Number: 68 . Sayı



Editor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.07.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The Editor



Ezgi KÖRÜKCÜ - Sare ŞENGÜL  
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL ZİHİN ALIŞKANLIKLARINDAN İLETİŞİM KURMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-40
THE INVESTIGATION OF THE IMPROVEMENT OF SEVENTH GRADE SCHOOL STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS FROM THE MATHEMATICAL HABITS OF MIND IN THE ENRICHED LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7540
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yelda USAL - Serap BUYURGAN  
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “SAVAŞ” KAVRAMINA YÖNELİK RESİMLERİNİN ANALİZİ Ss, 41-54
AN ANALYSIS OF “WAR” PAINTINGS OF SYRIAN PRIMARY SCHOOL STUDENTS LIVING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7622
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan ERTÜRK - Salih PAŞA MEMİŞOĞLU  
ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OKULA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 55-76
TEACHERS VIEWS FOR EFFECTIVE SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir GÜLER - Zafer TINGIROĞLU  
KÜLTÜR COĞRAFYAMIZDA VE AHMET YESEVÎ’DE ON SAYISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 77-98
APPRAISEMENTS ON THE NUMBER TEN IN OUR CULTURE AND AHMET YESEVÎ’S BELIEF METHODOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia GÖKCEN KAYABAŞI - Hilmi SAVUR  
ÖMER SEYFETTİN’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK KÜLTÜRÜ UNSURLARI Ss, 99-117
TURKISH CULTURE INFORMATION IN OMER SEYFETTIN'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7732
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay KIRGIZ  
JUREK BECKER’İN “JAKOB DER LÜGNER” ADLI ESERİNDE SİMÜLASYON BELLEK Ss, 119-133
SIMULATED MEMORY IN JUREK BECKER’S WORK “JAKOB DER LÜGNER (JAKOB THE LIAR)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7591
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Ateş - Nesrin SİS  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VURGU Ss, 135-146
EMPHASIS ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7607
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir HAMARAT  
JOHN KEATS’İN ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI Ss, 147-154
JOHN KEATS’ ATTITUDES TOWARDS DEATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu ÖZYÖN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GENÇ WERTHER’İN ACILARI Johann Wolfgang Goethe Öteki Yayınevi, 1995, 3. Basım, 135 Sayfa. Ss, 155-157
GENÇ WERTHER’İN ACILARI Johann Wolfgang Goethe Öteki Yayınevi, 1995, 3. Basım, 135 Sayfa.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7670
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nalan YİĞİT - Kayhan ÖZTÜRK - F.Sibel JAGODA - Satı DOĞANYİĞİT  
ŞAN EĞİTİMİ ALANLARDA SES FONKSİYONLARININ AERODİNAMİK PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 159-172
EVALUATION OF VOICE FUNCTIONS WITH AERODYNAMIC PARAMETERS IN PEOPLE WHO RECEIVE SINGING TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil YAYMAN ATASEVEN  
MODERNİZMİN SANATSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ Ss, 173-182
THE ARTISTIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF MODERNISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7655
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra SUNERLİ - Yüksel ŞAHİN  
MODA İLLÜSTRASYONUNDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ ÜZERİNE Ss, 183-194
ON THE NEW EXPRESSION FORMS OF IN THE FASHION ILLUSTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan TİLKİ  
İLKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİNDE BİR MALZEME OLARAK KİLİN ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNEBİLME VE YARATICILIĞA KATKISI Ss, 195-206
CONTRIBUTION OF CLAY AS A MATERIAL IN PRIMARY ART EDUCATION ON THREE DIMENSIONAL THINKING AND CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7662
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Mustafa BAYRAKTAR  
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSE AND THEIR PARENTS' RELIGIOUS ATTITUDES Ss, 207-220
ÖĞRENCİLERİN DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS BAŞARILARI İLE EBEVEYNLERİNİN DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu Hatice GÜRCÜM - Rabiha YILDIRIM  
YEŞİL PAZARLAMA VE DÜNYADAN BİR YEŞİL TEKSTİL İŞLETMESİ: ECOALF Ss, 221-233
GREEN MARKETING AND A WORLDWIDE GREEN TEXTILE COMPANY: ECOALF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7610
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Murat AKTEMUR  
POSOF VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ CAMİLER Ss, 235-255
HISTORICAL MOSQUES IN POSOF AND ITS ENVIRONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7447
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZÜÇETİN - Sıddık YILDIZ  
MUSSOLİNİ İTALYA’SININ 1936 YILINA KADAR SAHİP OLDUĞU DIŞ POLİTİKASI VE BU BAĞLAMDA MUHTELİF TÜRK BÜYÜKELÇİLİKLERİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZILARDA ORTAYA KONULAN İZLENİM VE İNTİBALAR Ss, 257-277
THE FOREIGN POLICY OF MUSSOLINI'S ITALY UNTIL 1936, AND THE IMPRESSIONS IN THE SCRIPTURES SENT BY VARIOUS TURKISH EMBASSIES IN THIS CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7590
Özet | Abstract | Tam Metin |


İpek ÖZKAL SAYAN - Burcu ÖZACİT  
TÜRKİYE’DE KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOBBİNGLE MÜCADELE Ss, 279-297
DEALING WITH MOBBING IN PUBLIC ORGANIZATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ - Melike PAK - Melike PEHLİVAN  
AKTİF YAŞLANMA POLİTİKASI: HUZUREVİNDE KALAN VE EVDE BAKIM AYLIĞI İLE AİLESİ YANINDA DESTEKLENEN YAŞLI BİREYLERİN AKTİF YAŞLANMA ALGISI Ss, 299-320
ACTİVE AGİNG POLİCY: THE ACTİVE AGİNG PERCEPTİONS OF ELDERLY PEOPLE WHO STAYED WİTH THEİR FAMİLY SUPPORTED BY HOME CARE AİD AND WHO STAYED AT NURSİNG HOMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7623
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Murat KIRIK - Aslıhan BULUT  
SOSYAL MEDYADA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI VE KISITLANMASI “İLETİŞİM HUKUKU AÇISINDAN BİR İNCELEME” Ss, 321-339
USE AND RESTRICTION OF SOCIAL MEDIA RIGHTS AND FREEDOMS “AN INVESTIGATION IN TERMS OF COMMUNICATION LAW"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahattin KELEŞ  
ANADOLU’DA, KARA VE DENİZ YOLLARI ÜZERİNDE GELİŞEN BAZI ÖNEMLİ TİCARET MERKEZLERİ (ANTALYA – KAYSERİ – SİVAS- SİNOP VE SAMSUN) Ss, 341-354
SOME IMPORTANT TRADE CENTERS IN ANATOLIA THAT HAVE DEVELOPED ON LAND AND SEA ROUTES (ANTALYA - KAYSERI - SIVAS - SINOP - SAMSUN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA  
ZABEL YESAYAN’IN 1919 TARİHLİ RAPORUNUN SÖYLEMSEL KURGUSU Ss, 355-374
DISCURSIVE CONSTRUCTION OF ZABEL YESAYAN’S 1919 REPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7608
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmet AKBAŞ  
KENT FORMUNUN EVRİMİ: AKILLI KENT Ss, 375-390
EVOLUTION OF THE CITY FORM: SMART CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Resül YAZICI - Ayla YAZICI  
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE SERMAYE PİYASALARININ ÖNEMİ Ss, 391-411
THE IMPORTANCE OF CAPITAL MARKETS IN THE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7672
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin Coşkun  
ABD TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR OLAY: BROWN V. BOARD OF EDUCATION DAVASI KARARI VE BU KARARA MİSSİSSİPPİ VE VİRGİNİA EYALETLERİNİN TEPKİLERİ Ss, 413-424
AN IMPORTANT EVENT IN US HISTORY: THE BROWN DECISION AND THE REACTION TO THIS DECISION IN MISSISSIPPI AND VIRGINIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7611
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali KAŞIYUĞUN  
I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ASKER ALIMLARI VE RÜŞVET Ss, 425-445
DURING THE FIRST WORLD WAR, ENLISTMENT AND BRIBERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7653
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir EŞİTTİ - Tülay GÜZEL  
ÜLKELERİN MARKA YÖNETİMİ FAALİYETLERİ: TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER Ss, 447-458
COUNTRIES BRAND MANAGEMENT ACTIVITIES: SUGGESTIONS FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7486
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burhan Çapan -Nezih Metin ÖZMUTAF  
İŞLETME ÖDÜL SİSTEMLERİNİN YETKİNLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR HAVACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ss, 459-479
THE EFFECTİVE OF BUSİNESS REWARD SYSTEMS ON COMPETENCE: A SAMPLE OF A AVIATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7637
Özet | Abstract | Tam Metin |


MEHMET ÖZEL  
TÜRKİYE’DE KRİZ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK ve ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZLERİNİN (GAMER) DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 481-497
ASSESSMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SECURITY AND EMERGENCIES COORDINATION CENTERS (GAMERs) AS A CRISIS MANAGEMENT MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7587
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Salih ÖKTEN  
DİNİ CEMAATLERDE SEKÜLERLEŞME (DÜNYEVİLEŞME): NUR CEMAATİ ÖRNEĞİ Ss, 499-519
SECULARIZATION IN RELIGIOUS COMMUNITIES: THE CASE OF NUR COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7562
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mükerrem ORAL - Nil Esra DAL - İlknur KORKMAZ  
GENÇ TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Ss, 521-547
DRINKING MILK CONSUMPTION HABITS OF YOUNG CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7680
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saniye TEZE - Ayşe Sonay TÜRKMEN  
60-72 AYLIK ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN BAĞLANMA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 549-562
THE EFFECTING FACTORS AND ATTACHMENT LEVELS OF MOTHERS WITH 60-72 MONTH OLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu AK  
YAVAŞ KENT (CITTASLOW) UNVANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE BELEDİYE BAŞKANININ ROLÜ: YENİPAZAR/AYDIN ÖRNEĞİ Ss, 563-580
THE ROLE OF THE MAYOR IN THE SUSTAINABILITY OF THE SLOW CITY (CITTASLOW) TITLE: YENİPAZAR/AYDIN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7561
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya TERCAN - Müdriye YILDIZ BIÇAKCI  
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN TANILAMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GENEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 581-591
MOTHER’S WHO CHILDREN WİTH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES VIEWS ON CHİLDREN PRE-DIAGNOSTICS DEVELOPMENTAL CHARACTERİSTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7557
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağdaş CAZ - Osman Tolga TOGO  
MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIĞI: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 593-600
MEDIA AND TELEVISION LITERACY: A STUDY ON APPLICANTS TO GRADUATE PROGRAMS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7631
Özet | Abstract | Tam Metin |