Number: 57 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Burak Telli

Elazig / TURKEY  15.07.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorTürkan ARGON - Murtaza CİCİOĞLU  
MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME İNANMA DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETME MOTİVASYONLARI Ss, 1-23
VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS’ LEVELS OF BELIEF IN EDUCATION AND MOTIVATION TO TEACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7108
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar İŞİGÜZEL  
YABANCI DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 25-37
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7113
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay Sezgin NARTGÜN - Sibel DEMİRER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 39-65
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS' PERCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6938
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ÇAKICI  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNDE ÜST-BİLİŞSEL STRATEJİLERE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 67-82
AN OVERVIEW OF METACOGNITIVE STRATEGIES IN READING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7074
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haatice Kadıoğlı ATEŞ - Sultan Şeydanur SAMIKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HASAN GÜNEŞ: GÜNCEL EĞİTİM ÜZERİNE Ss, 83-106
HASAN GÜNEŞ: ABOUT CURRENT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6970
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan ÜNLÜ - Alper KAŞKAYA - Muhammed Said AKAR - Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI  
ÇOCUKLARIN OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARI ÖLÇEĞİ (ÇOYA) TÜRK KÜLTÜRÜ UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 107-125
TURKISH ADAPTATION STUDY OF CHILDRENS PERCEPTIONS OF THEIR PLAY (CPTP) SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7060
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge GENÇEL ATAMAN  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 127-141
DETERMINING AND ANALYSING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ STUDY BEHAVIOURS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6966
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zühal Dinç ALTUN - Ahmet GÜLAY  
ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 143-162
INVESTIGATING MIDDLE-SCHOOL MUSIC TEACHERS’ VIEWS ON MUSIC TEACHING AND ASSESSMENT PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7039
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ezgi KÖRÜKCÜ - Sare ŞENGÜL  
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEBAT ETME BECERİSİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Ss, 163-198
THE INVESTIGATION OF THE IMPROVEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ PERSISTENCE SKILLS IN THE ENRICHED LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6943
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz YILDIZ - Sare ŞENGÜL  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK VE İSTATİSTİK İLE İLGİLİ ANLAMA VE DÜŞÜNME YOLLARININ DNR TABANLI METODOLOJİK YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ Ss, 199-226
THE ANALYSIS OF 8TH- GRADE STUDENTS’ WAYS OF UNDERSTANDING AND THINKING ABOUT PROBABILITY AND STATISTICS ACCORDING TO DNR-BASED METHODOLOGICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6944
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat ATAR - Cahit ERDEM - Mehmet KOÇYİĞİT  
BİRLEŞİK KRALLIK’TAKİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ: SORUN, BEKLENTİ VE ÖNERİLER Ss, 227-244
EXPERIENCES OF INTERNATIONAL GRADUATE AND POSTGRADUATE STUDENTS IN THE UNITED KINGDOM: PROBLEMS, EXPECTATIONS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7065
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tansen Taygur ALTINTAŞ - Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR Ss, 245-261
PROSOCIAL BEHAVIOURS IN EARLY CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6999
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zübeyde YARAŞ - Mukadder BOYDAK ÖZAN  
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEY KORE, ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE SİNGAPUR BAĞLAMINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 263-280
EVALUATION OF TURKISH EDUCATION SYSTEM: COMPARISON IN THE CONTEXT OF SOUTH KOREA, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND SINGAPORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan ŞAHİN  
İNGİLİZCE ALTYAZILI TÜRK FİLMLERİNDE DİL DIŞI KÜLTÜREL UNSURLARI AKTARIM STRATEJİLERİ Ss, 281-289
RENDERING STRATEGIES OF EXTRALINGUISTIC CULTURAL ELEMENTS IN ENGLISH-SUBTITLED TURKISH FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6899
Özet | Abstract | Tam Metin |


Monire AKBARPOURAN  
ALTÉRITÉ DANS LE LIVRE DE DEDE KORKUT: L’IMAGE DU CHRÉTIEN Ss, 291-309
ALTERITY IN THE BOOK OF DEDE KORKUT: THE IMAGE OF THE CHRISTIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6930
Özet | Abstract | Tam Metin |


Birsen ÇİLEROĞLU - Özge ÖZER - Figen ÖZEREN  
MODA PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM SÜRECİ Ss, 311-317
THE VISUAL DESIGN PROCESS IN FASHION RETAIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6963
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KABATAŞ  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 319-340
PRIMARY EDUCATION EFFECTS ON THE EFFECT OF THE 8th GRADE STUDENTS TO THE MUSIC COURSE OF THE MUSIC AND MUSIC TECHNOLOGY COURSE OF DAILY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7051
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vehbi ÜNAL - Murat YILDIZ  
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ Ss, 341-358
AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY YOUTH’S ATTITUDES TOWARDS DISABILITY: SIVAS SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7010
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DEMİRYÜREK  
KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ MEMURLARA YEREL DİLLERİ ÖĞRETME GİRİŞİMİ (1878-1908) Ss, 359-371
THE ATTEMPT OF TEACHING THE LOCAL LANGUAGES TO THE ENGLISH OFFICIALS (1878-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6926
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
BİLGİSAYAR TEMELİNDE TELEVİZYON PROGRAMLARI: DOĞRUSAL OLMAYAN KURGU Ss, 373-381
TELEVISION PROGRAMS ON COMPUTER BASE: NONLINEER EDITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN  
KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT İKİ ERZAK KÜPÜ ÜZERİNDE YER ALAN BASKI KABARTMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ BEZEMELERİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 383-394
THE ICONOGRAPHIC ANALYSIS OF THE EMBELLISHMENTS, MADE WITH PRESSURE RELIEF TECHNIQUE, ON TWO STORAGE JARS IN KARS MUSEUM DATED TO GREAT SELJUKS ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6967
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AK  
YÖRÜKLERDE HALK HEKİMLİĞİ Ss, 395-405
FOLK MEDICINE IN THE YORUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7124
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz DEMİRHAN - Seyfettin ASLAN - Özkan ADIGÜZEL - M. Emin KURT - Ömer TAYLAN  
HALKIN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE BAKIŞI: DİYARBAKIR, MARDİN, BATMAN VE BİTLİS İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 407-421
PUBLIC VIEW ABOUT PRESIDENTIAL GOVERMENT SYSTEM: A STUDY HAS PERFORMED IN DIYARBAKIR, MARDIN, BATMAN AND BITLIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7046
Özet | Abstract | Tam Metin |


Büşra KARATAŞER  
İKİNCİ ABDÜLHAMİD DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI Ss, 423-434
THE EDUCATION POLICY IN THE TIME OF SULTAN ABDULHAMİD II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7041
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul KARAKAYA  
ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE SONUÇLARI: KIRIKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ÇALIŞMA Ss, 435-456
RELATED FACTORS AND RESULTS OF SHOPPING ADDICTION: A STUDY IN KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7094
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin TAYLAN - Yusuf GENÇ - Yahya Mustafa KESKİN  
SAKARYA’DAKİ LİSELERDE MADDE KULLANIMINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER Ss, 457-470
DEMOGRAPHIC FACTORS AFFECTING DRUG USE IN HIGH SCHOOLS OF SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7061
Özet | Abstract | Tam Metin |


Memet Metin BARLIK  
‘ÖTEKİ’Yİ’ SÖMÜRGELEŞTİRME: ROBİNSON CRUSOE VE FOE Ss, 471-483
COLONIZING ‘THE OTHER’: ROBINSON CRUSOE AND FOE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7027
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer YALÇINKAYA  
ÜLKELERARASI EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ AÇIKLANMASINDA KURUMSAL YAPININ ROLÜ: DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1996-2014) Ss, 485-505
THE ROLE OF INSTITUTIONAL STRUCTURE IN EXPLAINING THE ECONOMIC GROWTH DIFFERENCES AMONG COUNTRIES: AN APPLICATION ON LOW, MEDIUM AND HIGH-INCOME COUNTRIES (1996-2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7040
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ERTEKİNOĞLU  
ALP ER TONGA’NIN KIZI KAZ’DAN DEDE KORKUT YURDU AHLAT’TAKİ KIZ/KAZ EVLADINA Ss, 507-510
FROM THE GOOSE GIRL OF ALP ER TONGA TO THE ABODE OF DEDE KORKUT IN AHLAT SON OF A GOOSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7050
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ŞENYILDIZ  
BİR YAZAR OLARAK GENERAL FRANCİSCO FRANCO Ss, 511-519
GENERAL FRANCISCO FRANCO AS AN AUTHOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7079
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulaş BİNGÖL  
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ POSTMODERN BİR HAREKET Mİ? Ss, 521-533
IS SECOND NEW POERTY A POSTMODERN MOVEMENT?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7069
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümit SORMAZ - Şule KAYA  
ÖZEL GÜN VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE YÖRESEL MUTFAĞIMIZ: GAZİANTEP Ss, 535-547
OUR LOCAL CUISINE ON SPECIAL DAYS AND AT SPECIAL TRANSITIONAL OCCASIONS: GAZIANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7103
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar GÜNER KOÇAK - Şükrü BALCI  
7 HAZİRAN VE 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE KADINA YÖNELİK SÖYLEMLER Ss, 549-569
7 JUNE AND 1 NOVEMBER 2015 GENERAL ELECTION MANIFESTO THE PARTY'S RHETORIC AGAINST WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7059
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahtiyar BAHŞİ  
DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ Ss, 571-578
NEAR HISTORY OF EASTERN TURKESTAN END UİGHUR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7082
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve ÇİDEM  
TANZİMAT DÖNEMİNDE AVRUPA’YA ÖĞRENCİ GÖNDERME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Ss, 579-586
PROBLEMS OCCURRED IN THE PROCESS OF SENDING STUDENTS DURİNG TANZİMAT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7085
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yahya AYYILDIZ  
OSMANLI’DA GİRİŞİMCİLİK: AHMET MİDHAT EFENDİ ÖRNEĞİ Ss, 587-596
ENTREPRENEURSHIP IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF AHMET MIDHAT EFENDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7091
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seçil UTMA  
SAĞLIK HABERCİLİĞİ VE MEDYADAKİ SAĞLIK HABERLERİNİ “DOĞRU” OKUMAK Ss, 597-605
HEALTH NEWS AND INTERPRITING HEALTH NEWS IN THE MEDIA CORRECTLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7072
Özet | Abstract | Tam Metin |