Number: 38 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman  17.10.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorRecep KOÇAK - Kaşif AK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI Ss, 1-18
UNIVERSITY STUDENTS' PURPOSE OF LIVING AS THE PREDICTORS OF THEIR ALTRUISM LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3045
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Burcu TÜTAK  
J.D. SALINGER’İN ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR VE CEMİL KAVUKÇU’NUN GAMBA ADLI ROMANLARININ YABANCILAŞMA KAVRAMI EKSENİNDE İNCELENMESİ Ss, 19-35
THE CONCEPT OF ALIENATION IN J. D. SALINGER’S THE CATCHERIN THE RYE AND CEMİL KAVUKÇU’S GAMBA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2983
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KIRMIZI  
ALMANCA BÖLÜMLERİNDE PROBLEME DAYALI AKTİF ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ Ss, 37-47
THE EFFECT OF PROBLEM-BASED ACTIVE LEARNING TO THE STUDENT’S CONCEPT LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2981
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol DURAN - Tufan BİTİR  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYI KULLANIM DURUMLARI Ss, 49-59
CURSIVE HANDWRITING USAGE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3047
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan GÜLTEKİN  
NADİR ŞAH’IN NEDİMİ MİRZÂ ZEKÎ’NİN MAĞRÛRÂNE MEKTUBUNA KOCA RÂGIB PAŞA’NIN CEVABI Ss, 61-70
THE REPLY LETTER SENT BY RAGIP PASHA TO NADİR SHAH’S CLOSE FRİEND MİRZA ZEKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3029
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ziya KÖSE - Hüseyin KOÇAK  
EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMİN AİLE VE TOPLUM MUTLULUĞUNA KATKILARI Ss, 71-84
THE CONTRIBUTIONS OF THE PREMARITAL TRAINING FOR PROVIDING THE HAPPINESS IN THE FAMILY AND SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2885
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhan UÇAR  
DİVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK’TE YER ALAN OKÇULUK TERİMLERİ VE “yük - yü?” SÖZCÜKLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE? Ss, 85-90
ABOUT THE ARCHERY TERMS AND THE WORDS “yük - yü?” USED IN DİVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3026
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Murat KIRIK - Gülüzar SÖNMEZ  
SEÇİM KAMPANYALARINDA NEFRET SÖYLEMİ: 2014 YEREL SEÇİM KAMPANYALARINDA PARTİ LİDERLERİNİN AÇIK HAVA KONUŞMALARI Ss, 91-108
HATE SPEECH IN ELECTION CAMPAIGNS: OUTDOOR SPEECH OF PARTY LEADERS IN LOCAL ELECTION CAMPAIGNS 2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2980
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baki Bora HANÇA  
KARACAOĞLAN ŞİİRLERİNE MODERN MİZAH TEORİLERİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ Ss, 109-119
ANALYSING KARACAOĞLAN’S POEMS IN THE WIEW OF MODERN HUMOR THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3041
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem SOLAK - Hicazi EKEN - Adem BAYAR  
YABANCI DİL DERS KİTABI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 121-133
FOREIGN LANGUAGE COURSE BOOK EVALUATION SCALE: A STUDY OF REABILITY AND VALIDITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3036
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın DİLEKLİ - Erdoğan TEZCİ  
ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 135-153
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY TOWARDS TEACHING THINKING SKILLS SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3056
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ersin MÜEZZİNOĞLU  
İZMİR SUİKASTI VE AHMET ŞÜKRÜ BEY Ss, 155-176
IZMIR ASSASSINATION ATTEMPT AND AHMET ŞUKRU BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2999
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyza SÖNMEZÖZ  
“BEYER OP.101 İLK PİYANO METODU” NUN MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA KULLANILABİLİRLİĞİ Ss, 177-199
AVAILABILITY OF “BEYER OP.101 PREPARATORY PIANO SCHOOL METHOD” IN THE INSTITUTIONS OF MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3000
Özet | Abstract | Tam Metin |


Furkan ÖZTÜRK  
KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ: DELİ FİŞEK BİR OSMANLI BÜROKRATININ GURBET VE SÜRGÜN YILLARI Ss, 201-209
KIRK YILLIK KÂNI OLUR MU YANI: REMOTE AND EXILE YEARS OF A DARING OTTOMAN BUREAUCRAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3048
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halide Gamze İnce YAKAR - Aybeniz RAHİMOVA  
GULAM MEMMEDLİ VE TEZKİRESİ Ss, 211-217
GULAM MEMMEDLI AND HIS TEZKIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3007
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haydar GÖLBAŞI  
TÜRK DESTANLARINDA KADINLARIN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI Ss, 219-225
WOMEN'S PARTICIPATION IN TURKISH LEGENDS SPORTS ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3031
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya ERCAN  
ERGENLER İÇİN ARKADAŞA BAĞLANMA ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE UYARLAMA ÇALIŞ-MASI Ss, 227-240
PSYCHOMETRIC PROPERTIES AND THE ADAPTATION STUDY OF THE ADOLESCENT FRIENDSHIP SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3054
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ŞAHİN - Cemile ŞAHİN - İsmail ŞÜKÜR  
ORTADOĞU’DA EMPERYALİST GÜÇLERİN GİZLİ OYUNU: SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI Ss, 241-262
THE SECRET GAME OF THE IMPERIALIST POWERS IN THE MIDDLE EAST: SYKES-PICOT AGREEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3017
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
DİVÂN-I HİKMET TÜRKÇESİNDEN ANADOLU AĞIZLARINA Ss, 263-272
FROM DIVÂN-I HIKMET TURKIC TO ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2944
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neslihan KARAKUŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DİL FELSEFESİ EĞİTİMİ Ss, 273-283
EDUCATION OF PHILOSOPY OF LANGUAGE WITHIN THE FRAME OF THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2968
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nikolin AGALLİJA - Julejda GËRXHI  
AB ÜLKELERİNDE CİVİL HİZMET REFORMU Ss, 285-293
CIVIL SERVICE REFORM IN EU COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3022
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurdan TEKEOĞLU  
KİTLESEL FONLAMA İLE ALTERNATİF FİLM FİNANSMANI OLUŞTURMA VE BIR FİLM ANALİZİ: SIRA DIŞI İNSANLAR Ss, 295-302
FILM FINANCING BY AN ALTERNATIVE METHOD CALLED CROWD-FUNDING AND A FILM ANALYSIS: EXTRAORDINARY PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3057
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz ERGENE  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÖLÇÜNLÜ DİLİNDE ÖZGÜN YAZIMLARINI KORUYAN BATI KÖKENLİ SÖZCÜKLER Ss, 303-318
THE WEST ORIGIN WORDS THAT MAINTAIN THEIR GENUINE WRITINGS IN STANDARD LANGUAGE OF TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3002
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umur IŞIK - Hasan TOPBAŞ  
FACEBOOK VE BAĞIMLILIK: MEDYA BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI Ss, 319-336
FACEBOOK AND DEPENDENCY: RESEARCH OF MEDIA SYSTEM DEPENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2930
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veda BİLİCAN GÖKKAYA  
SOSYAL TEORİLER VE KADIN ÜZERİNE Ss, 337-350
SOCIAL THEORIES and ON WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2990
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe NURİAHMETOVA  
KIRGIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ AÇISINDAN YUDAHİN’İN ÇALIŞMALARI Ss, 351-358
YUDAHIN’S WORKS IN THE TERMS OF KYRGYZ LEXCICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2998
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülden SARI  
NEF’Î’NİN BİR BEYTİNE HERMENÖTİK BAKIŞ Ss, 359-370
NEF'Î’S COUPLET OF A HERMENEUTIC OVERVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3037
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı YAPICI  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ Ss, 371-381
SELF-EFFICACY OF SOCİAL STUDİES TEACHERS RELATED TO USING OF DRAMA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2966
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin EROL  
YETİŞKİNLERİN COĞRAFYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ “ADIYAMAN ÖRNEĞİ” Ss, 383-406
DETERMINATION OF ADULTS' GEOGRAPHIC LITERACY LEVELS “THE ADIYAMAN CASE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3003
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Fatih AYAZ - Nida AYAZ  
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 407-427
EVALUATION OF POST-GRADUATE THESES, MADE IN TURKEY, ABOUT PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2925
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLAMIŞ OLDUKLARI BİLİMSEL OYUNCAKLARIN, BİLİMSEL YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 429-443
THE ASSESSMENT OF THE SCIENCE TOYS MADE BY SCIENCE TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF SCIENTIFIC CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2947
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canan ÇEŞİT  
TÜRKİYE’DE VİYOLA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 445-462
AN ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON VIOLA IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3035
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman BAYDER  
KLASİK USUL ESERLERİNE GÖRE MEZHEBİN KURUCU İMAMLIĞININ ANLAMI Ss, 463-471
THE MEANING OF THE FOUNDER OF MADHAB LEADER IN THE CLASSICAL USUL WRITINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3051
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özcan AKDAĞ  
KÖTÜLÜK SORUNU VE TEODİSE Ss, 473-480
THE PROBLEM OF EVIL AND THEODICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3049
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamit ERDAL - Tevfik Şükrü YAPRAKLI  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Ss, 481-500
DETERMINING THE PRIORITIES OF MARKETING MIX ELEMENTS IN BANKING SECTOR: THE CASE OF ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3055
Özet | Abstract | Tam Metin |