Number: 44 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  31.03.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
MODERN ÇAĞIN BAŞLICA BAŞVURU ARAÇLARI OLARAK MEDYANIN EGEMENLİK SÜRECİ: KÜRESEL SİYASİ POLİTİKALAR Ss, 1-12
SOVEREIGNTY PROCESS OF MEDIA AS MAJOR APPLICATION INSTRUMENTS OF MODERN ERA: GLOBAL POLITICAL POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3251
Özet | Abstract | Tam Metin |


Paki KÜÇÜKER  
TERCÜME-İ MÜFREDÂT-I İBN-İ BAYTAR’DAKİ (1b-150a) BİTKİ ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 13-32
A RESEARCH ABOUT PLANTS NAMES IN TERCÜME-İ MÜFREDÂT-I İBN-İ BAYTAR (1b-150a)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3363
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner ALTUN - Fatma Gül UZUNER  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 33-49
VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT EDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3366
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ  
GENÇLERİ FİZİKSEL ŞİDDETE İTEN SEBEPLER, ÖĞRENME YOLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ Ss, 51-62
CAUSES IMPELLING YOUTH TO PHYSICAL VIOLENCE, LEARNING PATHS AND VIOLENT TENDENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3321
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyt ARSLAN  
EDEBİYAT’IN DİJİTALLEŞMESİ – TAMAMLANMAMIŞ MODERN ROMAN İÇERİSİNDE FİLOLOJİK KAZILAR Ss, 63-71
ELECTRONIC LITERATURE - PHILOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE IN-COMPLETE MODERN NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3186
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emel Tanyeri MAZICI  
MARKA KONUMLANDIRMADA İLİŞKİ YÖNETİMİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE WEB SAYFALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 73-90
RELATIONSHIP MANAGEMENT IN BRAND POSITIONING: AN ASSESMENT ON WEB PAGES IN THE BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3350
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdem ÖZLÜK  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİN KRİZLERİ VE AKSİYOLOJİK SESSİZLİĞİ Ss, 91-106
THE CRISIS AND THE AXIOLOGICAL SILENCE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS DISCIPLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3379
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdem YAVUZ  
CUMHURİYET DÖNEMİ ERZİNCAN BASINI VE BASIN-SİYASET İLİŞKİSİ (1960’A KADAR) Ss, 107-124
ERZİNCAN MEDIA IN THE REPUBLIC PERIOD AND THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND POLITICS (TILL 1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3305
Özet | Abstract | Tam Metin |


F. Atıl BİLGE  
YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMI İÇERİK PAZARLAMASININ İNCELENMESİ VE TURİZM SEKTÖRÜNE UYGULANABİLİRLİĞİ Ss, 125-140
CONTENT MARKETING INVESTIGATION WHICH IS A NEW MARKETING APPROACH AND IT’S APPLICABILITY IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3368
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı KONTAŞ - H. Emre SELÇUK - Musa POLAT  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI İLE ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 141-151
AN INVESTIGATION ON DEMOCRATIC ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND LEVEL OF POSSESSION OF DEMOCRATIC VALUES BY THE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3257
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halis DEMİR  
İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA KAZA KAVRAMI VE NETİCELERİ Ss, 153-168
QADHA (MAKING UP) CONCEPT IN ISLAMIC LAW OF OBLIGATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3279
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan YÜKSEL  
8 HAZİRAN 1936 TARİHLİ MECLİS ZABIT TUTANAĞINDA 3008 SAYILI İLK İŞ KANUNU: LİBERALİZMİN TASFİYESİ VE DEVLETÇİLİĞİN İKAMESİ Ss, 169-182
THE FIRST LABOUR LAW NUMBERED 3008 IN THE PARLIAMENT FORMAL REPORT ON JUNE 8, 1936: ELIMINATING LIBERALISM AND REPLACING STATISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hilal YAKUT - Nalan Damla YILMAZ USTA  
ISPARTA VE ÇEVRESİNDE CİNSİYET BELİRLEMEDE KULLANILAN GELENEKSEL İNANMA VE UYGULAMALARA SEMBOLİK BİR YAKLAŞIM Ss, 183-192
A SYMBOLIC APPROACH TO TRADITIONAL BELIEVE AND PRACTICES ABOUT GENDER DETERMINATION IN ISPARTA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3210
Özet | Abstract | Tam Metin |


İslam Safa KAYA  
ULUSLARARASI ANDLAŞMALARDAN ÇEKİLME HAKKI VE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN GEÇİCİ UYGULANMASI ENERJİ ŞARTI ANDLAŞMASI ÖRNEĞİ Ss, 193-201
THE RIGHT OF WITHDRAWAL INTERNATIONAL TREATIES AND PROVISIONAL APPLICATION OF INTERNATIONAL TREATIES: EXAMPLE OF THE ENERGY CHARTER TREATY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Bakır ŞENGÜL  
KADIN EDEBİYATI: BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ Ss, 203-211
WOMAN LITERATURE: THE STRUGGLE FOR EXISTENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3396
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melih ENGİN - Fatih GÜRSES - Fatma İĞDELİ  
YEREL YÖNETİMLERDE WEB 2.0 KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE-LERDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 213-232
THE USE OF WEB 2.0 TOOLS IN LOCAL GOVERNMENT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKISH MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3146
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÖNDER  
CAMİLERDE SUNULAN HİZMETLERİN REHBERLİK VE İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 233-248
SERVICES OFFERED GUIDANCE AND EVALUATION OF COMMUNICATION IN MOSQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3162
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin Şalvarcı TÜRELİ - Gonca MANAP DAVRAZ  
HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ PERSONELİN SEÇİMİNDE AHP VE VIKOR YÖNTEMİNİN KULLANIMI: ÖZEL HASTANELER AÇISINDAN BİR İNCELEME Ss, 249-262
USE OF AHP AND VIKOR METHOD IN PERSONNEL SELECTION IN THE SERVICE SECTOR: AN INVESTIGATION IN TERMS OF PRIVATE HOSPITALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3341
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK - Seviye NESLİTÜRK - Ebru KARAKUŞ ÖZDEMİR  
ANNELERİN SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİYLE ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 263-274
RELATION BETWEEN SOCIAL PROBLEM SKILLS OF MOTHERS AND SOCIAL SKILLS OF CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sarem ÖZDEMİR  
KUZEY KIBRIS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 275-286
INVESTIGATING PRESCHOOL TEACHERS’ TEACHING MATHEMATICS APPROACH AND VIEWS ON THEIR TEACHING SKILLS IN NORTH CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3266
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat AVCI  
KANIT AĞIRLIĞI YÖNTEMİ İLE ESENCE DERESİ HAVZASI’NIN (BİNGÖL) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Ss, 287-310
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF ESENCE STREAM BASIN ( BİNGÖL) BY WEIGHT- OF- EVIDENCE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet KARÇIĞA  
SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ İRONİK DİLLİ BİR ESER Mİ? Ss, 311-321
IS THE ‘SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ’ AN IRONIC-TONGUED WORK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya Gölgesiz GEDİKLER  
KAYBOLAN BİR KENT SİMGESİ: İZMİRLİ DÖRDÜZLER Ss, 323-332
A LOST SYMBOL OF THE CITY: IZMIR’S QUADRUPLETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3315
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okan SARIGÖZ  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL YETENEKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 333-342
EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ON METACOGNITIVE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3287
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep Batu GÜNÖR  
JOHN LOCKE’UN DOĞA DURUMU DÜŞÜNCESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ss, 343-350
A CRITICAL VIEWTOTHE JOHN LOCKE’S IDEA OF STATE OF NATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3342
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağrı D. ÇOLAK  
YENİ SAĞ’I OLUŞTURAN BİLEŞENLERİN BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 351-361
AN EVALUATION ABOUT CONTRASTING CONCEPTS WITH EACH OTHER COMPONENTS OF NEW RIGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3214
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail KARBUZ  
TEKİRDAĞ’DA HAVA KİRLİLİĞİNE COĞRAFİ BAKIŞ Ss, 363-376
GEOGRAPHICAL REVIEW OF AIR POLLUTION IN TEKIRDAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3369
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu DİNÇER  
SYLVİA PLATH'IN SMİTH COLLEGE YILLARI: YALNIZLIK DOLAMBACI Ss, 377-383
SMITH COLLEGE YEARS OF SYLVIA PLATH: LABYRINTH OF LONELINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3382
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ÖZDEMİR  
ÖZEL HUKUK-KAMU HUKUKU VE ŞAHSÎ HAK-AYNÎ HAK AYIRIMINA GÖRE İSLÂM HUKUKUNUN SİSTEMATİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 385-400
EVALUATION OF ISLAMIC LAW SYSTEM ACCORDING TO SEPARATION OF PRIVATE LAW- PUBLIC LAW AND PERSONAL RIGHT-REAL RIGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk BAYRAMOĞLU - Hayrettin TÜLEYKAN  
TÜRKİYE’DE 24 OCAK KARARLARI İLE BAŞLAYAN FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN GÜNÜMÜZ İKTİSADİ VE MALİ YAPISINA YANSIMALARI Ss, 401-420
24 JANUARY DECISION IN TURKEY STARTED WITH TODAY'S ECONOMIC AND FINANCIAL STRUCTURE FINANCIAL LIBERALIZATION REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3361
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı ŞİMŞEK  
DRAMA YOLUYLA İNGİLİZCE KELİME ÖĞRETİMİ: GÖLBAŞI MYO ÖRNEĞİ Ss, 421-430
TEACHING ENGLISH VOCABULARY THROUGH DRAMA: AN EXAMPLE OF GÖLBAŞI VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3144
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek DEMİRCİ - Aynur BÜTÜN AYHAN  
ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ERGENLERDE SINAV KAYGISININ İNCELENMESİ Ss, 431-441
EXAMINATION OF THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM TEST ANXIETY IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GENÇ - Özlem GENÇ  
PSİKOBİYOGRAFİK BİR İNCELEME: İBN RÜŞD Ss, 443-452
A PSYCHOBIOGRAPHIC STUDY: IBN RUSHD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ARSLAN - Raşit ZENGİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 453-466
INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHER STUDENT TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE CONCEPT OF GLOBAL WARMING THROUGH METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3343
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gencer BAKAN  
DEYİM ÖĞRENİMİNİN ZORLUKLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ Ss, 467-483
A HOLISTIC VIEW TO THE DIFFICULTIES OF IDIOM LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3336
Özet | Abstract | Tam Metin |