Number: 56 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Burak Telli

Elazig / TURKEY  31.05.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSevilay KARAMUSTAFAOĞLU - Mehtap DEDE - Ahmet Rasim AHISHA  
AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN VE YAŞAMAYAN ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-21
THE EVALUATION OF THE DRAWINGS OF THE CHILDREN WHO LIVE WITH AND STAY AWAY FROM THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7045
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GÜZEL  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 23-35
THE INVESTIGATION OF THE LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7073
Özet | Abstract | Tam Metin |


Önder ŞENSOY - Berna GÖKÇE  
YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 37-52
THE EFFECT OF THE CONTEXT-BASED LEARNING APPROACH ON THE ACHIEVEMENT AND MOTIVATIONS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6997
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sezen TOFUR  
‘HABABAM SINIFI’ FİLMİ İLK SERİSİNİN KATZ’IN YÖNETSEL ÜÇ BECERİ YAKLAŞIMINA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 53-66
EXAMINING THE FIRST SERIES OF ‘HABABAM CLASSROOM’ MOVIE ACCORDING TO KATZ’S THREE MANAGERIAL SKILLS APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7048
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ezgi Güven YILDIRIM - Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA  
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 67-82
DEVELOPMENT OF READINESS SCALE FOR TEACHING PROFESSION AND DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ READINESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6927
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz YILDIZ - Sare ŞENGÜL  
DNR TABANLI ÖĞRETİMİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMA VE DÜŞÜNME YOLLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 83-130
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DNR-BASED INSTRUCTION ON 8TH GRADE STUDENTS' WAYS OF UNDERSTANDING AND THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6959
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramilya YARULLİNA YILDIRIM  
ÇAĞDAŞ TATAR EDEBİYATINDA “MASKELİ KAHRAMANLAR” Ss, 131-138
"MASKED HEROES" IN CONTEMPORARY TATAR LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7018
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
SEFİL MOLLA DİVANINDA YER ALAN DESTANLAR Ss, 139-159
EPICS IN DIVAN OF SEFİL MOLLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7049
Özet | Abstract | Tam Metin |


Memet Metin BARLIK  
LOOK BACK IN ANGER: JIMMY PORTER'IN ÖZ YAŞAMSAL TAKINTISI Ss, 161-170
BIOGRAPHICAL OBSESSION OF JIMMY PORTER IN LOOK BACK IN ANGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7022
Özet | Abstract | Tam Metin |


Volkan KARAGÖZLÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zamana Not Düşmek Dr. Filiz Kılıç- Dr. Mehmet Kılıç, Avanos’a Dair Yazılar-2 Grafiker Yayınları, 2017 Ss, 171-175
Zamana Not Düşmek Dr. Filiz Kılıç- Dr. Mehmet Kılıç, Avanos’a Dair Yazılar-2 Grafiker Yayınları, 2017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7012
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu UYSAL  
BİLGİSAYAR OYUNLARINDA BAĞIMLILIK, ŞİDDET VE KİMLİK KAYBININ ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BURKHARD SPINNEN’IN “NEVENA” ADLI ROMANI Ss, 177-200
EFFECTS OF ADDICTION, VIOLENCE AND LOSS OF IDENTITY IN COMPUTER GAMES ON LIVES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: BURKHARD SPINNEN’S NOVEL “NEVENA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7005
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Basak AYDINALP  
ALTERNANCE CODIQUE COMME UN PHENOMENE LANGAGIER, SOCIAL ET CULTUREL-UNE ETUDE PHENOMENOLOGIQUE SUR LES BILINGUES DE LA MINORITE TURQUE VIVANT EN FRANCE Ss, 201-212
CODE-SWITCHING AS A LINGUAL, SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON BILINGUALS OF THE TURKISH MINORITY WHO LIVE IN FRANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6985
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan ŞAHİN  
GEORGE ORWELL’İN HAYVAN ÇİFTLİĞİ İSİMLİ ROMANININ İKİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 213-226
THE COMPARISON OF TWO TURKISH TRANSLATIONS OF GEORGE ORWELL’S ANIMAL FARM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7021
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ALBAYRAK  
BATI DIŞINDA SANATSAL FORM VE İMGELERİ KODLAMAK: CGI VIDEO VE CGI ORTAMI BAĞLAMINDA DENEYSEL SANAT Ss, 227-238
CODING ART FORMS AND IMAGES IN THE OUT OF WEST: CGI VIDEO AND EXPERIMENTAL ART ABOUT CGI ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6975
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçen Şahmaran CAN  
POSTMODERN SÜREÇTE EKLEKTİSİZM OLGUSU VE DAVID SALLE Ss, 239-248
PHENOMENON OF ECLECTICISM IN THE POST-MODERN PERIOD AND DAVID SALLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6980
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve BALKIŞ - Saliha AĞAÇ  
IŞIK YAYAN AKILLI GİYSİLER VE MODA Ss, 249-262
ILLUMINATED SMART CLOTHES AND FASHION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7028
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Rahmi TELKENAROĞLU  
MÜSLÜMAN AZINLIĞIN KİMLİK MÜCADELESİ VE FIKHU’L-EKALLİYYÂT (AZINLIKLAR FIKHI) Ss, 263-284
IDENTITY STRUGGLE OF THE MUSLIM MINORITY AND FIQH AL-AQALLIYAT (FIQH ON MINORITIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6982
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Harun KIYLIK  
İSLÂM HUKUKUNDA DOĞAL ÂFETLERİN SATIM AKDİNE ETKİSİ Ss, 285-305
THE EFFECT OF NATURAL DISASTERS TO THE SALE CONTRACT IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6977
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
BİLGİSAYAR TEMELLİ TELEVİZYON PROGRAMLARI: DOĞRUSAL OLMAYAN KURGU Ss, 307-315
TELEVISION PROGRAMS ON COMPUTER BASE: NONLINEER EDITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6922
Özet | Abstract | Tam Metin |


Visam MANSUR  
AGING IN LITERATURE: FROM THE ODYSSEY TO THE OLD MAN AND THE SEA Ss, 317-323
EDEBİYATTA YAŞLANMA: ODİSE DESTANI'NDAN YAŞLI ADAM VE DENİZ'E
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7071
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma GÜRSES  
MÜZİKTE SİYASAL SÖYLEM VE TÜRKİYE’DE ANADOLU ROCK: “CEM KARACA VE BARIŞ MANÇO” ÖRNEĞİ (1960-1980) Ss, 325-350
POLITICAL DISCOURSE IN MUSIC AND ANATOLIAN ROCK IN TURKEY: THE CASE OF “CEM KARACA AND BARIŞ MANÇO” (1960-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7030
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevzat GÜMÜŞ - Ali Ekber GÜLERSOY - Görkem AVCI  
ARAZİ KULLANIM BİLİNCİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 351-367
EVALUATION OF THE AWARENESS OF LAND USE IN TERMS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7006
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup KARATAŞ - Demet Dural KARASU  
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E MİRAS KALAN BİR MESELE: YURTLUK-OCAKLIK VE EMLAK-İ MAZBUTA MUKABİLİ MAAŞLARIN TASFİYESİ Ss, 369-381
AN INHERITED QUESTION FROM OTTOMAN TO THE REPUBLIC: LIQUIDATION OF SALARIES OF YURTLUK-OCAKLIK AND SUBJUGATED PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6995
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak KARABULUT - Emrah CEVHER - Nurat KARA - Sedat CERECİ  
BİLGİSAYAR ÇAĞI VE BİLGİSAYAR TEMELLİ TELEVİZYON YAPIMLARI: TELEVİZYONDA FANTASTİK DÜNYA Ss, 383-391
COMPUTER AGE AND COMPUTER BASED TELEVISION PRODUCTIONS: FANTASTIC WORLD ON TELEVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7042
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya UZUN AYDIN  
BENZER VE FARKLI YÖNLERİYLE RESİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ Ss, 393-408
THE RELATION OF PAINTING AND CINEMA WITH THEIR SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7037
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan EŞEL  
DARBELER ARASINDA (1960 - 1980) TÜRKİYE – NATO İLİŞKİLERİ Ss, 409-416
NATO RELATIONS BETWEEN TURKEY IN THE PERIOD OF MILITARY COUPS (1960-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7044
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan KARA - Bülent TOKAT  
TEORİK DÜŞÜNCELER TEMELİNDE BİR RASYONALİTE YOKSUNLUĞU OLARAK BATIL İNANÇLARIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDEKİ BELİRGİNLİĞİNİN TANITILMASI: BİR ARAŞTIRMA DENEMESİ Ss, 417-436
THE INTRODUCTION OF THE DEPRIVATION ON THE MANAGERS OF THE SUPERSTITIOUS BELIEFS AS A LACK OF RATIONALITY ON THE BASIS OF THEORETICAL CONSIDERATIONS: A RESEARCH EXPERIMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6969
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebahattin Emre DİLEK - Ömer ÇOBAN - Serhat HARMAN  
BATMAN İLİNDE TURİZM GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 437-455
EVALUATION OF TOURISM DEVELOPMENT IN BATMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6883
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seven ERDOĞAN  
AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME KRİTERLERİ: İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ İLKESİ Ss, 457-470
THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT CRITERIA: THE PROMINENCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD NEIGHBOURLINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6936
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem CANSUN  
HİLLARY RODHAM CLİNTON, AMERİKA’DA BAŞKANLIĞA EN ÇOK YAKLAŞAN İLK KADIN Ss, 471-480
HILLARY RODHAM CLINTON, THE FIRST WOMAN WHO GOT CLOSEST TO THE PRESIDENCY IN AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7007
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna Berkman KÖSELERLİ  
YENİ MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMLEYİCİLİĞİ ROLÜ: SURİYE KRİZİ ÖRNEĞİ Ss, 481-496
THE CONFLICT RESOLUTION ROLE OF NEW MEDIA: A CASE OF SYRIAN CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7023
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ÖZEN BAYKENT  
DİL FELSEFESİNDE ANLAM SORUNU Ss, 497-508
THE PROBLEM OF MEANING IN THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6994
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir GÜZEL  
HISTOIRE DE LA FORMATION AU TRAVAIL SOCIAL EN TURQUIE Ss, 509-520
THE HISTORY OF SOCIAL WORK EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7026
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya Gündüz Hoşgör - Haydar Hoşgör  
İLİŞKİSEL PAZARLAMAYA GENEL BİR BAKIŞ VE BU KONUDA YAPILMIŞ TEZ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 521-536
AN OVERVIEW OF RELATIONSHIP MARKETING AND EXAMINATION OF THESIS PROFILES WRITTEN ABOUT THIS TOPIC (2000-2016)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6935
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdal ÖZ  
YAŞAMIN KIYISINDAKİ FİLOZOF ALBERT CAMUS: Yaşamın Anlamı, Ölüm, İntihar ve Uyumsuz Ss, 537-546
ALBERT CAMUS THE PHILOSOPHER ON THE BRINK OF LIFE: Meaning of life, Death, Suicide and Absurde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6950
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gazi Giray GÜNAYDIN  
SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE ALEVİ ÇATIŞMASI Ss, 547-555
ALEVI CONFLICT IN TURKEY WITH POLITICAL ASPECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6992
Özet | Abstract | Tam Metin |