Number: 35 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman/TURKEY  15.07.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAsude B. DAĞAL - Alev ÖNDER  
3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN REKLAMLARDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN OLARAK İNCELENMESİ Ss, 01-12
THE EFFECTS OF TELEVISION ADVERTISEMENTS ON 3-6 YEARS OLD CHILDREN’S WITH RESPECT TO THEIR PARENTS’ OPINIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2783
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia ÖZEN - Handan Asude BAŞAL - Pınar BAĞÇELİ-KAHRAMAN  
YETİŞKİNLER İÇİN ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİ UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 13-23
ADAPTATION STUDY OF ENVIRONMENTAL SENSITIVITY SCALE FOR ADULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2749
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah YALNIZ - Ahmet AKIN  
ÇEKİRDEK İNANÇLAR ENVANTERİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 25-31
TURKISH VERSION OF CORE BELIEF INVENTORY: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2876
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Sarıkoyuncu DEĞERLİ  
LOZAN BARIŞ KONFERANSI SÜRECİNDE AMERİKAN BASININDA ERMENİLER Ss, 33-53
ARMENIANS IN THE AMERICAN PRESS DURING THE PROCESS OF LAUSANNE PEACE CONFERENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2889
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih M. DERVİŞOĞLU  
TÜRKİYE’DE AKADEMİK TARİHÇİLİK VE MİLLİ TARİH-EKOLÜ KURUCUSU İLİM ADAMI: MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ (1890–1966) Ss, 55-67
SCHOLAR MEHMED FUAD KOPRULU (1890–1966): FOUNDER OF ACADEMIC HISTORIOGRAPHY AND NATIONAL HISTORY THEORY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2929
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim KAYA  
GÜLİSTAN ŞERHİ NEŞRİNDE ESAS ALINAN NÜSHA MÜELLİF NÜSHASI OLABİLİR Mİ? Ss, 69-87
IS THE COPY OF “GULISTAN ŞERHI” TAKEN FROM ORIGINAL TEXT OF AUTHOR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal EROL - Emin Emrullah EROL  
DİL-İLETİŞİM İLİŞKİSİ KAPSAMINDA BEDEN DİLİNİN İŞLEVİ Ss, 89-97
THE FUNCTION OF BODY LANGUAGE WITHIN LANGUAGE COMMUNICATION RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2834
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah ULUTAŞ - Emine ULU  
MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK ANKARA’NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI Ss, 99-113
REFLECTION OF ANKARA AS A STAGE OF NATIONAL STRUGGLE ON TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2862
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN  
ERKEN DÖNEM İSLAM CAMİ MİMARİSİNDE MAKSURE KUBBESİ GELENEĞİNİN TÜRK CAMİ MİMARİSİNDEKİ TOPLU MEKÂN ANLAYIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 115-126
AN ASSESSMENT ON THE EFFECTS OF MAKSUR DOME TRADITION TO UNDERSTANDING THE PUBLIC SPACE OF TURKISH MOSQUE ARCHITECTURE AT THE ISLAMIC MOSQUE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2909
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Derya IŞIK  
TENDENCIES IN THE STUDIES IN PRIMARY EDUCATION GRADUATE PROGRAMS IN TURKEY (1995-2014) Ss, 127-138
TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDAKİ EĞİLİMLER (1995-2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2907
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
GANOS (IŞIKLAR) DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ DRENAJ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ (TEKİRDAĞ) Ss, 139-162
THE CHARACTERISTICS AND THE TYPES OF THE DRAINAGE SYSTEM IN THE GANOS MOUNT AND ITS SURROUNDINGS (TEKIRDAG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2920
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halid PEKTEZEL  
SÜLEYMANPAŞA’NIN (TEKİRDAĞ) CBS TABANLI JEOEKOLOJİK PLANLAMA ANALİZİ Ss, 163-185
THE GEOECOLOGICAL GIS BASED PLANNING ANALYSIS OF SULEYMANPASA (TEKIRDAG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2878
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin KILINÇ - Emin Tamer YENEN  
HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ Ss, 187-198
LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF THE PUBLIC EDUCATION CENTRE TRAINEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2940
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GÜNGÖR SEYHAN - Gülseda EYCEYURT TÜRK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “KİMYA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ”NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 199-211
THE TURKISH ADAPTATION OF THE “CHEMISTRY SELF EFFICACY SCALE” FOR UNIVERSITY STUDENTS: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2898
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim BOZACI  
DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLER ARACILIĞIYLA GÖSTERİŞ TÜKETİMİ: KIRIKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA Ss, 213-226
CONSPICUOUS CONSUMPTION THROUGH LOW PRICED PRODUCTS: AN EMPIRICAL STUDY CONDUCTED IN THE PROVINCE OF KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2897
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrşad Sami YUCA  
MUŞ HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1934-1951) Ss, 227-246
MUS PEOPLE’S HOUSE AND ITS ACTIVITIES (1934-1951)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2933
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin UÇAR - Ruhi KONAK  
BERAT ŞEHRİNDE OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN DUVAR RESİMLİ BİR EV Ss, 247-257
A HOUSE WİTH MURAL PAINTING FROM OTTOMAN PERIOD IN BERAT CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2935
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmettin ERGÜL  
İNSAN-I KÂMİL - GÜZEL AHLAK İLİŞKİSİ Ss, 259-270
THE RELATIONS BETWEEN THE PERFECT HUMAN AND GOOD MORALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2916
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurdan TEKEOĞLU  
TURİZM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ARAŞTIRILMASI Ss, 271-285
THE INVESTIGATION OF THE CHANGE IN MARKETING STRATEGIES IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2919
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - Alican AFŞAR  
ÖĞRENEN ÖRGÜT BOYUTLARINA YÖNELİK ALGILAMALARIN, ENTELEKTÜEL SERMAYE ALGILAMASI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI Ss, 287-300
REFLECTIONS OF PERCEPTIONS FOR LEARNING ORGANIZATION DIMENSIONS ON PERCEPTION OF INTELLECTUAL CAPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2896
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ALAN - Bülent Cercis TANRITANIR  
BAY HİÇKİMSE WİLHELM’İN ŞÖHRET YOLUNDA BİRİKEN TOZLARI : KISKANÇ ZAMANIN ALIP GÖTÜRDÜKLERİ VE GÜNÜN BİRİKEN YAŞLARI Ss, 301-305
THE COLLECTING GNURRS OF MR NOBODY ON THE WAY TO FAME : THE SWEEPINGS AWAY OF THE ENVIOUS TIME , THE COLLECTING TEARS OF THE DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baktygul KULAMSHAEVA  
AYTMATOV’UN ESERLERİNDE SAVAŞIN İZLERİ Ss, 307-326
TRACES OF THE WAR IN THE WORKS OF AITMATOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2962
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ŞENER  
TARİHSEL BOYUTLARIYLA BOĞAZLAR’IN JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK ÖNEMİ Ss, 327-349
GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC IMPORTANCE OF THE STRAITS IN A HISTORICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eşref ERTÜRK  
KÜRESEL VE YEREL RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEKÂNSAL RİSK MODELLEMESİ (MRM) Ss, 351-360
RISK TERRAIN MODELING (RTM) IN THE EVAULATION OF GLOBAL AND LOCAL RISKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2891
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt KARADAĞ - İbrahim Halil CANKUL  
HEKİMLERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ Ss, 361-370
THE EVALUATION OF MENTAL WORKLOAD IN PHYSICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2883
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur TOPOĞLU  
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ADÜ ÖRNEĞİ Ss, 371-383
INVESTIGATING THE CREATIVITY LEVELS OF THE PRE-SERVICE TEACHERS WHO STUDY AT FACULTY OF EDUCATION WITH RESPECT TO VARIOUS VARIABLES: (ADU SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5E YÖNTEMİNİ KULLANARAK DENEY YAPMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 385-397
PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ BELIEFS ABOUT TO MAKE EXPERIMENTS BY USING 5E METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2808
Özet | Abstract | Tam Metin |


Doğa BAŞER - Himmer HÜLÜR  
AKIŞKAN MODERNİTEDE YABANCININ DURUMU: HİÇ KİMSELEŞME SÜRECİ Ss, 399-410
THE SITUATION OF THE STRANGER IN LIQUID MODERNITY: THE PROCESS OF BECOMING NOBODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2830
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek Tüfekçi CAN  
HİNDİSTAN’A BİR GEÇİT ADLI ESERDE DİNİ YERLEMLER Ss, 411-423
RELIGIOUS LANSCAPES IN A PASSAGE TO INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2960
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN - Şule AYDIN TÜKELTÜRK - Bahriye TERLEMEZ - Adnan BAÇ  
HASTANE ÇALIŞANLARININ ETİK İKLİM ALGILARI Ss, 425-437
HOSPITAL WORKERS’ PERCEPTION OF ETHICAL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2888
Özet | Abstract | Tam Metin |


MEHMET ÇELİK  
LÜBNAN’DA MİLLİYETCİLİĞİN FİKRİ TEMELLERİ VE OLUŞUMU Ss, 439-450
THE INTELLECTUAL FOUNDATIONS AND FORMATION OF NATIONALISM IN LEBANON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ELBAN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK TUTUMLARI: ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 451-462
PATRIOTIC ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF ANKARA PROVINCE KAZAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2776
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve Senem ARKAN  
LEYDİ MONTAGU VE DOĞULU KADININ RESMEDİLİŞİ Ss, 463-469
LADY MONTAGU AND THE REPRESENTATION OF THE ORIENTAL WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neslihan GÜNAYDIN  
POSTKOLONYAL METİN OLARAK TAYEB SALİH’İN KUZEYE GÖÇ MEVSİMİ Ss, 471-477
TAYEB SALIH’S SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH AS A POSTCOLONIAL TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2927
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferit YUSUPOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERCAN ALKAYA’NIN TATAR TÜRKÇESİNİN MİŞER DİYALEKTİ MONOGRAFİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 479-485
A REVIEW OF ERCAN ALKAYA’S MONOGRAPH THE MISHAR DIALECT OF THE TATAR LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2953
Özet | Abstract | Tam Metin |