Number: 67 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.05.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO VE EŞLİK ÇALMA BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1-8
A COMPARISON ON PIANO AND CO REPETITION SKILLS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7582
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra FİDAN - Sare ŞENGÜL  
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEDE SEZGİSEL KURAL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ Ss, 9-28
EXAMINATION OF 8TH GRADE STUDENTS’ USE OF INTUITIVE RULES IN SOLVING COMPARISON PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7222
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin SARI - Hale BAYRAM  
KAVRAM HARİTASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ Ss, 29-47
EFFECTS OF CONCEPT MAPPING AND COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON REMOVING 7th GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ON THE MATTER SUBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7579
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Hilmi KOÇ  
ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 49-59
ASSESSMENT SCALE FOR ACTIVITY STUDIES: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7541
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın MUTLUAY - Mahmut SAĞIR - Mustafa ATAŞ - Sıddık DOĞRULUK  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MİZAH TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 61-76
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS’ SENSE OF HUMOUR AND ORGANIZATIONAL JUSTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7559
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gizem ÇAKAL - Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMA İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (TEKİRDAĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 77-93
THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION TO THE SCHOOL ADMINISTRATION AND ORGANIZATIONAL SILENCE PERCEPTIONS OF THE TEACHERS WORKING AT SECONDARY SCHOOLS (SAMPLE FOR TEKİRDAĞ PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7586
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür TUTAL  
ÖĞRETİMİ AYRINTILANDIRMA KURAMINA DAYALI MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ Ss, 95-108
EFFECT OF MATHEMATICS INSTRUCTION BASED ON ELABORATION THEORY OF INSTRUCTION ON ACHIEVEMENTS OF STUDENTS AND RETENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ - Fatih YAPICI  
ALEKSANDR GRİBOYEDOV’UN “AKILDAN BELA” ADLI OYUN ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE KÜLTÜREL, TOPLUMSAL VE DİLSEL DÜZLEMLERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR BETİMLEME ÇALIŞMASI Ss, 123-136
A COMPARATIVE DESCRIPTIVE STUDY ON THE TRANSLATIONS OF ALEKSANDR GRIBOYEDOV’S PLAY “WOE FROM WIT” IN CULTURAL, SOCIAL AND LINGUISTIC TERMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7463
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ASLAN  
İLETİŞİMSİZLİĞİN ABSÜRD TİYATRODAKİ TEMSİLİ: AZİZ NESİN’İN “BİR İNSAN BAŞI ÜSTÜNE ÜÇ SESLİ ÜZÜNÇ” ADLI KISA OYUNU Ss, 137-148
REPRESENTATION OF THE LACK OF COMMUNICATION ON ABSURD THEATRE:SHORT PLAY OF “ BİR İNSAN BAŞI ÜSTÜNE ÜÇ SESLİ ÜZÜNÇ” BY AZİZ NESİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7592
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülhanım Bihter YETKİN  
ÜTOPYA MADALYONUNUN İKİ YÜZÜ: F. M. DOSTOYEVSKİ GÜLÜNÇ BİR ADAMIN DÜŞÜ VE R. BRADBURY FAHRENHEIT 451 Ss, 149-160
TWO FACES OF UTOPIAN MEDALLION: F. M. DOSTOEVSKY THE DREAM OF AN FUNNY MAN AND R. BRADBURY FAHRENHEIT 451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7560
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KIZILDAĞ  
SEMBOLİK BİR MASAL OKUMASI: KELOĞLAN İLE ALTIN BÜLBÜL Ss, 161-170
A SYMBOLIC TALE READ: “KELOGLAN WITH GOLDEN NIGHTINGALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7515
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR - Fatih ARSLAN  
“ARA NESİL”DEN BİR SES: MEHMED CELAL’İN HİKÂYELERİNDE HASTALIKLI/SAPLANTILI AŞKIN GÖRÜNTÜLERİ Ss, 171-180
A SOUND FROM THE “ARA NESİL”: MEHMED CELAL'S STORIES ON LOVE DISEASE / MANIFOLD VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7501
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil YAYMAN ATASEVEN  
KİTLE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZ SANATINA ETKİSİ Ss, 181-189
THE FORMATION OF MASS CULTURE AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7571
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tülay KAYABEKİR  
TİYATRO (SAHNE) PERFORMANSINI KİTABA ÇAĞIRAN SANAT: İLLÜSTRASYON Ss, 191-208
ILLUSTRATION: AN ART INVITING THE THEATRE (SCENE) PERFORMANCE TO THE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sehran DİLMAÇ - Güler AKALAN  
DIŞAVURUMCU BİR İFADE ARACI OLARAK OTOPORTRE Ss, 209-223
SELF-PORTRAIT AS AN EXPRESSIONIST TOOL FOR REPRESENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7436
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ERDAL SİDELİ - N.Rengin OYMAN  
KAYAKÖY (MUĞLA, FETHİYE) HALILARI Ss, 225-243
KAYAKOY (MUGLA, FETHIYE) CARPETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7519
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ARCA  
FAHREDDİN RAZÎ’NİN ALLAH’IN HABERÎ SIFATLARINA GETİRDİĞİ YORUMLAR Ss, 245-267
FAHREDDİN RAZI’S COMMENTS ON THE INFORMING ATTRIBUTES OF ALLAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhsin DEMİREL  
DÖRT MEZHEBE GÖRE SABAH NAMAZINI KILMANIN EFDAL VAKTİ Ss, 269-290
ACCORDING TO THE FOUR DENOMINATIONS, IT IS TIME TO PRAY IN THE MORNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep DEMİR - Suat CEBECİ  
4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ÇİZGİ FİLMLERDEN ETKİLENME DURUMLARI Ss, 291-306
THE EFFECTS OF CARTOONS ON 4-6 YEARS OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
TÜRKİYE'DE MEDYA HAREKETLERİ: KARAKTER SORUNU Ss, 307-313
MEDIENBEWEGUNG IN DER TURKEI: CHARAKTER PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7180
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande ŞAHİN  
ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Ss, 315-325
DETERMINATION OF UNIVERSITY PERSONNEL ATTITUDES TOWARD DISABLED PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7359
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahattin KELEŞ  
SULTAN BAYBARS VE ABAKA HAN’IN KAYSERİ’YE GELİŞLERİNİN TÜRKİYE SELÇUKLULARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 327-338
THE EVALUATION OF SULTAN BAYBARS AND ABAKA KHAN’S COMING TO KAYSERI IN RESPECT OF TURKEY SELJUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7547
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin TAYLAN - Betül Özgür YÖRÜK  
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ Ss, 339-359
PROBLEMATIC INTERNET USAGE IN SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOCIAL WORK INTERVENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7597
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut ATASEVER  
İŞLETME KÜLTÜRÜ VE SOSYAL MEDYADA İŞLETME-FACEBOOK ÖRNEĞİ Ss, 361-368
BUSINESS CULTURE AND SOCIAL MEDIA ENTERPRISE-FACEBOOK SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7239
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emin EMİRZA  
İÇSEL PAZARLAMANIN ÇALIŞANLARIN MUTLULUĞU VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACI ROLÜ Ss, 369-387
THE EFFECT OF INTERNAL MARKETING ON HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION OF EMPLOYEES: THE INTERMEDIARY ROLE OF NEGATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7539
Özet | Abstract | Tam Metin |


seyfettin kaya  
ORTAÇAĞ’DA MOĞOLLARDA ASTRONOMİ VE MOĞOL ASTRONOMİSİNİN TÜRKİYE SELÇUKLU ASTRONOMİSİNE ETKİSİ Ss, 389-397
THE INFLUENCE OF MONGOLIAN ASTRONOMY AND MONGOLIAN ASTRONOMY ON TURKEY'S SELJUK ASTRONOMY IN MEDIEVAL AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hıdır APAK  
GÜÇLENDİRME VE MANEVİYATA DUYARLI SOSYAL HİZMET Ss, 399-411
EMPOWERMENT AND SPIRITUALLY SENSITIVE SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge ÖZKAN KILIÇ - Ceylan ÖZBEK AYAZ  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİNİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMELERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 413-430
THE EFFECT OF THE ACADEMIC MAJORS SATISFACTION OF THE VOCATIONAL SCHOOL CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS ON INCLINING TO TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elife ÖZER  
HOW DOES KNOWLEDGE MANAGEMENT ADD STRATEGIC VALUE TO AN ORGANISATION AND WHO DRIVES IT FORWARD? Ss, 431-448
BİLGİ YÖNETİMİ BİR ÖRGÜTE NASIL STRATEJİK DEĞER KATAR VE BU SÜRECİ KİM YÖNETİR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7580
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal UÇACAK - İbrahim Ethem TAŞ  
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLERİN AZALTILMASINDA E-DEVLET UYGULAMASININ ÖNEMİ Ss, 449-468
THE IMPORTANCE OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN REDUCING OF BUREAUCRACY IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7511
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış ÇELİKTAŞ - Nafiz ÜNLÜ  
ÜLKELERİN SİBER GÜVENLİK GÜCÜ SIRALAMASI VE DÜNYA SİYASETİNDEKİ ÖNEMİ Ss, 469-488
CYBER SECURITY POWER RANKING BY COUNTRY AND ITS IMPORTANCE ON WORLD POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7526
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin ÖĞÜT - Levent SARIYILDIZ  
KURUM İMAJININ OLUŞUM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 489-508
PROCESS OF ESTABLISHMENT OF INSTITUTIONAL IMAGE THEORETICAL AND APPLIED STUDY ON THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7432
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman KAYABAŞI  
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MESLEK AHLAKI BÜTÜNLÜĞÜ: ADLİ POLİS MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MENSUPLARININ ALGISI Ss, 509-528
POLICE INTEGRITY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE POLICE OFFICERS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7481
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rathny Suy - Chhay LEAKSMY - Chakriya CHOUN - Sokchan OK  
KAMBOÇYA'DA YAŞLILAR YAŞAM DURUMU: NÜFUSUN OLGUSU 60+ VEAL KOMÜNÜ, PURSAT EYALETİ Ss, 529-540
THE ELDERLY`S LIVING SITUATION IN CAMBODIA: THE CASE OF POPULATION AGED 60+ IN VEAL COMMUNE, PURSAT PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7556
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR  
TÜRKİYE’DE YERALTI EDEBİYATININ AVANGART ESERİ: MEHMET RAUF’TAN BİR ZAMBAĞIN HİKÂYESİ Ss, 109-121
THE AVANGARDE WORK OF UNDERGROUND LITERATURE IN TURKEY: BİR ZAMBAĞIN HİKÂYESİ (THE TALE OF A LIBY) BY MEHMET RAUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7518
Özet | Abstract | Tam Metin |