Number: 39 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman  25.10.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The Editorİbrahim TELLİOĞLU  
SAMSUN’DA BİR TÜRK KASABASI: ÇARŞAMBA Ss, 1-9
THE TURKISH TOWN IN SAMSUN: CARŞAMBA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3076
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Haydar ŞAR - Sema CİVAN - Basri ÖZÇELİK - Abdullah IŞIKLAR  
EYLEMLİLİK VE KENDİNİ SABOTAJ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 11-21
THE ANALYZATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-SABOTAGE AND OPERATIONALITY UNDER THE SPECTRUM OF NUMEROUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2986
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah ULUTAŞ - Emine ULU  
TURGAY NAR’IN ÇÖPLÜK OYUNU ÜZERİNE GÖRSEL İMAJLAR YOLUYLA BİR OKUMA Ss, 41-56
A READING ON THE PLAY OF ÇÖPLÜK BY TURGAY NAR THROUGH VISUAL IMAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3077
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salim KÜÇÜK  
ORDU AĞZINDA KELİME GRUBU YAPISINDAKİ DEYİMLERDE YAPI, ANLAM VE KÖKEN BİLGİSİ Ss, 57-78
STRUCTURE, MEANING AND ETYMOLOGY IN IDIOMS STRUCTURED AS WORD GROUPS IN THE LOCAL DIALECT OF ORDU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3101
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÇETİNKAYA - Ö.Erkut ŞAHİN  
TÜRKİYE’DE YURTTAŞLARIN POLİTİKAYA KATILIMINDA YENİ MEDYANIN ETKİSİ Ss, 79-88
THE ROLE OF NEW MEDIA IN POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3071
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf Cahit ÇUKACI - Ayda GÖK - Bulut DÜLEK  
TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ GSM OPERATÖRLERİ BAZINDA ANALİZİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 89-107
THE ANALYSIS OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY PERCEPTIONS ON THE BASE OF GSM OPERATORS: EXAMPLE OF VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3068
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe CEBECİ  
BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN EĞİLİMLER: KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM PROGRAMI VE BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI Ss, 109-128
CHANCING TENDANCES IN REGIONAL DEVELOPMENT: INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION RURAL DEVELOPMENT AND REGIONAL COMPETİTİVENESS OPERATIONAL PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3115
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celal TAŞKIRAN - Yahya DOĞAR - Erdem EROĞLU  
TÜRKİYE’DE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HÜKÜMETLERİNİN İLK ON YILINDA SPOR YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER Ss, 129-137
THE DEVELOPMENTS IN SPORTS MANAGEMENT IN TURKEY IN THE FIRST TEN-YEAR PERIOD OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GOVERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3020
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem KAHYA - İlyas İMAMOĞLU  
EKONOMİ OKURYAZARLIĞININ GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ss, 139-156
THE ROLE OF ECONOMIC LITERACY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan YEŞİLTAŞ - Saliha TOROS  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 157-172
THE EFFECT ON OVERCOMING MISCONCEPTIONS OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN TEACHING SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3063
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Birkan BAYDAN  
TANZİMAT DÖNEMİ ÇEVİRİ ROMANLARINDA “YENİDEN ÇEVİRİ” ÖRNEKLERİ Ss, 173-187
RETRANSLATED WORKS AMONG TRANSLATED LITERATURE OF THE TANZIMAT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3097
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan ÖZTÜRK - Yavuz DURAK  
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ (GSSL) MEZUNLARININ MÜZİKSEL İŞİTME ALANI ÖN ÖĞRENMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 189-200
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL OF FINE ARTS AND SPORT (HSFAS) GRADUATES’ PRIOR-LEARNING ON FIELD OF EAR TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3046
Özet | Abstract | Tam Metin |


Göksel GÖKER - Savaş KESKİN  
TÜKETİMDEN SOSYALLEŞMEYE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 201-221
SHOPPING CENTERS FROM CONSUMPTION TO SOCIALIZATION: A RESEARCH ON ELAZIG SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3074
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU  
SULTAN ABDÜLHAMİD’E MUHALEFET: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ VE I. DÜNYA SAVAŞINA GİDEN YOL Ss, 223-233
OPPOSITION TO SULTAN ABDÜLHAMİD: PARTY OF UNION AND PROGRESSION AND THE PATH TO THE FIRST WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3005
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim BOZKURT  
İSLAM ÜLKELERİNDEKİ MÜŞTERİLERİN MEZHEPSEL FARKLILIKLARI HARAM HİSSELERİN GETİRİLERİNİ ETKİLER Mİ? Ss, 235-250
DO THE SECT DIFFERENCES OF CUSTOMERS IN ISLA-MIC COUNTRIES INFLUENCE THE RETURNS OF ILL-GOTTEN STOCKS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3079
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal Zeki ZORBAZ - Ali YAYLACIK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN METİNLERİNDE BAĞLAMA ÖGELERİNİN KULLANIMI Ss, 251-262
USE OF CONJUNCTIONS IN THE TEXTS CREATED BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3013
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut KAYA  
KOMŞUDA MİSAFİRLİK: SURİYELİ SIĞINMACILARCA KURULMUŞ MÜLTECİ DERNEKLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE YAŞAMAK Ss, 263-279
A VISIT TO THE NEIGHBOUR: LIVING IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF REFUGEE ASSOCIATIONS ESTABLISHED BY SYRIAN REFUGEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3050
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut SAĞIR  
OKUL PAYDAŞLI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILIM NEDENLERİ İLE BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL GETİRİLERİ Ss, 281-292
THE REASONS OF PARTICIPATION TO SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS WITH SCHOOL-STAKEHOLDER AND THEIR INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL RETURNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3103
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DEĞERLİYURT - Saye Nihan ÇABUK  
MCHARG’IN DOĞAYLA TASARIM KURAMI VE GEOTASARIM Ss, 293-306
THE THEORY OF MCHARG: DESIGN WITH NATURE AND GEODESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3038
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müşerref YARDIM  
LA FEMME MUSULMANE EUROPEENNE, CATEGORİSEE « AUTRE » Ss, 307-315
THE EUROPEAN MUSLIM WOMEN, CATEGORIZED AS «OTHER»
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2899
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ÇEPNİ - Fatih AYDIN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI OKUL ORTAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 317-335
SOCIAL SCIENCES TEACHERS' VIEWS ON OUT-OF-CLASSROOM ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3061
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer ALANKA  
HABERCİ ARKETİPİ OLARAK TANRI HERMES Ss, 337-346
GOD HERMES AS THE MESSENGER ARCHETYPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3091
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda ARIKAN  
SEMİOSFER’DE BİR METİN: GÜVERCİNİM HARPUT’TA KALDI Ss, 347-364
A TEXT IN THE SEMIOSPHERE: GUVERCINIM HARPUT’TA KALDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3106
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat ŞAHİN  
12. SINIF COĞRAFYA MÜFREDATINA ÇEVRESEL KONU YAKLAŞIMLI BİR İNCELENME Ss, 365-376
EXAMINATION OF THE SUBJECTS ABOUT ENVIRONMENT IN THE 12TH GRADE GEOGRAPHY CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2905
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz AKÇİ  
ÇERÇİ: ANADOLU’NUN GELENEKSEL VE FOLKLORİK TACİRİ Ss, 377-390
ÇERÇI: TRADITIONAL & FOLKLORIC MERCHANT OF ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3110
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer TANGÜLÜ - Esra ÇETİN - Gözde ÇAVA  
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ İÇİN ÖĞRETMENLERİNDEN BEKLENTİLERİ Ss, 391-408
EXPECTATIONS OF 4TH GRADE STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL FROM THEIR TEACHERS FOR SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3064
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu DİNÇER - Halil EKŞİ - İbrahim DEMİRCİ - Selami KARDAŞ  
ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 409-421
TRANSFORMATIVE POWER OF SUFFERING SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ABUHANOĞLU - Mevlüt KARADAĞ  
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN BAKIŞ AÇISIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 423-429
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN HEALT-CARE SERVICES FROM NURSE MANAGERS' PERSPECTI-VE: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3092
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürkan GÜMÜŞATAM  
RİSÂLE-İ MU’ÂLECE’YE GÖRE XVI. YÜZYIL TÜRKÇESİNDE TIBBİ BİTKİ ADLARI Ss, 23-40
MEDICINAL PLANT NAMES IN 16TH CENTURY TURKISH ACCORDING TO RISALA-I MU'ÂLECE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3090
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep ÖZBUDAK KILIÇLI - Fikriye POLAT  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (VNOS-C) Ss, 431-444
DETERMINATION OF CANDIDATE SCIENCE TEACHERS’ UNDERSTANDING LEVELS OF KNOWLEDGE OF SCIENCE (VNOS-C)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3085
Özet | Abstract | Tam Metin |


Demet AKARÇAY ULUTAŞ - Şebnem ASLAN  
ETIK İKLİM VE KÜLTÜR, HASTA GÜVENLİĞİ VE ÖRGÜTSEL DESTEK DEĞİŞKENLERİNİN GEÇERLİLİK VE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 445-464
VALIDITY OF AND RELATIONSHIP BETWEEN THE VARIABLES OF ETHICAL CLIMATE AND CULTURE, PATIENT SAFETY AND ORGANIZATIONAL SUPPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3067
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tahsin ALTINKURT - Orhan KÜÇÜK - Sümeyya KAYA BUDAK  
AYIRT EDİCİ HİZMET SUNUMU İLE HİZMET KALİTESİNİN HAVAYOLU İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: XYZ HAVAYOLU A.Ş ÖRNEĞİ Ss, 465-489
EFFECT OF SERVICE QUALITY AND DISTINCTIVE SERVICE OFFERING ON AIRLINE BUSINESS PERFORMANCE: THE CASE OF XYZ AIRLINES INC.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2938
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tevfik UZUN - Ahmet AYIK - Öznur ATAŞ - Engin YÜCEL  
ÖĞRENCİLERİN GENEL SİNİZM TUTUMLARI VE OKULA YABANCILAŞMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 491-508
A STUDY ON THE RELATION BETWEEN GENERAL CYNISM AND COLLEGE ALIENATION PERCEPTION OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3083
Özet | Abstract | Tam Metin |


Binnur ERGEN - Tuğba YANPAR YELKEN  
İLKOKUL 3.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 509-527
METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRIMARY 3RD CLASS STUDENTS ABOUT TECHNOLOGY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2975
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Latif EMEK - Salih ÖZTÜRK  
TAŞINMAZLARIN SATIŞ SURETİYLE DEVRİNDE PİYASA FİYATLARININ KULLANILMAMASININ KAMU GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 529-539
AFFECTS OF INCORRECT MARKET PRICES USAGE IN REAL ESTATE’S SELLINGS OVER PUBLIC INCOMES: ADIYAMAN GOLBASI SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3087
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seçil Seda BOZKURT - Onur ZAHAL - Zeynep Deniz TÜRE UYAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DURUMLARINA GÖRE DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 541-567
INVESTIGATION OF THE KINDS OF MUSIC THAT MIDDLE SCHOOL STUDENTS LISTEN TO ACCORDING TO THEIR EMOTIONAL STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3119
Özet | Abstract | Tam Metin |