Number: 46 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  25.04.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorRecep KOÇAK - Emel TATAY  
PARÇALANMIŞ VE TAM AİLEYE SAHİP ERGENLERİN AKADEMİK BAŞARI, ÖZNEL İYİ OLUŞ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1-12
COMPARISON OF THE ACADEMIC SUCCESS, SUBJECTIVE WELL-BEING AND LONELINESS LEVELS OF THE TEENAGERS WHO HAVE ORDINARY FAMILIES AND BROKEN FAMILIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR  
HALİL CİBRAN’IN ERMİŞ ADLI ESERİNDE PANTEİZM ALGISI Ss, 13-20
THE PERCEPTION OF PANTHEISM IN KAHLIL GIBRAN’S THE PROPHET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3375
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kayhan KURTULDU - Çağlar BAKIOĞLU  
ÜÇ FARKLI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YARDIMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 21-28
COMPARISON ON VOCATIONAL MATURITY LEVEL OF STUDENTS FROM THREE DIFFERENT HIGH SCHOOLS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3277
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timur VURAL  
MEHTER GELENEĞİNİN YAŞAYAN KİMLİĞİ Ss, 29-40
THE LIVING IDENTITY OF THE MEHTER (JANISSARY BAND) TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3312
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem DOĞAN - Tülay ERTAN  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME PRATİKLERİNİN KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 41-58
PRİMARY SCHOLL STUDENTS OF EVELUATİON TELEVISION MONITORING PRACTICES İN THE FRAMEWORK OF USES AND GRATIFICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3434
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin ÇELEN - Hakkı ÇOKNAZ  
UYGULAMA DERSLERİNİ YÜRÜTEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 59-68
THE EVALUATION OF TEACHING ACTIVITIES OF THE INSTRUCTORS RUNNING PRACTICE COURSES IN TERMS OF STUDENT PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3455
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya Adalar SUBAŞI  
ARAPÇADA SES YANSIMALI SÖZCÜKLERE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 69-83
A GENERAL OVERVIEW OF ONOMATOPOEIC WORDS IN ARABIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu Dumanlı KÜRKÇÜ  
TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERİN TWITTER KULLANIMI Ss, 85-101
TWITTER USAGE OF NATIONAL AND LOCAL NEWSPAPERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3442
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol SAKALLI  
YENİ BİN YIL KIBRIS TÜRK ŞİİRİNDE ORTAK DUYGULANMA, BARIŞ VE BİRLİK SÖYLEMİ Ss, 103-110
THE DISCOURSE OF PEACE, UNITY AND COMMON FEELINGS IN THE CYPRIOT TURKISH POETRY OF THE NEW MILLENNIUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3392
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ersin MÜEZZİNOĞLU  
HİLAFETİN KALDIRILMASI SONRASI PATRİKHANELER VE HAHAMBAŞILIK TARTIŞMALARI Ss, 111-127
DISCUSSIONS ABOUT THE PATRIARCHATES AND CHIEF RABBINATES AFTERMATH THE ABOLITION OF CALIPHATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3380
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Kutay AYTUĞ  
AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN AVRUPALILAŞMASI Ss, 129-145
EUROPEANISATION OF TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION IN THE EUROPEAN UNION NEGOTIATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3447
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali GENÇ  
GÖRSEL SANATLARDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YETENEK GELİŞİMLERİ VE EĞİTİM YAKLAŞIMLARI Ss, 147-153
SKILL DEVELOPMENTS AND EDUCATIONAL APPROACHES OF GIFTED STUDENTS IN VISUAL ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3449
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevhibe Ay TÜRKMEN  
ÜRETİME ÇEVRE ODAKLI BİR BAKIŞ Ss, 155-171
PRODUCTION ENVIRONMENT FOCUSED VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3436
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet BAHADIR - Ali UZUN - Halil İbrahim ZEYBEK - İlter Kutlu HATİPOĞLU  
SAMSUN İLİNDE ISITMA-SOĞUTMA GÜN DERECELERİNİN ANALİZİ VE YILLIK ISINMA MALİYETİNİN HESAPLANMASI Ss, 173-185
HEATING AND COOLING DEGREE-DAYS ANALYSIS AND ANNUAL HEATING COST CALCULATION FOR SAMSUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3458
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KESEN - Nihat KAYA  
ÇALIŞAN PERFORMANSININ ÖRGÜTSEL İMAJ VE PSİKOLOJİK SERMAYE BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ Ss, 187-198
INVESTIGATING EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL IMAGE AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL: SAMPLE OF FOUNDATION UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3387
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa MUTLU  
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI Ss, 199-208
THE ATTACK ON PERSONALITY RIGHTS THROUGHOUT THE MASS MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3507
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar Savaş YAVUZÇEHRE - Hüseyin ÖZGÜR  
İŞ DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ODALARI İŞBİRLİĞİNE İL TEMELLİ BİR ÖRNEK OLARAK DENİZLİ PLATFORMU Ss, 209-220
DENIZLI PLATFORM AS AN EXAMPLE FOR COOPERATION OF PROVINCE-BASED BUSINESS WORLD NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND CHAMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3406
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel Fügan VAROL - Neşe KARS TAYANÇ  
YENİ MEDYA-ESKİ DİL: KATILIMCI İNTERNET SÖZLÜKLERİNDE CİNSİYETÇİ SÖYLEM Ss, 221-232
NEW MEDIA-OLD LANGUAGE: SEXIST DISCOURSE IN THE COLLABORATIVE ONLINE DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3500
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarkan YAZICI  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİMİ KAZANIM BOYUTLARI İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ Ss, 233-246
THE OPINIONS OF CLASS TEACHERS ABOUT ATTAINMENT ASPECTS FROM MUSIC EDUCATION FOR 4TH-CLASS STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3294
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin KILIÇ  
AĞRI EFSANELERİNDE YER ALAN EĞİTSEL UNSURLAR Ss, 247-258
EDUCATIONAL ELEMENTS IN THE LEGENDS OF AĞRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3428
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zahide PARLAR  
KİTAB-I KEHHAL-NAME-İ NURÜ’L- 'UYUN ADLI ESERDE YER ALAN HAYVANLAR VE BUNLARIN TEDAVİLERDE KULLANIM ŞEKİLLERİ Ss, 259-274
THE ANIMALS IN THE BOOK CALLED KİTAB-I KEHHAL-NAME-İ NURÜ’L-'UYUN AND THEIR USAGE WAYS FOR MEDICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3443
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN  
TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİ REKABET GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM: ÇİN EKONOMİSİ İLE KARŞILAŞTIRMA Ss, 275-289
CHANGES OF MANUFACTURING COMPETITIVENESS IN TURKEY: COMPARISON WITH CHINA ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3463
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zühre YILMAZ GÜNGÖR  
FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KAYGI: NEDENLERİ VE CİNSİYET FAKTÖRÜ Ss, 291-301
ANXIETY IN LEARNING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE: CAUSES AND GENDER FACTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3439
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YORULMAZ - Nurettin BÜYÜK - Semra BİRGÜN  
TERSANE İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENLİK İKLİMİNİN İNCELENMESİ Ss, 303-317
INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL SAFETY CLIMATE IN SHIPYARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3324
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT - Gamze BULUT  
GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILMASI Ss, 319-330
USAGE OF THREE DIMENSIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING TURKISH LANGUAGE TO THE PEOPLE WITH VISUALLY IMPAIRED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3445
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra TEKEL - Ayhan AYDIN - Şengül UYSAL - Fatma USLU  
BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN PISA 2012 MATEMATİK PERFORMANSLARI Ss, 331-342
TURKISH STUDENTS’ MATHEMATICS PERFORMANCE IN PISA 2012 IN SCOPE OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3331
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meral ÇALIŞ DUMAN - Bünyamin AKDEMİR  
DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞGÖREN PERFORMASI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 343-357
A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL COMMITMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3454
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur UĞUR - Murat SAYILI  
ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ, DÖRT TEMEL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BOYUTUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS BELEDİYESİ’NDE BİR UYGULAMA Ss, 359-372
A STUDY TO EVALUATION OF CONSUMER PERCEPTİONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING TO FOUR DIMENSIONS OF BASIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: AN APPLICATION IN SİVAS MUNICIPAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3150
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
ELİT GÜREŞÇİLERİN TARTI ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 373-377
TO COMPARE ELITE WRESTLERS’ STATE OF ANXIETY BEFORE-AFTER WEIGHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3302
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aliye DUMAN - Onur KÖKSAL - Asude BALABAN DAĞAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 379-394
THE EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHING PROGRAM IN ACCORDANCE WITH TEACHER OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3395
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AKYÜZ  
SİGARA, ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI Ss, 395-402
SMOKING THE ENVIRONMENT AND HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3367
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin ÖZÇAM  
TÜRKİYE’DE İŞ ZEKASI KULLANAN İŞLETMELERDE KULLANICI MEMNUNİYETİNİN SİSTEM KULLANIMI VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İŞ ZEKASI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 403-417
EXAMINING THE EFFECT OF USER SATISFACTION ON SYSTEM USAGE AND INDIVIDUAL PERFORMANCE WITH BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS AT ENTERPRISES OPERATING IN THE TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3404
Özet | Abstract | Tam Metin |