Number: 50 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak Telli

Elazig / TURKEY  31.10.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAynur Butun AYHAN - Neriman ARAL  
FROSTIG GÖRSEL ALGI TESTİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI Ss, 1-22
THE ADAPTATION OF FROSTIG VISUAL PERCEPTION TEST TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3587
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferit KÜÇÜK  
ÖZEL HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM SÜRECİ İLE İNSAN KAYNAKLARI NİTELİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 23-42
THE RELATIONSHİP BETWEEN HUMAN RESOURCES SELECTION PROCESS WITH THE OF HUMAN RESOURCES QUALIFICATION: THE SAMPLE OF PROVINCE ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aygül AYKUT - İzzet YEMAN  
TÜRKİYE’DE PROTEST SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME: HALİL ALTINDERE ÖRNEĞİ Ss, 43-56
A REVIEW ON PROTEST ART IN TURKEY: A SAMPLE OF HALIL ALTINDERE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3604
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÇELİK  
OSMANLI SURİYE’SİNDE SUÇLAR (1880-1884) Ss, 57-72
CRİMES BETWEEN 1880-1884 İN THE OTTOMAN SYRİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saffet KARTOPU  
ÖZ YETERLİLİK ALGISINDA DİNDARLIK EĞİLİMİNİN ROLÜ Ss, 73-92
ROLE OF RELIGIOUSNESS TENDENCY ON PERCEPTION OF SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3550
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut BALCİ  
TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 93-100
SPRACHLERNPROBLEME DER STUDIERENDEN FÜR TOURISMUS UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE DAZU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3659
Özet | Abstract | Tam Metin |


Funda CİVELEKOĞLU  
BİR DÖNÜŞ NOKTASI OLARAK İSTANBUL Ss, 101-115
ISTANBUL AS A (RE)TURNING POINT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvan GÜN DURU - Elmas GÜN - H. Ozan DEMİRTAŞ  
MÜZİK EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL GELİŞİME ETKİSİ Ss, 117-124
THE EFFECT OF MUSIC EDUCATION ON COGNITIVE ENHANCEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Nihat GÜNEŞ  
TÜRKİYE’NİN YÖNETSEL YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA PRENS SABAHATTİN’İN ADEM-İ MERKEZİYET KAVRAMINA ATIFLA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 125-139
AN EVALUATION ON ADMINISTRATIVE RECONSTRUCTION OF TURKEY REFERRING TO THE DECENTRALISATION TERM OF PRENS SABAHATTIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3519
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan YALAP  
LÂLE DEVRİ ŞÂİRLERİNİN NEVŞEHİR’E ARMAĞANLARI Ss, 141-168
GIFTS OF NEVSEHIR TULIP ERA POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3651
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice Gonca USTA - Celal Teyyar UĞURLU - Ahmet Salih ŞİMŞEK  
ÜNİVERSITE ÖĞRENCİLERİNIİN DEVAMSIZLIK TUTUMLARI: DEĞİŞKENLER ARASI LOJISTIK YORDAYICILIK Ss, 169-182
ABSENTEEISM ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS: LOGISTIC PREDICTION BETWEEN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3633
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ALKIŞ - Abdullah KARAKAYA - Aydın SÜNDÜK  
ETİK ALGISININ KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRELERİ ÖRNEĞİ Ss, 183-201
RESEARCH ON ETHICS PERCEPTIONS OF PUBLIC EMPLOYEES: DEPARTMENT OF TAXATION CASE IN KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3579
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim Çetintürk  
HASTA MEMNUNİYETİ, HASTA SADAKATİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 203-215
THE RESEARCH OF RELATIONSHIP BETWEEN PATIENT SATISFACTION, PATIENT LOYALTY AND DEMOGRAPHIC FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3557
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali ÇAKIR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İŞ ARAMA YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 217-231
ANALYSIS OF JOB SEARCH SELF-EFFİCACY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH REGARD TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3549
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri KARDAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN 2006 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, PROGRAMA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ VE YENİ PROGRAMDAN BEKLENTİLERİ Ss, 233-246
VIEWS AND CRITICISM OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS ON TEXTBOOKS WHICH PREPARED 2006 TURKISH COURSE CURRICULUM AND THEİR EXPECTATIONS FROM THE NEW PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3580
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet BAHADIR - Ali UZUN - H. İbrahim ZEYBEK - İ. Kutlu HATİPOĞLU  
YENİKÖY HEYELANI, PERŞEMBE/ORDU Ss, 247-259
YENIKOY LANDSLIDE, PERSEMBE/ ORDU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3437
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep TEK  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T TÜRK’TE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ KELİMELER Ss, 261-271
WORDS COUPLED WITH WEAR IN DÎVÂNU LUGÂTİ’T TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3574
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahin SARUHAN  
ŞARKICI FORMANTI: BİR ZORUNLULUK MU YOKSA TERCİH Mİ? Ss, 273-296
SİNGERS FORMANT: A COMPULSION OR PREFERENCE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3631
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fahriye EMGİLİ  
CUMHURİYET DÖNEMİ NÜFUS SİYASETİNDE SITMA MÜCADELESİNİN ÖNEMİ Ss, 297-318
THE IMPORTANCE OF THE STRUGGLE AGAINST MALARIA WITHIN THE CONTEXT OF THE POPULATION POLITY OF THE EARLY REPUBLICAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3588
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma YILDIZ  
MUDEJAR SANATI (MÜDECCEN) KAVRAMI ÜZERİNE: HIRİSTİYAN SANATINDA İSLAM ESTETİĞİ TARTIŞMALARI Ss, 319-341
ON THE CONCEPT OF “MUDEJAR ART”: ISLAMIC AESTHETICS IN CHRISTIAN ART DISCUSSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3598
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatime KAMİLÇELEBİ - Ruut VEENHOVEN  
BEKLENEN FAYDA VE DENEYİMLENEN FAYDA ARASINDAKİ FARK: ÇOCUK SAHİBİ OLMA ÜZERİNE BAZI ARAŞTIRMA BULGULARI Ss, 343-354
THE DIFFERENCE BETWEEN EXPECTED AND EXPERIENCED UTILITY: FINDINGS FROM SOME STUDIES ON HAVING CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3591
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜL - Gönül CENGİZ  
GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI Ss, 355-365
USAGE OF SOCIAL MEDIA OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY AND AZERBAIJAN WITHIN THE CONTEXT OF AGENDA SETTING THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3601
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı EREN AKGÜN - Nesrin SİS  
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 6. SINIF TÜRKÇE DERS NOTU”NUN SÖZCÜKSEL GÖRÜNÜMÜ Ss, 367-386
LEXICAL VIEW OF OPEN EDUCATION SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE TURKISH LECTURE NOTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif GÜVEN DEMİR - Yücel ÖKSÜZ - Adem İCİ  
ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININİNCELENMESİ Ss, 387-396
THE INVESTIGATING METAPHORS OF TEACHERS ABOUT CONCEPT OF DIGITAL LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3383
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reşat YILDIZ  
A. S. PUŞKİN’İN “MAÇA KIZI” ESERİ ÜZERİNDEN RUSÇADAN TÜRKÇEYE DEYİM VE ATASÖZÜ ÇEVİRİSİNDE YÖNTEM Ss, 397-406
METHOD IN THE TRANSLATION OF IDIOMS AND PROVERBS FROM RUSSIAN TO TURKISH THROUGH A. S. PUSHKIN'S "THE QUEEN OF SPADES"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3618
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra AYDOĞDU BAĞCI - Famil ŞAMİLOĞLU - Haşim BAĞCI  
EFFIZIENZVERGLEICH ZWISCHEN DEN AN DER BÖRSE ISTANBUL NOTIERTEN FIRMEN AUS DEM MARKT AUFSTREBENDER UNTERNEHMEN UND ZWISCHEN DEN BÖRSENGEHANDELTEN INDEXFONDS Ss, 407-427
THE EFFICIENCY COMPARISON BETWEEN EMERGING COMPANY MARKETS AND EXCHANGE TRADED FUNDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3686
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus Emre ÖMÜR  
İSTİHDAM İÇİN EĞİTİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Ss, 429-447
RETHINKING EDUCATION FOR EMPLOYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu ŞEKER  
YALIN ÜRETİM SİSTEMİNDE KANBAN, TEK PARÇA AKIŞI VE U TİPİ YERLEŞTİRME SİSTEMLERİ Ss, 449-470
LEAN MANUFACTURING SYSTEM KANBAN, ONE PIECE FLOW AND U TYPE OF POSITIONING SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ŞAHİN - Bayram TOPAL  
TÜRKİYE’DE TEDARİK ZİNCİRİ KONUSUNDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN GENEL PROFİLİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Ss, 471-482
DETERMINING THE CONTENT ANALYSIS OF GENERAL PROFILES OF THE DOCTORAL THESIS ON METHODS OF SUPPLY CHAIN IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3665
Özet | Abstract | Tam Metin |


İskender DAŞDEMİR - Doç. Dr. Nusret KOCA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR TEKNOLOJİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Ss, 483-496
A NEW TECHNOLOGY FOR SOCIAL SCIENCES TEACHING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3451
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan ŞENER  
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE BEKLENEN HİZMET KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 497-510
MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN INSURANCE BUSINESS AND EXAMINATION OF CORRELATION BETWEEN PERCEIVED AND EXPECTED SERVICE QUALITY: ANTALYA CITY INSTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel AKTO  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İKDAM GAZETESİ’NDE İSLAM BİRLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN BAZI HABERLER Ss, 511-527
SOME NEWS ON PAN-ISLAMIZM MADE BY IKDAM NEWSPAPER IN SULTAN II. ABDULHAMID PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kaya KILIÇ  
KLARNET ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE CARL BAERMANN VOLLSTÄNDİGE CLARİNET–SCHULE OP.63 EĞİTİM METODU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE İNCELEMELER Ss, 529-540
THE STUDIES AND EXAMINATIONS ON CARL BAERMANN VOLLSTÄNDİGE CLARİNET–SCHULE OP.63 EDUCATİON METHOD ABOUT CLARINET TEACHING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3654
Özet | Abstract | Tam Metin |


Safiya YILMAZ DİNÇ - Kemal KOÇHAN  
YEME BOZUKLUKLARI TEDAVİSİNDE AİLE TERAPİSİ YAKLAŞIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME Ss, 541-551
FAMILY THERAPY APPROACH IN THE TREATMENT OF EATING DISORDERS: A REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3378
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem Reyhanlıoğlu KEÇEOĞLU - Selahattin GELBAL - Nuri DOĞAN  
ROC EĞRİSİ YÖNTEMİ İLE KESME PUANININ BELİRLENMESİ Ss, 553-562
DETERMINING THE CUT-OFF SCORE WITH THE ROC CURVE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz HAYKIR  
ATATÜRK DÖNEMİ BAYINDIRLIK ESERLERİNDEN BİRİ: İSMET PAŞA (KÖMÜRHAN) KÖPRÜSÜ Ss, 563-592
ONE OF PROSPERITY CREATIONS IN ATATURK PERIOD: ISMET PASHA (KOMURHAN) BRIDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3637
Özet | Abstract | Tam Metin |