Number: 69 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.08.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorFatih YILMAZ - Ebru KAYA  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İÇERİK TEMELLİ ÖĞRETİM MODELİ Ss, 1-12
CONTENT-BASED INSTRUCTIONAL MODEL IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7697
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülhanım ÜNSAL  
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE YAZMA YETİSİNİN ÖNEMİ Ss, 13-21
THE IMPORTANCE OF WRITING ABILITY IN TRANSLATION TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7646
Özet | Abstract | Tam Metin |


İzzet YÜCETOKER  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ÖĞRETİM MODEL ÖNERİSİ VE UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ: MAKEDONYA ÖRNEĞİ Ss, 23-36
A PROPOSED MODEL OF A POLYPHONIC TURKISH MUSIC TOWARDS FOREIGNER STUDENTS AND ITS PROSPECT IN APPLICATION: EXAMPLE OF MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7569
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarkan YAZICI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ METAFORİK ANALİZİ Ss, 37-48
METAPHORICAL ANALYSIS OF PROSPECTIVE CLASS TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS MUSIC TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7629
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin Mahmut YAKAR - Oğuzhan YILMAZ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÇOCUK KARAKTERLER Ss, 49-64
TURKISH TEXTBOOKS AND CHILD CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7708
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent POLAT - Tamer KAVURAN  
EMRAH YÜCEL SİNEMA FİLM AFİŞLERİNDEN NEW YORK’TA BEŞ MİNARE VE KİLL BİLL FİLM AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 65-73
EVALUATION OF EMRAH YUCEL’S FIVE MINARETS IN NEW YORK AND KILL BILL MOVIE POSTERS IN TERMS OF SEMIOTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7661
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÖZLÜK  
“LEYLEĞİN ÖMRÜ…” Ss, 75-91
“LIFE OF THE STORK…”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir GÜLER  
ZİLELİ CEYHUNÎ’NİN BİLİNMEYEN DÎVÂNI Ss, 93-104
CEYHUNÎ OF ZILE AND HIS UNKNOWN DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7747
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ece SERRİCAN KABALCI  
"ALTIN DAL"DAKİ AĞAÇ RUHUNUN MİTOLOJİDEKİ İZLERİ Ss, 105-118
THE TRACKS OF TREE SPIRIT OF "GOLDEN BOUGH" IN MYTHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande İSAOĞLU  
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ'NİN GELECEĞİ Ss, 119-126
THE FUTURE OF COMPARATIVE LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7522
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berk YILMAZ  
ANTALYA İLİ İBRADI İLÇESİ'NDE DERLENEN BİR MASALIN TİP VE MOTİF YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 127-135
A STUDY ON THE TYPE AND MOTIF STRUCTURE OF A FAIRY TALE THAT COMPILED IN IBRADI, ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7675
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret GÜVEN  
SAMUEL BECKETT’ İN ‘GODOT’ U BEKLERKEN’ ADLI ESERİNDE İKINCİ DÜNYA SAVAŞI VE KAPİTALİZMİN MODERN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 137-149
WORLD WAR II AND CAPITALISM’S EFFECTS ON MODERN INDIVIDUAL IN SAMUEL BECKETT’ S WAITING FOR GODOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat AKDENİZLİ  
GRAFİK TASARIMCI İÇİN ÖZGÜNLÜK Ss, 151-160
AUTHENTICITY FOR GRAPHIC DESIGNER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7602
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail Erim GÜLAÇTI  
SANAT VE HABERCİLİĞİN SINIRINDA-PROTESTO VE GÖSTERİ FOTOĞRAFLARININ SANATSAL BOYUTU Ss, 161-175
ON THE BOUNDRY BETWEEN ART AND JOURNALISM: ARTISTIC ASPECTS OF PROTEST AND DEMONSTRATION PHOTOGRAPHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7596
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Zahit BİLİR  
TEKSTİL BASKI TASARIMI UYGULAMALARI: TÜRK İSLAM MEDENİYETİ ESERLERİNDEN ESİNLENEREK OLUŞTURULAN ÖZGÜN TASARIMLAR Ss, 177-192
TEXTILE PRINTING DESIGN APPLICATIONS: ORIGINAL DESIGNS BY INSPIRING WORKS OF TURKISH ISLAMIC CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7728
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naime Didem Öz - Elif AKSOY  
ZEYVE AŞİRET DOKUMALARINA BİR ÖRNEK: BASKİL HACI HASAN BABA TÜRBESİ’NDEKİ HALI YOLLUKLAR Ss, 193-211
AN EXAMPLE FOR ZEYVE TRIBE WEAVINGS: CARPET RUNNERS IN BASKIL FATHER HADJI HASAN TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülser AKTAN  
ANTİK ÇAĞ ANADOLU, YUNAN VE ÖN ASYA MEDENİYETLERİNİN BEREKET TANRIÇALARI Ss, 213-223
THE FERTILITY GODDESSES OF THE ANCIENT TIME CIVILIZATION OF ANATOLIA, GREEK AND ASIA MINOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7750
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferdi KİREMİTÇİ  
TASAVVUFÎ ŞİİR ŞERHLERİNİN BİLİNMEYEN BİR ÖRNEĞİ: SÜNBÜL SİNÂN’IN “GELDİM” REDİFLİ ŞİİRİNE 18. YÜZYILDA YAZILAN BİR ŞERH Ss, 225-238
AN UNKNOWN SAMPLE OF MYSTICAL POETRY COMMENTARIES: A COMMENTARY WRITTEN ABOUT THE POETRY OF “GELDIM” REPEATED WORD OF SÜNBÜL SİNAN IN THE 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7700
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sait UZUNDAĞ  
ZERKEŞÎ’NİN (Ö. 794/1392) HANEFİ VE MALİKİ ALİMLERE HABER-İ VÂHİD KONUSUNDA İTİRAZ ETTİĞİ BAZI MESELELER Ss, 239-251
SOME ISSUES THAT ZERKESHİ (D. 794/1392) CRITICIZED THE HANAFİ AND MALİKİ SCHOLARS ABOUT AKHBAR AL- WÂHİD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7711
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran DÖNER  
MEVLÂNÂ’DA TAKLİT: NEDENLERİ VE TAKLİTTEN KURTULUŞ YOLLARI Ss, 253-268
IMITATION IN MEVLÂNÂ: CAUSES AND WAYS OF EMANCIPATION FROM IMITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7630
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur DEMİRBAĞ - Nur URFALIOĞLU  
ÇANKIRI MERKEZ İLÇE GELENEKSEL KONUTLARININ MİMARİ BEZEMELERİ Ss, 269-287
ARCHITECTURAL DECORATIONS OF ÇANKIRI CENTRAL DISTRICT TRADITIONAL HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7698
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel TATAR - Meriç Burçin ÖZER  
BÖLGESEL EKONOMİNİN KALKINMASI İÇİN SERBEST BÖLGELERİN ÖNEMİ: ARTVİN HOPA BÖLGESİ VE HOPA LİMANI ANALİZİ Ss, 289-309
THE IMPORTANCE OF FREE ZONES FOR DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY: ANALYSIS OF ARTVIN HOPA REGION AND HOPA PORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7754
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlker ALP  
TÜRK TARİHİNDEKİ SÜREKLİLİĞİN CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNA YANSIMASI Ss, 311-329
THE REFLECTION OF THE CONTINUITY OF TURKISH HISTORY ON THE PRESIDENCY FLAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7676
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekiye UYSAL  
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ KÖSEDERE KÖYÜNDEKİ OSMANLI YAPILARI Ss, 331-347
OTTOMAN BUILDINGS IN KÖSEDERE VILLAGE IN AYVACIK, ÇANAKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet KAR - Bayram ŞAHİN  
TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ Ss, 349-364
ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY OF PRIVATE INSURANCE COMPANIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eray TURPCU - Hakan AKYURT  
TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER STRESLERİNİN BELİRLENMESİ : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 365-380
DETERMINATION OF CAREER STRESS OF THE STUDENTS WHO RECEIVE TOURISM EDUCATION: A RESEARCH ON THE STUDENTS OF GIRESUN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7612
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah KARTA  
KURULUŞTAN TANZİMAT’A OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PARA KREDİ VE FAİZ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 381-395
AN EVALUATION ON MONEY LOAN AND INTEREST POLICY IN THE OTTOMAN EMPIRE FROM ITS FOUNDATION TO TANZIMAT ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7696
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma KARABAŞ - Işılay CEYLAN  
KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN MARKA SADAKATİ İLE İLİŞKİSİ: GSM OPERATÖRÜ KULLANICILARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 397-416
RELATION OF INSTITUTIONAL REPUTATION COMPONENTS TO BRAND LOYALTY: A FIELD STUDY FOR GSM OPERATOR USERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7523
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe ÇİÇEK  
UYGUR-ÇİN ÇATIŞMASININ KÖKENLERİ VE BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 417-440
AN ANALYSIS ON THE ROOTS AND DIMENSIONS OF UYGHUR-CHINA CONFLICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7689
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhan İRİ  
İŞLETMELERİN UYGULADIKLARI REKABETE DAYALI FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE VE YÖRESİ KUYUMCU İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ Ss, 441-460
A RESEARCH ON THE EFFECT OF COMPETITIVE PRICING STRATEGIES APPLIED BY BUSINESSES ON CUSTOMER SATISFACTION: EXAMPLE OF JEWELERY ENTERPRISES IN NIĞDE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7654
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdou-Wahabi ABDOU  
CONTRIBUTION OF EMIGRANTS TO THE LOCAL DEVELOPMENT OF CENTRAL REGION OF TOGO Ss, 461-473
GÖÇ EDENLERİN ORTA TOGO BÖLGESİ'NİN YEREL KALKINMASINA KATKISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7756
Özet | Abstract | Tam Metin |


Amara Keita - Issouf KOUAKOU - Amani Augustin KOUADIO  
FİLDİŞİ SAHİLİ TOPLU TAŞIMA İŞLERİNDE RÜŞVET SORUNU Ss, 475-488
RACKET IN COLLECTIVE TRANSPORT IN COTE D'IVOIRE: AN IMBROGLIO THAT IS HARD TO FINISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7681
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Sezer FENER  
ÖZCAN ALPER SİNEMASI VE TOPLUMSAL HAFIZA Ss, 489-500
THE CINEMA OF ÖZCAN ALPER AND SOCIAL MEMORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7682
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin YAŞA - Tuğçe Esin PINARBAŞI  
SOSYAL MEDYADA BİR SİBER ZORBALIK ÖRNEĞİ: MİNA BAŞARAN Ss, 501-512
AN EXAMPLE OF A SIBER BULLYING IN THE SOCIAL MEDIA: MINA BASARAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7784
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin ÖĞÜT - Emre Osman OLKUN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGI DÜZEYİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 513-525
INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS: SELÇUK UNIVERSITY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7770
Özet | Abstract | Tam Metin |