDIDATES’ ASSOCIATING CHEMISTRY CONCEPTS WITH EVERYDAY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2608
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer OKUR AKÇAY  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FENE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 325-336
THE INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2580
Özet | Abstract | Tam Metin |


Önder DENİZ - Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU  
OSMANLI-ALMAN TİCARİ İLİŞKİLERİNİN NİTELİKSEL ANALİZİ: 1890 TİCARET ANLAŞMASININ ÖNCESİ VE SONRASI Ss, 337-355
QUALITATIVE ANALYSIS OF OTTOMAN-GERMAN COMMERCIAL AFFAIRS: BEFORE AND AFTER THE 1890 TRADE TREATY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2559
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ATALAN  
KALE KAPILARININ SAĞLIKLAŞTIRILMASI; SEFERİHİSAR SIĞACIK İÇ KALE VE DIŞ KALE KAPILARI ÖRNEĞİ Ss, 357-376
CONSOLIDATION OF CASTLE GATES: CASE STUDY OF SEFERİHİSAR SIĞACIK CASTLE GATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2554
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ERCAN  
ANNE BABALARIN GÜNÜMÜZDE SAHİP OLDUĞU ÇOCUK İMGELERİ Ss, 377-396
CHILD IMAGES THAT THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2587
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rıdvan KARACAN  
BERECHNUNG DES VERBRAUCHERPREISINDEX UND DER HOHE DER KONSUMENTENWOHLFAHRT IN DER TURKEI Ss, 397-409
TÜRKİYE’DE TÜFE ORANLARININ HESAPLANMASI VE TÜKETİCİ REFAH DÜZEYİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2562
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sema YİĞİT  
İNOVASYONA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMIN BİR YANSIMASI: KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK Ss, 411-428
A REFLECTION OF BEHAVIORAL APPROACH TO INNOVATION: CORPORATE ENTREPRENEURSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖNEN - Hale BAYRAM  
KİMYA DERSİNE ENTEGRE EDİLMİŞ BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ Ss, 429-452
THE EFFECT OF NATURE OF SCIENCE TEACHING EMBEDDED INTO CHEMISTRY COURCE ON PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2526
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikriye ZENGİN - Gamze KIRILMAZKAYA - Gonca KEÇECİ  
BDÖ KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 453-466
THE EFFECT OF USING CAI IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE TO TEACHERS AND STUDENTS’ ATTITUDES AND ACHIEVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2622
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit AŞLAR  
KIRGIZ YAZAR CUMAKADIR EGEMBERDİEV’İN KANAT HAN ADLI TARİHİ ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 467-485
A RESEARCH ON KANAT KHAN, A NOVEL BY A KYRGYZ WRITER ZHUMAKADYR EGEMBERDIEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2600
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hıdır ÖNÜR  
SON DÖNEM OSMANLI AYDININDA EĞİTİM TARTIŞMALARI Ss, 487-507
DEBATES ON EDUCATION AMONG THE LATE OTTOMAN INTELLECTUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2615
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu ÖZKAN  
OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 509-514
INVESTIGATING EMPATHY LEVELS OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2623
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan KURU - Özge NURLU  
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 515-527
DETERMINATION OF FEAR APPEALS USAGE LEVELS OF INSTRUCTORS TEACHING IN EDUCATION FACULTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2572
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer ŞAFAK  
SENECA TRAJEDİLERİNİN HAMLET'E ETKİSİ Ss, 529-538
THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2579
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak TELLİ  
ONDOKUZUNCU YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ TIP, ECZA KİTABI: “KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMANİYYE” Ss, 539-549
NINETEENTH CENTURY OTTOMAN MEDICAL, MEDICINE BOOKS: "KENZÜ'S-SIHHATÜ'L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMANİYYE"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2698
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Zakir SARIKAYA  
KUTADGU BİLİG’E GÖRE BEY’İN ÖZELLİKLERİ Ss, 551-568
THE QUALITIES OF A LORD ACCORDING TO KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2589
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilber POLAT - Volkan Hasan KAYA - İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 569-584
DETERMINING OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ON TEACHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2491
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ERTEKİNOĞLU  
AHLAT AĞZI'NDA YER ADLARI Ss, 585-594
LOCATIONS NAMES IN AHLAT DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2613
Özet | Abstract | Tam Metin |