Number: 37 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  04.09.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ Ss, 1-9
REFLECTION OF VIOLENCE ON MEDIA AND INTEGRATION OF RELIGION AND VIOLENCE SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3012
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KIRMIZI  
ALMANYA’DAKİ TÜRKLERİN TÜRKÇEYLE İLGİLİ SORUNLARININ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ Ss, 11-20
DETERMINATION OF SOURCES OF TURKS WITH TURKISH PROBLEMS IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2982
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
DİYADİN (AĞRI) İLÇESİNDE JEOTERMAL SERACILIK Ss, 21-38
GEOTHERMAL GREENHOUSES OF DIYADIN (AGRI) DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2997
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
KÜLTÜREL GELİŞİM YOLUNDA EVRENSEL MEDENİYET BİLİNCİNİN TEMELLERİ Ss, 39-51
THE FOUNDATIONS OF UNIVERSAL CIVILIZATION CONSCIOUSNESS TOWARDS THE CULTURAL EVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2952
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neşe ASLAN  
ÖĞRETMENLİĞİN MESLEK OLARAK SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLAN TEMEL UNSURLAR Ss, 53-64
THE BASIC FACTORS EFFECTING THE CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2958
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan KÜÇÜK - Halil İbrahim ŞEN - Emine YILMAZ - Nurten KÜÇÜK  
ARAÇ SİPARİŞ MERKEZİ VE DAĞITIM OPTİMİZASYONU: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 65-84
THE ORDER OF THE VEHICLES TO CENTRES OF DISTRIBUTION OPTIMIZATION: A COMPARATIVE EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2959
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÇEKİN  
İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 85-100
A RESEARCH ON PROFESSIONALISM OF IMAM-HATIP HIGH SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2976
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bünyamin TAŞ  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TEFSİR Ss, 101-121
POETIC TAFSIR IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2977
Özet | Abstract | Tam Metin |


Davuthan GÜNAYDIN  
İNSANA YAKIŞIR İŞ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 123-148
DECENT WORK: AN ASSESSMENT FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3023
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah ÇETİN  
SPORLA İLGİLİ TÜRK BASININDA YER ALAN İLKYAZI: ALİ FERRUH BEY VE "ESKRİM" MAKALESİ Ss, 149-157
THE FIRST ARTICLE ABOUT SPORTS IN TURKISH PRESS: ALI FERRUH BEY AND HIS ARTICLE NAMED “FENCING”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2994
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan AYDIN - Bilge KARAMEHMET  
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN CİNSİYETLER ARASINDA TERCİH SEBEPLERİYLE İLGİLİ BİR DENEYSEL ÇALIŞMA Ss, 159-172
AN EXPERIMENTAL STUDY ON DIFFERENT GENDERS’ CONSPICUOUS CONSUMPTION MOTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2985
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KAYA  
KUL HİMMET ÜSTADIM’IN BİR MECMUA VE İKİ CÖNKTE YER ALAN 7 ŞİİRİ Ss, 173-184
7 POEMS OF KUL HIMMET USTADIM IN A PERIODICAL AND TWO CONK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2917
Özet | Abstract | Tam Metin |


Huriye TEKİN ÖNÜR  
TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE YAŞLI BAKIMI Ss, 185-202
ELDERLY CARE IN AXIS GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2955
Özet | Abstract | Tam Metin |


Işıl TANRISEVEN - Binnur ERGEN  
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KÜLTÜR DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 203-215
CONSERVATORY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ON GENERAL CULTURE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2988
Özet | Abstract | Tam Metin |


İzzet YÜCETOKER  
PİYANO EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BAROK DÖNEM PİYANO REPERTUARINA YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 217-223
THE INVESTIGATION DIFFICULTY LEVEL OF PERCEPTION INTO BAROQUE PERIOD FOR PIANO REPERTOIRE OF STUDENTS PİANO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2971
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN  
BİR TURİZM İŞLETMESİ OLAN BAĞCILIK İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI: TRAKYA’DA BİR ÇALIŞMA Ss, 225-237
SUSTAINABILITY APPROACH TO VINEYARD FACILITIES AS TOURISTIC ENTERPRISES: A STUDY IN THRACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3025
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri KARDAŞ  
İKİ DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE YAZILI ANLATIM BECERİLERİ VE YAZMA KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 239-252
A STUDY ON TURKISH WRITTEN EXPRESSION SKILLS AND WRITING ANXIETY OF BILINGUAL PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3030
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
KUTADGU BİLİG’DEKİ OĞUZCA UNSURLAR Ss, 253-265
ELEMENTS OF OGHUZ TURKIC IN THE KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2928
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nikolin AGALLİJA - Julejda GËRXHI  
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM ÖNCESİ VE SONRASINDA KAMU HİZMETİ Ss, 267-274
CIVIL SERVICE IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3021
Özet | Abstract | Tam Metin |


Polat TUNÇER  
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKALARI Ss, 275-290
URBANIZATION POLICIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3024
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi KONAK  
ÖMÜR KOÇ MİNYATÜRLERİNDE OSMANLI MİNYATÜR SANATI GELENEĞİNİN İZLERİ VE YENİLİK ARAYIŞLARI Ss, 291-314
TRADITION AND NOVELTY SEEKING ON OMUR KOÇ’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3011
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay SEBZECİOĞLU - Elif ÖZDEMİR  
KISA FİLM ÖZETLEMEDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMI Ss, 315-330
GENDER-RELATED USE OF LANGUAGE IN SUMMARIZING THE SHORT FILM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3001
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf KÖŞELİ  
NEVÂL ES-SA’DÂVÎ’NIN MÜZEKKIRÂT TABÎBE ADLI ROMANINDA YAPI VE İZLEK Ss, 331-350
THE STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL OF NAWAL EL SAADAWI’S MUZEKKIRAT TABIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2972
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haluk ERDEM - Gökdeniz Kalkın ERKAN  
KAMU ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNSİZLİĞİNE OLAN ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ Ss, 351-369
MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE IMPACT OF WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT THAT PUBLIC EMPLOYEES FACED OFF ON JOB DISSATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2974
Özet | Abstract | Tam Metin |


Önder ŞANLI  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 371-385
THE EVALUATION OF THE DIFFICULTIES THAT ENGLISH TEACHERS HAVE WHILE MANAGING THE CLASSROOM ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3034
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda TAŞ  
YENİDEN ÇEVİRİLERİN KAYNAK METNE DÖNÜŞÜ: FAHRENHEİT 451’İN FARKLI ÇEVİRİLERİ Ss, 387-398
THE RETURN OF RETRANSLATIONS TO THE TARGET TEXT: DIFFERENT TRANSLATIONS OF FAHRENHEIT 451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3015
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burcu YILMAZ ŞAHİN - Servet CEYLAN  
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ Ss, 399-408
RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2963
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akif EMİROĞLU  
STRATEJİ, ÜRETİM STRATEJİSİ VE YALIN ÜRETİM Ss, 409-419
STRATEGY, OPERATIONS STRATEGY AND LEAN MANUFACTURING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2984
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ezgi Güven YILDIRIM - Abdullah KILINÇ  
JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE BİLGİLERİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ Ss, 421-431
THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERMANENCE OF KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3004
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarkan YAZICI  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 433-445
ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TO MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3014
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melda GÜRAL  
MONTESSORİ EĞİTİM YAKLAŞIMINDA ÇOCUĞUN ÖZGÜRLÜĞÜ Ss, 447-457
A CHILD’S FREEDOM IN MONTESSORI EDUCATION APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim KURT  
TOPLUMSAL GÜVENLİĞİN YÜKSELİŞİ Ss, 459-476
THE RISING OF SOCIETAL SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3010
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahit GÜNTAY  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA GÜVENLİK ALGISI VE SİBER GÜVENLİK; AKDENİZ, KARADENİZ VE AVRUPA BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 477-489
SECURITY PERCEPTION AND CYBER SECURITY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS, AN EVALUATION ABOUT MEDITERRANEAN, BLACKSEA AND EUROPE REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2957
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim DUMAN  
HALEP SELÇUKLU MELİKİ RIDVÂN B. TUTUŞ DEVRİNDE HALEP VE ÇEVRESİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (1095-1113) Ss, 491-509
AT REIGN OF RIDWÂN B. TUTUSH OF ALEPPO SELJUK PRINCE A RESEARCH ABOUT SOCIO-ECONOMICAL POSITION OF ALEPPO AND ITS ENVIRONMENT (1095-1113)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3018
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ÖNK  
ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞMELERE BİR BAKIŞ Ss, 511-530
LOOKING AT EDUCATION REFORMS WHICH HELD IN PERIOD OF ATATURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2995
Özet | Abstract | Tam Metin |