Number: 52 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak Telli

Elazig / TURKEY  10.12.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAlper ÇİLTAŞ - Kübra YILMAZ  
THE EFFECT OF MATHEMATICAL MODELS IN THEOREM IMPLEMENTATIONS ON PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT Ss, 1-14
TEOREM UYGULAMALARINDA MATEMATİKSEL MODELLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3684
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
GSL VE DİĞER LİSE MEZUNLARININ LİSANS AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 15-28
COMPARISON OF UNDERGRADUATE ACADEMIC SUCCESS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL AND OTHER HIGH SCHOOL GRADUATES WITH REGARDS TO SOME COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3675
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
AĞRI İLİ NÜFUSUNUN 1928-2015 DÖNEMİ OKUR-YAZARLIK DURUM ANALİZİ Ss, 29-47
LITERACY SITUATION ANALYSIS OF AGRI POPULATION BETWEEN 1928 AND 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3777
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih ARSLAN  
METİNSEL MELEZLEŞMEYE DOĞRU MEDYA / MEDYALARARASILIK VE ÖTE TÜRLER… Ss, 49-56
TEXTUAL HYBRIDIZATION TOWARDS MEDIA / INTERMEDIATLY AND OTHER LOOKS…
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3685
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fulya Cenkseven Önder - Filiz YURTAL - Sencer Bulut ÖZSEZER  
OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ Ss, 57-70
PREVENTION/INTERVENTION STRATEGIES OF BULLYING IN SCHOOLS: PERSPECTIVES OF SCHOOL COUNSELLOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3689
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
BİRİNCİ DALGA RUS GÖÇMENLERİN İSTANBUL’DAKİ YAYIN FAALİYETLERİ Ss, 71-78
THE PUBLICATION ACTIVITIES OF THE FIRST WAVE RUSSIAN IMMIGRANTS IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3672
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Derya IŞIK - Ayşegül TURAL  
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN YERİ Ss, 79-89
THE ROLE OF TECHNOLOGY EDUCATION IN TEACHING TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3695
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu AKÇEŞME - NeŞe ŞENEL  
VIRGINIA WOOLF`UN `DALGALAR` ADLI ROMANINDA POSTMODERNİZMİN İZLERİ Ss, 91-104
TRACING POSTMODERNISM IN VIRGINIA WOOLF`S THE WAVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3648
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu TANRIÖVER - Burhan BİÇER - Esma ERDOĞAN  
DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ Ss, 105-118
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE UNCERTAINTY ON EXPORT: THE CASE OF OSMANIYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4835
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZDEMİR  
KUR’ÂN METİNLERİ EKSENİNDE DİNİN BİREYSELLİĞİ VE TOPLUMSALLIĞI DİKOTOMİSİ Ss, 119-134
THE DICHOTOMY OF INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM OF THE RELIGION IN THE AXIS OF THE QURAN TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferda ZAMBAK  
DELİ ZAMANLAR’IN İKİRCİKLİ YAŞAM ALANLARI: EŞİKTEKİ YENİ KADIN BİLİNCİ Ss, 135-145
AMBIVALENT LIVING QUARTERS OF ‘DELİ ZAMANLAR’: CONSCIOUSNESS OF THE NEW WOMAN IN LIMBO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR  
TİYATRO TOPLUMBİLİMİ BAĞLAMINDA TARIK BUĞRA’NIN AYAKTA DURMAK İSTİYORUM ADLI OYUNU Ss, 147-160
WITH THE ASPECTS OF THEATRE SOCIOLOGY TARIK BUĞRA’S WORK NAMED AYAKTA DURMAK İSTİYORUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3693
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyyaz KARACA  
İLKÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNIN YAPILANDIRMACI İNTERAKTİF HIZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMINA (YİHEP) KATILIM VE BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 161-181
THE COMPARISON OF THE PARTICIPATION AND ACHIEVEMENT LEVELS OF PRIMARY SCHOOL SUBJECT TEACHERS IN AN INTERACTIVE CONSTRUCTIVIST IN-SERVICE TRAINING PROGRAM (ICISTP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3636
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze Ayça KAYA  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN ELAZIĞ’DA BİR ARAŞTIRMA Ss, 183-199
AN RESEARCH IN ELAZIG RELATED TO OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL ETHICS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3680
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gül GÜN  
OTEL İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: BİTLİS ÖRNEĞİ Ss, 201-219
RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND ORGANIZATIONAL CYNICISM IN HOTEL BUSINESSES: AN EXAMPLE FROM BITLIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin TAYLAN  
SAKARYA ROMAN AİLELERİNDE ERKEN EVLİLİK ARAŞTIRMASI Ss, 221-228
EARLY MARRIAGE AMONG ROMANI FAMILIES IN SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4875
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan SUNGUR - Meliha KÖSE  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TARİH ÖĞRETİMİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Ss, 229-253
VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM GIFTED AND TALENTED STUDENTS ON HISTORY CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3688
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÖZGÜL  
BAĞDAT VE BASRA KALELERİNİN TAMİRATI VE İMAR FAALİYETLERİ (1705-1717) Ss, 255-272
REPARATION AND RECONSTRUCTION ACTIVITIES OF BAGHDAD AND BASRA CASTLES (1705-1717)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN - Ahmet Tarık ERGÜVEN - Aysel YILMAZ  
CREME DE LA CREME TURİSTLERİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ: TRAKYA BAĞ ROTASI ÖRNEĞİ Ss, 273-284
LEISURE TIME ACTIVITIES OF CRÈME DE LA CRÈME TOURISTS: THE CASE OF THRACE VINEYARD ROUTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3769
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut GÜN - İlhami KAYA  
2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (7-8. SINIFLAR) MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU Ss, 285-300
THE CONVENIENCE OF 2015 TURKISH LESSON TRAINING PROGRAM (7TH AND 8TH CLASSES) ON MEDIA LITERACY LESSON EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4864
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih BATAL  
YOKSULLUK KAVRAMININ YERELLEŞMESİ: KENTSEL YOKSULLUK VE YEREL YÖNETİMLERİN KONUYA YAKLAŞIMI Ss, 301-316
INDIGENIZATION OF POVERTY CONCEPT: APPROACHMENT TO ISSUE OF URBAN POVERTY AND LOCAL GOVERNMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3767
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ŞENGÜL  
1980 KUŞAĞI TÜRK ŞİİRİNE ELEŞTİRİLER Ss, 317-323
CRITICISM TOWARDS 1980s GENERATION OF TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4865
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yahya ÇIKILI - Serdal DENİZ - Emine KURT  
ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKILILIĞINE YÖNELIK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 325-333
DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS on EFFECTIVENESS of the TEACHERS COUNSIL MEETINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3586
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KABA - Duriye BOĞAZLIYAN - Bahar DAYMAZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZ-YETERLİKLERİ Ss, 335-350
MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES AND SELF-EFFICACY TOWARDS GEOMETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3727
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zuhal ÖNEZ ÇETİN  
POLONYA’DA YEREL YÖNETİM SİSTEMİ Ss, 351-371
LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN POLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3641
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin BEYOĞLU  
RESİMDE MEKÂN KULLANIMINA BAŞLANGIÇ ÖRNEKLERİ OLARAK ORTAÇAĞ VE ERKEN RÖNESANS DÖNEMİ RESİMLERİ Ss, 373-386
PAINTINGS OF MIDDLE AGES AND EARLY RENAISSANCE PERIODS AS EXAMPLES OF EARLY USE OF LOCALE IN PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3811
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müslüm YILMAZ  
HÂFIZ HÜSEYİN EL-KASTAMONÎ ET-TOSYAVÎ EL-HALVETÎ’NİN RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ ADLI ESERİ Ss, 387-399
HAFIZ HUSEYIN EL-KASTAMONI ET-TOSYAVI EL-HALVETI’S RAVZATU-S-SUHEDA IS THE BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3593
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nizamettin DOĞAR  
KÜLTÜR, KİMLİK, ETNİSİTE VE MİLLİYET KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BATI BALKANLAR: HOFSTEDE PERSPEKTİFİ Ss, 401-416
WESTERN BALKANS IN THE CONTEXT OF CULTURE, IDENTITY, ETHNICITY AND NATIONALITY : HOFSTEDE’S PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saniye TEZE - Emel ARSLAN  
ANNESİ ÇALIŞAN 6 YAŞ ÇOCUKLARIN AYRILIK KAYGISININ BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 417-435
EXAMINATION ON SEPARATION ANXIETY OF SIX YEAR OLD CHILDREN WITH WORKING MOTHERS IN TERMS OF ATTACHMENT TYPES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem SAYGILI - Keziban AVCI - Seda SÖNMEZ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ Ss, 437-451
AN EVALUATION ON QUALITY OF WORK LIFE OF HEALTH PROFESSIONALS: AN EXAMPLE OF A PUBLIC HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3678
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenol AFACAN  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL OKUMA VE YAZMA BOYUTLARINA İLİŞKİN TEMEL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 453-471
INVESTIGATION OF BASIC SKILLS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL MUSIC STUDENTS’ FOR MUSICAL READING AND WRITING FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin BİLİŞLİ - Deniz HİZAY  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ Ss, 473-486
VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS IN WORKPLACE: A CASE OF UNIVERSITY HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zübeyde ER - Perihan DİNÇ ARTUT  
MATEMATİK PROGRAMINDA YER ALAN TAHMİN BECERİSİNİN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 487-505
EVALUATION OF ESTIMATION SKILL IN THE MATHEMATICS PROGRAMME IN LINE WITH THE MATEMATICS TEACHERS’ POINT OF VİEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3661
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin GÜLSOY - Ferit BULUT  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ GÖRSEL TASARIM ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME Ss, 507-518
A RESEARCH ON VISUAL DESIGN FEATURES OF CLASS-9 PIANO SCHOOL BOOK IN FINE ARTS HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ertuğrul Meşe, Komünizmle Mücadele Dernekleri: Türk Sağında Antikomünizmin İnşası, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, 384 S., ISBN – 13: 978-975-05-2100-3 Ss, 519-522
Ertuğrul Meşe, Komünizmle Mücadele Dernekleri: Türk Sağında Antikomünizmin İnşası, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, 384 S., ISBN – 13: 978-975-05-2100-3
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4862
Özet | Abstract | Tam Metin |