Number: 42 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  29.02.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHanife Nalan GENÇ  
YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA’NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1-25
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANXIETY AND THE STRATEGIES OF EMOTIONAL LEARNING IN THE LEARNING OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3261
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
GÖRSEL ÇAĞ VE GÖRSEL TEKNOLOJİLERİ: GÖRSEL İLETİŞİM EĞİTİMİ VE ÇAĞDAŞ İHTİYAÇLARI Ss, 27-36
VISUAL AGE AND VISUAL TECHNOLOGIES: VISUAL COMMUNICATION EDUCATION AND CONTEMPORARY NECESSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3233
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat BOYACIOĞLU  
L’ENVERS ROMANESQUE DANS LES ANTI-ROMANS DE SAMUEL BECKETT Ss, 37-49
THE ROMANESQUE REVERSE IN SAMUEL BECKETT’S ANTI-NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3281
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Zahit SERARSLAN - Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU  
İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KADIN YÖNETİCİLERİN İŞGÖRENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 51-59
AN EVALUATION OF THE ATTITUDE OF ISTANBUL’S YOUTH SERVİCES AND SPORT DIRECTORATE EMPLOYEES TOWARDS FEMALE MANAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3254
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ULUTAŞ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN BEŞ YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİNE OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ Ss, 61-74
THE EFFECT OF THE GAME-BASED TRAINING PROGRAM ON PEER RELATIONS AMONG FIVE-YEAR-OLD CHILDREN RECEIVING PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3169
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berrin KALSIN  
GEÇMİŞTEN GELECEĞE İNTERNET GAZETECİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 75-94
ONLINE JOURNALISM FROM PAST TO FUTURE: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3267
Özet | Abstract | Tam Metin |


Doğan DUMAN  
31 MART VAK’ASI’NIN İKİ ÖNCÜ HABERCİSİ: KÖR ALİ VE BEŞİKTAŞ OLAYLARI Ss, 95-112
TWO LEADING INDICATORS OF THE 31 MARCH INCIDENT: BLIND ALI AND BESIKTAS INCIDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3192
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru DAVULCU - Mustafa TEMEL  
1923-1926 YILLARINDA YAYINLANAN YENİ YOL DERGİSİ VE DERGİDE YAYINLANAN “CUMHURİYET” KONULU YAZILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 113-126
AN ANALYSIS ON YENİ YOL MAGAZINE AND ‘’REPUBLIC’’ THEMED WRITINGS IN THE MAGAZINE PUBLISHED BETWEEN THE YEARS OF 1923-1926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3268
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ONURLUBAŞ - Neslihan YILMAZ  
İNTERNET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK PAZARLAMA YAPAN SİTELERLE İLGİLİ TÜKETİCİ DÜŞÜNCELERİ Ss, 127-144
CONSUMER THOUGHTS ABOUT THE WEBSITES THAT DOES E-MARKETING THROUGH INTERNET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3255
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan ŞAHBUDAK - Dilek ŞAHİN  
TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: ÇİN VE BREZİLYA ÖRNEĞİ Ss, 145-154
MEASUREMENT OF VERTICAL AND HORIZONTAL INTRA-INDUSTRY TRADE IN AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS: THE CASE OF CHINA AND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3280
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fettah KUZU  
İBRAHİM RIF’AT’IN “SU’ALLİ CEVÂBLI TA’LÎM-İ EDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE” ADLI MUHTASAR (VEYA MÜNTEHAL) BELÂGAT ESERİ: İNCELEME, METİN Ss, 155-170
IBRAHIM RIF’AT’S SHORTENED (OR PLAGIARIZED) WORK NAMED “SU’ALLİ CEVÂBLI TA’LÎM-I EDEBIYYAT-I OSMANIYYE”: REVIEW, TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3282
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hale DERE ÇİFTÇİ  
BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERI ILE OLAN ILIŞKILERININ SOSYAL BECERILERI VE DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 171-191
STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 5-6 YEAR-OLD PRE-SCHOOL CHILDREN’S SOCIAL SKILLS AND BEHAVIOR PROBLEMS CONSIDERING THEIR RELATIONS WITH THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3170
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail Turan KALLİMCİ  
ATASÖZLERİ İLE HİKÂYE YAZMAK: TÖLÖGÖN KASIMBEKOV’UN BOZKURT ADLI HİKÂYESİNİN İNCELEMESİ Ss, 193-204
WRITING A STORY WITH PROVERBS: ANALYSIS OF THE STORY “BOZKURT” BY TÖLÖGÖN KASIMBEKOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3269
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kenan DEMİR  
KADİMDEN-MODERNE OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ Ss, 205-223
OTTOMAN ECONOMIC THOUGHT FROM ANCIENT TO MODERN TIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Köksal APAYDINLI - Serhat YENER  
TÜRKİYE’DE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE MEZUNLARIN İSTİHDAM SORUNLARI Ss, 225-249
THE VARIETY OF INSTITUTIONS PROVIDING PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION AND THE EMPLOYEMENT PROBLEMS OF ALUMNI IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3239
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuh DOĞAN  
İSTEM SÖZLÜKLERİ VE TÜRKÇE Ss, 251-268
VALENCY DICTIONARIES AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Senem ACAY SÖZBİR - Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ MÜZİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 269-282
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3248
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevim ERDEM - Ahmet BAŞKAN  
OSMANLI DEVLETİ'NDE ORMANLAR- ORMANLARIN KULLANIMI VE BUNA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER Ss, 283-303
FORESTS OTTOMAN EMPİRE - USE OF FOREST AND LEGAL REGULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinem YAPAR SAÇIK  
DIŞ TİCARET AÇIĞININ FİNANSMAN ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK İKİNCİL GELİR KALEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 305-313
SECONDARY INCOME ENTRY AS ONE OF THE FINANCING INSTRUMENTS OF FOREIGN TRADE DEFICIT: SAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahin KIZILTAŞ  
JACK LONDON’IN “ALIN TERİ” ADLI ÖYKÜSÜNE MARKSİST BİR ELEŞTİRİ Ss, 315-327
A MARXIST CRITICISM TO “THE APOSTATE” BY JACK LONDON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3212
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut ÇİMEN - Serkan DENİZ - Haluk ÖZSARI  
SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 329-343
A STUDY TO DETERMINE THE ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF THE HEALTHCARE ORGANIZATIONS STAFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KABA - Sare ŞENGÜL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE MATEMATİKSEL ANLAMALARI Ss, 345-360
MATHEMATICAL UNDERSTANDING OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3109
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat AKTEPE - Mustafa TAHİROĞLU  
DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Ss, 361-384
VALUES EDUCATION APPROACHES AND SAMPLE ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2941
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akan YANIK  
YENİ MEDYALARDAKİ AKIŞ DENEYİMİNİN RİSK ALGISI VE ONLİNE TURİSTİK SATINALMA NİYETİNE ETKİSİ Ss, 385-408
THE EFFECT OF FLOW EXPERIENCE IN NEW MEDIA USAGE ON RISK PERCEPTION AND ONLINE TOURISTIC PURCHASE INTENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevda ÜNAL  
SİBER UZAMIN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ SÖYLEMİ ARACILIĞIYLA GÖZETİM VE DENETİMİN MEŞRULAŞTIRILMASI: TÜRKİYE, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ Ss, 409-430
LEGITIMIZATION OF SURVEILLANCE AND CONTROL THROUGH SECURITIZATION DISCOURSE OF CYBERSPACE: USA, EU AND TURKEY EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3191
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sadık SERÇEK - Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK  
TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ ÖNÜNDEKİ ENGEL: TERÖRİZM Ss, 431-444
TOURISM SECTOR DEVELOPMENT OF BARRIERS: TERRORISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3244
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdem HAREKET - Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN - Hakan DÜNDAR  
ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ALGI GELİŞİMİNDE ÇOCUK MECLİSİ UYGULAMALARI Ss, 445-463
IN PERCEPTUAL DEVELOPMENT RELATED TO CHILDREN RIGHTS APPLICATIONS OF CHILDREN COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3098
Özet | Abstract | Tam Metin |


Iclal GÖKKUŞ - A.Salih ŞİMŞEK - Esma KURU  
KÜTÜPHANEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 465-479
SCALE OF ATTITUDE TOWARDS LIBRARY: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3164
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet İRĞAT  
TARİHİN YENİDEN İNŞÂSI: İBN HALDUN'UN TARİHE ELEŞTİREL, BİLİMSEL VE FELSEFÎ YAKLAŞIMI Ss, 481-491
RECONSTRUCTION OF HISTORY: IBN KHALDUN’S CRITICAL, SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL APPROACH TO HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3188
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut M. SALİHOĞLU - Serkan GÜRKAN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLİK ALGISI KAVRAMI Ss, 493-505
PRE-SERVICE ELT TEACHERS AND THE CONCEPT OF TEACHERS’ SENSE OF SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3205
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz SÖKMEN - Durmuş KILIÇ - Ali Fuad YASUL  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE AKADEMİK BENLİK YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 507-519
EXAMINATION OF RELATIONSHIP AMONG PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS’ LEARNING APPROACHES AND ACADEMIC SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Çağdaş BATMAZ - Fethi YILDIRIM - Mustafa KARADAĞ  
KÜRESEL REKABETİN SPOR ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ Ss, 521-534
THE EFFECT OF GLOBAL COMPETITION ON SPORT INDUSTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3207
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep NALAN YILMAZ - Özge AYDIN ŞENGÜL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE SORGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 535-546
AN ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS' INQUIRY SKILLS AND THEIR VIEWS ABOUT INQUIRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ATALAN - Elif SÜYÜK MAKAKLI  
CİTTASLOW HAREKETİ VE TARİHSEL KENTLER Ss, 547-558
CITTASLOW MOVEMENT AND HISTORİCAL CITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pakize TOPAK - Erkan ERTOSUN  
11 EYLÜL SONRASI ORTADOĞU’DA DİN, TERÖR VE SİYASET: MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRNEĞİ Ss, 559-573
RELIGION, TERROR AND POLITICS IN THE MIDDLE EAST AFTER SEPTEMBER 11: THE CASE OF MUSLIM BROTHERHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3134
Özet | Abstract | Tam Metin |